Høyre mest fram - SV taper

Resultatene fra årets skolevalg viser at SV går tilbake, mens Høyre går klart fram. Det er dødt løp mellom Arbeiderpartiet og FrP.

Skolevalg
Foto: Josefsen, Jon-Michael / Scanpix

Tirsdag kveld klokken 20 offentliggjorde Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste (NSD) resultatene fra årets skolevalg.

381 skoler har deltatt i årets valg, og det meldes om en valgdeltakelse på 77 prosent.

Knving i toppen

Etter at resultatene fra over en tredel av skolene var klare i går ettermiddag, stod det helt jevnt mellom Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet.

Dette gjenspeiles også i de endelige resultatene som nå er klare.

Arbeiderpartiet har en oppslutning blant skoleelevene på 23,8 prosent, med Fremskrittspartiet 0,1 prosentpoeng bak.
Sistnevnte vil likevel fått flest mandater (45), mens Ap ville fått 42, hvis resultatet av skolevalget hadde vært gjeldende.

SE: Sammenlign skolevalg- og stortingsvalgresultatet fra 1993-2009

Fremskrittspartiet har hatt en viss tilbakegang i forhold til valget i 2005, mens Arbeiderpartiet har hatt en framgang på 2,1 prosentpoeng sammenlignet med 2005.

Resultater fra skolevalget 2009

Parti

Prosent

Endring fra 2005

Endring fra 2007

Ap

23,8

+2,1

+2,7

SV

10,4

-6,2

-0,4

Sp

5,7

-1,5

-1,6

KrF

3,7

0,0

-0,1

V

6,0

+2,9

+1

H

16,3

+4,6

-1,2

Frp

23,7

-1,6

+2,5

Rødt

4,8

 +0,5

 -1,9

– Ap kommer best ut med i overkant av 23 prosent av stemmene, og gjør det dermed bedre enn ved skolevalgene i 2005 og 2007 da de lå på 21-tallet, sier politisk kommentator Geir Helljesen.

– Ungdom vil ha Jens som statsminister i fire nye år, sier AUF-leder Martin Henriksen.

SV er skoletaper

Høyre ligger på omtrent samme nivå som skolevalget i 2007, men går klart fram i forhold til valget for fire år siden. Partiet har en oppslutning på 16,3 %, en framgang på 4,6 prosentpoeng fra valget for fire år siden.

Regjeringspartner SV sakker derimot akterut, og er det partiet som mister mest oppslutning sammenlignet med forrige skolevalg.
Partiet går tilbake 6,2 prosentpoeng sammenlignet med resultatet fra 2005.

Video nsps_upload_2009_9_8_18_43_31_1056.jpg
Denne videoen er dessverre ikke tilgjengelig. Kontakt oss dersom du har spørsmål.

NETT-TV: Høyre og Ap er vinnerne i skolevalget.

Ser man på resultatene fra lokalvalget i 2007, har partiet mistet 0,4 prosentpoeng av oppslutningen på to år.

Senterpartiet går også noe tilbake i forhold til de to foregående valgene.

– Det ser ut til at de rødgrønne går samlet sett veldig tilbake på grunn av SV, noe vi er veldig glade for. Ikke bare forlater velgerne de rødgrønne, men de går faktisk til Høyre, sier Henrik Aasheim som er leder i Unge Høyre.

Høyres nestleder Jan Tore Sanner er godt fornøyd med partiets oppslutning i skolevalget:

– Vi legger stor vekt på resultatene. Erfaringen viser at de partiene som går fram i skolevalget også går frem i de ordinære valgene, sier Sanner til NRK.

Skremmende likt

På borgerlig side står KrF mer eller mindre på stedet hvil sammenlignet med skolevalgene i 2007 og 2005.
Venstre opplever en økning i oppslutningen, og øker med 2,9 prosentpoeng sammenlignet med 2005.

– Vi kan vise til mange resultater på over 20 og 30 %. Hvis vi ser på de andre partienes resultater, er det all grunn til å tro at veksten kommer fra borgerlige velgere med klar avstand til Frp, sier sentralstyremedlem i Unge Venstre Fabian Woxholth.

Hadde resultatene fra skolevalget gjenspeilet resultatet på valgdagen, ville det blitt klart borgerlig flertall, men disse valgene er mer brukt som en indikator på på hvilken vei valgvindene blåser.

Ut fra resultatene kan man lese om partiene øker eller mister oppslutning i stortingsvalget.

Spesielt gjelder dette Senterpartiet. De har hatt nesten skremmende lik oppslutning i skolevalg og stortingsvalg ved de siste fire valgene. Skolevalget gir dermed en klar indikasjon på hva slags oppslutning Liv Signe Navarsete kan vente seg.

På de siste fire valgene har ikke skolene «bommet» med mer enn ett prosentpoeng (I 2001 fikk partiet 4,6 prosent ved skolevalget, og 5,6 ved stortingsvalget).

Økende tendens

Hele seks av de åtte store politiske partiene har ved de siste fire stortingsvalgene opplevd følgende:

Dersom partiet øker eller mister oppslutning i skolevalget, skjer det samme en uke senere i selve stortingsvalget.

Dette gjelder for partiene Frp, SV, Sp, KrF, RV (nå Rødt) og Høyre. For partiene Ap og Venstre har skolene bommet på valgvinden kun én gang hver ved siste fire stortingsvalg.

Enkelte partier gjør det alltid dårligere ved skolevalget enn ved stortingsvalget. Grovt sett får KrF cirka halvparten så mye oppslutning i skolevalget som de vil få i stortingsvalget.

Også oppslutningen rundt Arbeiderpartiet på landets videregående skoler er som regel lavere enn i stortingsvalget, mens fløypartiene SV, RV og Frp alltid scorer høyere i skolevalgene.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger