Hopp til innhold

Dommens dag for Eirik Jensen: Dette må du vite

Tusenvis av tekstmeldinger, et hemmelig prosjekt og et oppusset bad har vært blant hovedingrediensene gjennom tre og et halvt år i retten med Eirik Jensen og Gjermund Cappelen.

Eirik Jensen

DOMMENS DAG: Fredag får Eirik Jensen trolig et endelig svar på skyldspørsmålet, etter tre og et halvt år i rettssystemet.

Foto: Ola Hana / NRK

Fredag skal Borgarting lagmannsrett komme med det som trolig er et endelig svar på spørsmålene som er behandlet to ganger tidligere:

  • Er Eirik Jensen skyldig i å ha medvirket til innførsel av 13,9 tonn hasj til Norge?
  • Er Eirik Jensen skyldig i grov korrupsjon?

Retten settes 08.30 fredag morgen. Lagdommerne Halvard Leirvik og Mette D. Trovik kommer til å lese opp domsslutningen først.

Dommerne i Oslo tingrett svarte ja på begge spørsmålene og dømte Jensen til 21 års fengsel.

Da saken første gang ble behandlet i Borgarting lagmannsrett, mente juryen at Jensen måtte dømmes for korrupsjon, men frikjennes for hasjinnførslene. Fagdommerne var uenige og mente Jensen utvilsomt var skyldig i medvirkning til narkotikaforbrytelse. Dermed ble juryens avgjørelse satt til side.

Det er grunnen til at saken ble behandlet på nytt i lagmannsretten fra november i fjor. I slutten av mars krevde Spesialenheten nok en gang at Jensen dømmes til 21 års fengsel.

Derfor var denne rettsrunden annerledes

Den største endringen fra den forrige runden i lagmannsretten, er at juryordningen er avviklet og erstattet med meddomsrett.

Det betyr at det er to fagdommere og fem meddommere (også kalt lekdommere) som avgjør skyldspørsmålet.

For å finne Jensen skyldig må minst fem av de sju dommerne stemme for domfellelse, og minst en av dem må være en fagdommer.

Det betyr at saken kan bli avgjort av meddommerne alene. Hvis tre av dem mener Jensen er uskyldig, blir han frifunnet. I motsetning til en jury, må dommerne begrunne sin avgjørelse.

Eirik Jensen på vei ut av retten

Det oppstod dramatikk da juryens kjennelse ble satt til side i den første ankesaken. Her er Eirik Jensen og hans samboer Ragna Lise Vikre omgitt av pressefolk.

Foto: Gunhild Hjermundrud / NRK

Nye momenter

Denne Jensen-runden i lagmannsretten har i stor grad vært preget av repetisjon. Enkelte nye momenter har likevel dukket opp underveis:

  • Ny forklaring om viktig mobiltelefon

I den tredje rettsrunden fortalte Jensen for første gang at han hadde kastet den siste telefonen som ble brukt i kontakten med Cappelen i Glomma. Telefonen var registrert på en utvandret pakistaner.

Jensen hevdet også at grunnen til at telefonen ble kastet, var at han ville beskytte personer som var involvert i et nasjonalt informantprosjekt.

– Nå er det siste runden, og det står mye på spill. Jeg prøver å legge alle kortene jeg kan på bordet, sa Jensen i retten, og hevdet telefonen ble kastet «lenge etter» at Cappelen ble pågrepet.

  • Mener Jensen endret forklaring om luksusklokke

I de forrige rettsrundene har Jensen hevdet at han tok med seg sertifikatet til en Bvlgari-klokke fra Cappelens hjem, som en del av et uautorisert beslag en gang på 90-tallet.

I den tredje rettsrunden mente Jensen i stedet at sertifikatet måtte stemme fra kjøpet av en «fake» klokke i Tyrkia.

Cappelen har på sin side forklart at han kjøpte klokka for rundt 30.000 kroner og ga den i gave til Jensen i 1997. Klokka ble senere kjøpt tilbake fra Jensen og gitt til sønnen, ifølge Cappelen. Politiet har ikke funnet noen Bvlgari-klokke, og forholdet er i alle tilfeller utenfor tiltaleperioden mot Jensen.

  • Måtte bytte aktor
Jan Egil Presthus og Guro Glærum Kleppe

Jan Egil Presthus og Guro Glærum Kleppe i retten.

Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

7. januar døde Jan Egil Presthus brått. Presthus var leder for Spesialenheten og aktor i saken mot Eirik Jensen, sammen med Guro Glærum Kleppe.

Janne Danielsen, høyskolelektor ved Politihøgskolen, overtok Presthus' rolle som aktor i saken.

  • To tapte slag for Jensen

Den tredje rettsrunden har også ført til flere straffeprosessuelle nederlag underveis for Eirik Jensen.

Jensen har blant annet krevd å få utlevert alle telefonene som er beslaglagt hos Gjermund Cappelen, eventuelt å gjøre nye uttrekk av data fra disse.

Jensen mener SMS-ene og de elektroniske bevisene lagt frem i saken ikke gir det fulle bildet av kontakten mellom Cappelen og Jensen.

Janne Danielsen, aktor for Spesialenheten i den tredje rettsrunden mot Eirik Jensen

Janne Danielsen overtok som aktor for Spesialenheten, etter at Jan Egil Presthus gikk bort.

Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Borgarting lagmannsrett tok ikke begjæringen til følge.

Jensen og hans forsvarere har også krevd å få utlevert en usladdet versjon av en samtale mellom Jensen og hans tidligere sjef Einar Aas, som ble spilt av i retten 5. og 6. februar.

Samtalen, som ble tatt opp i skjul på Jensens telefon, ble funnet av Spesialenheten på Jensens beslaglagte telefoner.

Jensen og hans forsvarere har reagert på at enkelte ord og avsnitt i samtalen ikke ble spilt av i retten. Disse ble heller ikke gjengitt i utskriften som ble delt ut. Spesialenheten har begrunnet dette med at avsnittene omhandler det hemmelige informantprosjektet Jensen var involvert i.

Opplysningene er unntatt offentlighet med bakgrunn i en kjennelse fra en særskilt dommer og en paragraf som kan brukes for å nekte tiltalte og forsvarer innsyn.

  • Innspurt preget av smittevern

Koronakrisen førte til at en rekke rettssaker ble utsatt. Jensen-saken fikk likevel fortsette, men med strenge smitteverntiltak. I utgangspunktet skulle enkelte tilhørere få følge salen fra et tilstøtende rom.

Dette ble imidlertid avviklet 24. mars. Publikum hadde dermed ikke adgang til å følge forhandlingene de siste tre rettsdagene.

I etterkant av rettssaken har tilhørere med tilknytning til en Facebook-støttegruppe for Eirik Jensen krevd å få utlevert lydopptak disse dagene.

Tilhørerne fikk avslag av lagmannsretten, men Høyesterett opphevet kjennelsen. Torsdag snudde lagmannsretten, og opptakene skal nå spilles av for publikum i sin helhet.

Det vil skje i en egen rettssal i Borgarting lagmannsrett 29. juni til 2. juli.

Prosedyre i ankesaken mot Eirik Jensen og Gjermund Cappelen i Borgarting lagmannsrett

Slutten av ankesaken ble preget av smitteverntiltak. De siste rettsdagene var det bare to-tre journalister til stede i salen.

Foto: Ole Berg-rusten / NTB scanpix

Hva skjer etterpå?

Eirik Jensen kan bli funnet skyldig på begge tiltalepunktene, ingen av dem eller bare ett av dem.

Hvis han bare blir funnet skyldig i grov korrupsjon, slik juryen kom frem til, mener forsvarer John Christian Elden at han må slippe å sone.

Blir han funnet skyldig på begge punkter, venter trolig en fengselsstraff på opp mot 21 år.

Når lagmannsretten omsider har avgjort skyldspørsmålet, kan det ikke ankes.

Partene kan imidlertid anke til Høyesterett dersom de mener det er begått feil i saksbehandlingen, lovanvendelsen eller ved straffutmålingen.

Dersom Høyesterett kommer til at det er begått alvorlige saksbehandlingsfeil, kan saken bli sendt tilbake til lagmannsretten for ny behandling. Høyesterett kan også justere straffen.

Jensen kan bli pågrepet

Dersom Jensen blir kjent skyldig, må påtalemyndigheten vurdere om Jensen skal pågripes allerede samme dag. Som en del av vurderingen må man se på muligheten for unndragelsesfare, altså at Jensen ikke møter opp til soning.

Det tyngste argumentet for pågripelse er nok likevel at det kan støte den allmenne rettsfølelsen om Jensen kan bevege seg fritt i samfunnet etter å eventuelt ha blitt idømt en streng straff.

Om Jensen pågripes, kan det skje allerede i salen etter at dommen er avsagt. I så tilfelle kan det bli holdt et fengslingsmøte i Oslo tingrett allerede fredag.

Cappelen kan være fri om noen år

Gjermund Cappelen innrømmet tidlig å ha innført store mengder hasj til Norge. Statsadvokat Lars Erik Alfheim mener Cappelen har solgt narkotika for mellom en og to milliarder kroner.

Han ble i tingretten dømt for å ha smuglet inn 16,8 tonn. Den endelige straffen er imidlertid ikke fastsatt ennå, fordi den avhenger av Jensens dom.

Hvis Jensen blir funnet skyldig, får Cappelen strafferabatt for å ha fortalt om det angivelige samarbeidet.

I tingretten ble rabatten satt til 30 prosent, og Cappelen endte da med 15 års fengsel. Det var han ikke fornøyd med, og anket straffeutmålingen. I denne rettsrunden i lagmannsretten har aktor Lars Erik Alfheim lagt ned påstand om 14 år i fengsel.

Et annet moment er at Cappelen har sittet varetektsfengslet siden pågripelsen i 2013, og vil få et betydelig fradrag for dette. Jensen har på sin side «bare» sittet 95 dager i varetekt.

Dersom Cappelen dømmes i tråd med påstanden og soner to tredjedeler av straffen – noe som er vanlig – kan han være en fri mann i 2023.

Cappelen har for øvrig også fått innvilget overføring fra Ila fengsel. Om kjennelsen ikke ankes skal Cappelen overføres til Berg fengsel i Tønsberg, et fengsel med lavere sikkerhetsnivå.

Fikk Gjermund Cappelen hjelp av politimannen Eirik Jensen til å smugle hasj? Se narkobaronen sin versjon her

Fikk Gjermund Cappelen hjelp av politimannen Eirik Jensen til å smugle hasj? Se narkobaronen sin versjon her

Hva hevder Cappelen?

Cappelen og Jensen er begge enige om at Cappelen har vært Jensens informant og kilde, og at de utviklet et forhold som ble for nært.

Cappelen hevder Jensen hjalp ham med å få hasj inn i landet ved å varsle ham dersom det var grensekontroller, spaning eller etterforskning som berørte ham og hans nettverk.

Han har fortalt at Jensen stadig maste om penger, og at de fleste møtene handlet om kontant betaling for at Jensen passet på.

Hva hevder Jensen?

Jensen hevder all kontakt mellom ham og Cappelen kan forklares med politiarbeid. Han hevder han ikke har visst om Cappelens storstilte smugling og hasjsalg, og omtaler ham som en av Norges beste informanter.

Han har samtidig beskrevet Cappelen som en kynisk lystløgner, og mener Cappelens historie er noe han har funnet på for å redde seg selv.

Jensens forsvarere har utarbeidet sine egne tidslinjer. Der mener de å ha tidfestet nesten alle innførslene. De mener Jensen ikke har vært i posisjon til å hjelpe Cappelen på disse tidspunktene.

Jensen har hjulpet Cappelen med personlige forhold og rusavhengighet tidligere, og har tatt selvkritikk for at de utviklet et forhold som var tettere enn det bør være.

Jensen har erkjent at han mottok en klokke i gave fra Cappelen, men hevder han ga den tilbake etter kort tid. Påtalemyndigheten mener dette er nok til å dømme ham for grov korrupsjon.

Eirik Jensen og Gjermund Cappelen

Eirik Jensen og Gjermund Cappelen har tilbrakt over 200 dager sammen i retten.

Foto: Ola Hana / NRK

Blomsterspråk og krypterte telefoner

«Mann i grøfta. Skal se på skadene på bilen»

«Det er trygt å sole seg med rett solfaktor»

«Det er meldt fine arbeidsforhold.»

«Hei, sjekket lista. Av 100 påmeldte møtte kun 90»

Det er funnet rundt 1400 tekstmeldinger mellom Jensen og Cappelen. Tolkingen av disse har lagt beslag på mange rettsdager.

Cappelen hevder de fleste meldingene enten handler om at kysten er klar for hasjsmuglerne eller at Jensen etterlyser penger. Jensen forklarer meldingene med informant- eller kildearbeid.

Tekstmeldingene som er lagt frem i retten er bare en liten del av kommunikasjonen mellom Jensen og Cappelen. Flere telefoner er kastet, og noen var kryptert.

Et sentralt tema har vært en av Cappelens kontakter som er lagret som «Mr. Good». Cappelen hevder det er Jensen, men Jensen nekter.

Det hemmelige prosjektet

Jensen så seg tidlig nødt til å forklare mye av kommunikasjonen med det han kalte «en bombe»: Han hadde i mange år jobbet med et topphemmelig, nasjonalt prosjekt som svært få visste om.

Oppgavene skulle være så hemmelige at det var nødvendig med kodespråk, fluktplaner, ekstra kontanter og våpen.

Flere vitner med betrodde stillinger i politiet har bekreftet at prosjektet eksisterte, og at liv sto i fare dersom detaljer ble kjent.

Jensens forklaring om dette har derfor gått for lukkede dører i retten.

Badet

Oppussingen av Jensens bad er sentral i korrupsjonstiltalen. Cappelen hevder det var han som sto for både arbeidere og betaling.

Jensen har erkjent at han fikk tips om håndverkere fra Cappelen, men nekter for at det var Cappelen som betalte.

Han innrømmet senere at han hadde fått kvitteringer av Cappelen. En danske som jobbet på Jensens gård døde før han fikk fullt oppgjør for jobben.

Badet til Eirik Jensen

Oppussingen av Eirik Jensens bad utgjør en stor del av korrupsjonstiltalen.

Foto: FOTO: PRIVATMEGLEREN/POLITIET

Bildebevisene

  • Badet og eiendommen

På grunn av usikkerheten rundt oppussingen av badet har også noen av de viktigste bildebevisene dukket opp her.

I avhør tegnet Cappelen flere oversiktsbilder over Jensens eiendom for å bevise at han hadde vært der, noe Jensen nektet å bekrefte.

Jensen endret også forklaring da han fikk se en kvittering med Cappelens fingeravtrykk på. Kvitteringen var signert «Frank Olsen», og Jensen forklarte at han trodde den kom fra håndverkeren.

Tegning av Jensens bolig

I et avhør med Spesialenheten tegnet Gjermund Cappelen flere tegninger av Jensens småbruk.

Foto: - / -
  • Spaningsbildene og konvolutten

Politiet spanet på det siste møtet mellom Jensen og Cappelen, der Jensen fikk en konvolutt av Cappelen.

Jensen hevder det var tilbakebetaling av et privat lån, mens Cappelen hevdet det var betaling for hjelp med hasjsmuglingen.

Politiets egen spaningsvideo fra det siste møtet mellom Jensen og Cappelen

Politiets egen spaningsvideo fra det siste møtet mellom Jensen og Cappelen.

  • Ekeberg-bildet

Påtalemyndigheten har også vist frem et bilde av et hemmelig møte mellom Jensen og Cappelen på Ekeberg i 2013, der de satt i hver sin bil.

Bildet ble tatt av en kriminell privatperson, og spredd i kriminelle miljøer som bevis på at Cappelen samarbeidet med politiet.

Jensens forsvarere mener bildet er knyttet til samtaler om en pågående trusselsituasjon mot Cappelen. Jensen har i retten forklart i retten at han rådet Cappelen til å møte personene som stod bak trusselen.

I tingretten lanserte Jensens forsvarer John Christian Elden en teori om at trusselbildet var en av årsakene til at bærumsmannen valgte å snakke om Jensen i avhør med politiet.

Hemmelig møte mellom Eirik Jensen og Gjermund Cappelen

En kriminell person ble vitne til at Eirik Jensen og Gjermund Cappelen møttes på Ekeberg i Oslo 10. september 2013. Cappelen satt i den hvite BMW-en på bildet. Bildet ble etter hvert en «snakkis» i kriminelle miljøer, ifølge Cappelen.

Foto: Privat / NRK

De skjulte opptakene fra Ila

Retten har hørt gjennom de såkalte Ila-samtalene tre ganger. Samtalene mellom Cappelen og to politibetjenter fra Asker og Bærum politidistrikt fant sted mens Cappelen satt i varetekt i Ila fengsel, rett etter pågripelsen i desember 2013.

Politibetjentene gjorde opptak av samtalene uten Cappelens samtykke.

Det er i disse samtalene Cappelen forsøker å inngå en avtale om immunitet eller lavere straff i bytte mot å fortelle om det angivelige samarbeidet med Jensen.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger