Hopp til innhold

Dommer: – Politiet har brukt ulovlig provokasjon i Sult-saken

OSLO TINGRETT (NRK): Metkel Betew var tiltalt for å planlegge drap på en kjent kriminell og et ran på Gardermoen. Han ble frikjent for de mest alvorlige tiltalepunktene sammen med 12 andre menn. Retten mener politiet gikk for langt.

Metkel Betew i Oslo tingrett.

OMFATTENDE: Aktor la ned påstand om 20 års forvaring med en minstetid på 14 år, men ble dømt til fem år fengsel. Bildet er fra den første dagen i retten.

Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Nokas-raner Metkel Betew ble i dag frikjent i tingretten for de mest alvorlige tiltalepostene i den omfattende Sult-saken, der totalt 13 menn er tiltalt.

Saken startet med at politiet lot tre danske agenter gå undercover og infiltrere omgangskretsen til Betew, som hadde forsøkt å smugle hasj til Norge uten å lykkes.

Agentene utga seg for å være kriminelle og fraktet 50 kg hasj for gruppen. Flertallet av de tiltalte ble dømt for denne innførselen, eller for forsøk på innførsel av hasj.

Oslo tingrett derimot at politiet brukte ulovlig provokasjon da de innførte 20 kg MDMA for Metkel Betews miljø.

POLITIPROVOKASJON: Tingrettsdommer Nini Ring sier at Lillebror blir frifunnet for smugling av MDMA, fordi retten ikke er sikre på at han hadde smuglet festdopet uten politiets innvirkning.

Spørsmål om ulovlig provokasjon

MDMA (ecstasy) har en høyere strafferamme enn hasj. Politiet har ikke lov til å lokke noen til å begå mer alvorlige kriminelle handlinger enn de ellers hadde gjort. Flere av forsvarerne har hevdet at politiet sørget for at de tiltalte begikk kriminelle handlinger.

– Etter rettens syn er det knyttet rimelig tvil til om MDMA-partiet i det hele tatt ville blitt anskaffet, formidlet og innført, hadde det ikke vært for politiets handlinger, sier dommer Ring.

Dommeren sier at retten er kritisk til at spanerne velger å fortsette sin innblanding, etter at de allerede har sikret bevis for innførsel av hasj.

– Vi er spent på hvordan retten har begrunnet sin frifinnelse på bakgrunn av ulovlig politiprovokasjon. Vi var uenig med det og har vurdert det annerledes. Det må vi også ta opp med Riksadvokaten, sier statsadvokat Alvar Randa.

Statsadvokat Geir Evanger er aktor i saken mot Lars Harnes, Metkel Betew

AKTOR: Statsadvokatene Alvar Randa (t.v.) og Geir Evanger har ført saken for retten sammen med politiadvokat Line Steen Presthus. De vil diskutere om de skal anke dommen med Riksadvokaten.

Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

– Det er brukt en omfattende mengde politiemetoder under etterforskningen, med overvåkning og avlytting. Så konkluderer retten med at man har gått for langt og brukt en ulovlig metode. Er ikke det ganske alvorlig?

– Nå er det ikke en ulvolig metode, det de mener er at politiet nok kanskje har gått for langt hvis jeg forstår det riktig. Her må vi få studere dommen nøye for å vurdere om vi er enig i jussen, sier Randa.

RASOOL-SAKEN

ANKET PÅ STEDET: Vidar Lind Iversen forsvarer en av de hovedtiltalte, som ble dømt for innførsel av hasj, men frikjent for innførsel av MDMA på grunn av ulovlig politiprovokasjon.

Foto: Erlend Aas / NTB scanpix

– Er det sannsynlig at dere vil anke dette spørsmålet?

– Det må vi diskutere med Riksadvokaten, for her har de beordret tiltalen.

Advokat Vidar Lind Iversen forsvarer en mann i 30-årene, som har hevdet siden starten av saken at politiet brukte ulovlig provokasjon. Den tiltalte ble dømt for innførsel av hasj, men frifunnet for MDMA. Han anket dommen på stedet.

– Jeg skjønner hvordan tingretten har tenkt, men vi mener at han også skal frikjennes for hasjinnførsel på grunn av ulovlig politiprovokasjon. Nå har han anket, så får vi ta det derfra, sier forsvarer Lind Iversen.

Frikjent for drapsplaner

Harnes

SLAPP FORVARING: Lars Harnes frifinnes for de alvorligste anklagene og dømmes til fem års fengsel.

Foto: privat

Politiet spanet på Betew og Bandidos-profilen Lars Harnes mens de møttes gjentatte ganger i parkområder og en kirkegård. Statsadvokaten mener de to planla å drepe Imran «Onkel Skrue» Saber, en kjent heleridømt mann i kriminelle miljø i Oslo.

Politiet fulgte med mens Harnes oppsøkte Sabers garasje flere ganger. Han ble pågrepet iført finlandshette, nylonstrømper over hele kroppen, hansker og bevæpnet med lyddempet pistol.

Harnes hevdet at han skulle skremme Saber, men retten mener han var der for å drepe. Saber dukket aldri opp, ettersom han var advart av politiet.

Retten mener at det ikke er bevist at de to planla et drap sammen. Harnes ble også frikjent for drapsforsøk, selv om han ble pågrepet i Sabers garasje.

– Rettens flertall legger avgjørende vekt på at Harnes måtte ha møtt på Saber for å gjennomføre drapsforsøk. Han måtte ta ladegrep, rette pistolen mot Saber og faktisk skyte, sier tingrettsdommer Nini Ring.

Han ble dømt til fem år for grov ulovlig våpenbruk, og slapp forvaringsstraff.

– Klart at han er utrolig fornøyd med den dommen. Begrunnelsen er forsåvidt alvorlig, men han er veldig, veldig fornøyd. Det var viktig for ham å unngå forvaring og det har han gjort, sier forsvarer Øivind Bratlien til NRK.

Dom i Sult-saken

FORNØYD: Betews forsvarer, Marius O. Dietrichson (t.h.) hilser på Lars Harnes' forsvarer, Øivind Bratlien. Deres klienter ble frikjent for drapsplaner og drapsforsøk. - Klart han er fornøyd, sier Bratlien om Harnes.

Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Frikjent for ransplaner

En flyplassansatt tok bilder av en verditransport med et Swiss Air-fly på Gardermoen. Disse bildene ga han til Betew, og retten mener at Nokas-raneren ville bruke dem i planer om et ran.

To brødre i Betews vennekrets fortalte de danske politiagentene at de var et ranslag, og hadde våpen de skulle bruke til «noe stort».

Retten mener Betew planla et væpnet ran på Gardermoen, men han frikjennes sammen med de to brødrene fordi planene ikke var konkrete.

– Betew planla ran, men retten har ikke funnet det bevist at han hadde forpliktet seg til å begå et ran. Det er ikke nok til å anse at en avtale om ran er inngått, sier dommer Ring.

Brødrene ble dømt for å ha skaffet og oppbevart våpen til ranet. En av brødrene anket på stedet, mens den andre tok betenkningstid. Det gjorde også en flyplassansatt, som ble dømt for å ha tatt bildene av verditransporten og gitt dem til Betew.

Betew og Saber

VAR VENNER: Metkel Betew og Imran «Onkel Skrue» Saber har vært en del av samme omgangskrets. Betews forsvarer hevder de var venner. Ifølge Saber ble han forsøkt drept av Nokas-ranere.

Foto: Junge, Heiko / Scanpix

Betew slapp ny forvaringdsom

Aktor la ned påstand om 20 års forvaring, men det endte med fem år fengsel for hasjinnførsel. Betews forsvarer, advokat Marius O. Dietrichson, sier dommen er i tråd med det forsvarerne hevdet i sine sluttprosedyrer.

– Han ble frikjent for seks av sju forhold. Av de var det tre anklager som begrunnet en lang straff. Det var en alvorlig narkotikasak, en ranssak og en drapssak. Alle de forholdene er han frifunnet for, sier Dietrichson til NRK.

Betew har tatt betenkningstid på spørsmål om han vil anke hasjdommen. Selv om Betew ikke fikk forvaringsstraff i dag, sitter han likevel i forvaring fordi han brøt kravene for løslatelse etter Nokas-ranet.

– Han er gjeninnsatt på Nokas-dommen – ikke fordi han har gjort noe kriminelt – men fordi han har brutt vilkårene om at han ikke skal ha kontakt med tidligere venner som har et kriminelt rulleblad, sier Dietrichson.

Dømmes til drøyt fem års fengsel og slipper forvaring.

SE VIDEO: Her får Betew dommen.

Nokas-Alf ble ikke trodd av retten

Alf Henrik Christensen som deltok i Nokas-ranet sammen med Betew, var også i dette sakskomplekset tiltalt for forsøk på å smugle hasj fra Nederland med seilbåt og bobil på oppdrag for Betew.

ANKE

IKKE TRODD: Alf Henrik Christensen er dømt for å ha forsøkt å smugle hasj til Norge og får tre år og 10 måneder fengsel.

Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Christensen forklarte i retten at han og tre medtiltalte forsøkte å lure Betew til å tro at de skulle gjennomføre smuglingen for å ikke få bråk, men ble ikke trodd av retten.

Christensen dømmes til 3 år og 10 måneders fengsel. To av Christensens medhjelpere ble dømt til henholdsvis 7 års fengsel og 406 timers samfunnsstraff.

Ytterligere åtte personer var tiltalt for hasjinnførsel, men to sentrale personer frifinnes fullstendig fordi det ikke er bevist at de var direkte involvert i smuglingen, ifølge retten.

Utpekt som bakmann

I oktober 2014 ble Betew prøveløslatt etter å ha sonet 10 år av en forvaringsdom for Nokas-ranet. Allerede måneden etter, i november, startet politiet en etterforskning mot Betew og den tidligere Bandidos-lederen Lars Harnes for befatning med narkotika.

Overvåkningsbilde fra Nokas-ranet

NOKAS: Metkel Betew og Alf Henrik Christensen ble dømt for Nokas-ranet i Stavanger 2004. De sonet sammen i tiden etterpå, og begynte å treffes kort tid etter at Betew kom ut fra fengsel.

Foto: Borgen, Ørn E. / NTB scanpix

I desember ba statsadvokaten om 20 år forvaring, med en minstetid på 14 år i fengsel for Betew. Det er den høyeste minstetiden loven gir mulighet til, og ligger tett inntil den høyeste mulige straffen på 21 år forvaring.

Statsadvokaten ba om en forvaringsdom på 14 år fengsel for Harnes, med en minstetid på ni år.

Flere av de tiltalte anket dommen på stedet, mens de øvrige tok betenkningstid. Dommen er dermed ikke rettskraftig.

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger