Hopp til innhold

Dobling av vold og trusler i norske fengsler på to år

Aldri før har ansatte ved norske fengsler blitt truet og utsatt for så mye vold som nå. I 2016 ble det rapportert om 1048 hendelser. – Miljøet i fengslene hardner til, sier Jan Arve Blom, forbundssekretær i NFF.

strip searc

Forholdene i norske fengsler har blitt tøffere de siste årene. Her fra en episode ved Ringerike fengsel i fjor hvor ansatte iførte seg sikkerhetsutstyr før de leter etter mulige våpen.

Foto: Runa Victoria Engen

Lørdag ble en 58 år gammel mann, som er dømt for en rekke overgrep mot barn, funnet drept i Ringerike fengsel. Mannen som er siktet for drapet, en 56 år gammel innsatt, er tidligere dømt for drap, og er ifølge TV 2 også dømt for vold mot en ansatt i fengselet.

Men selv om drap forekommer svært sjelden, opplever norske fengsler en voldsom økning i antall volds- og trusseltilfeller. I 2016 ble det registrert 1048 tilfeller av vold eller trusler fra innsatte mot ansatte, viser tall fra Kriminalomsorgen.

Det er mer enn en dobling siden 2014.

Effektivisering

Jan Arve Blom

Jan Arve Blom, forbundssekretær, Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund

Foto: Svein Ommundsen / NRK

De siste årene har myndighetene gjennomført flere effektiviseringstiltak i Kriminalomsorgen, og har jobbet for å få ned soningskøene.

Forbundssekretær i Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund (NFF), Jan Arve Blom, mener fokuset på effektivisering har ført til mindre fokus på soningsinnholdet.

Men han er forsiktig med å sette drapet i Ringerike fengsel i sammenheng med økningen i voldshendelser ved norske fengsler.

– Vi kan ikke bruke denne hendelsen til å påstå det, men det er ingen tvil om at den såkalte effektiviseringen har gått ut over soningsforholdene, sier Blom.

Han forteller at dette en utvikling de har sett over tid.

– Det bekymrer oss, og bør ikke komme overraskende på myndighetene. Det er for stort fokus på antall soningsplasser og for lite fokus på innholdet i soningen, sier han.

Forbundssekretær mener voldsøkningen mot ansatte kan skyldes flere forhold.

– Selv om det er større fokus på rapportering, er nok økningen reell. Det hardner seg til i norske fengsler. Miljøet er tøffere.

Lukket fengsel

Ringerike fengsel er et såkalt høyrisikofengsel hvor alle dører i hovedsak er låst når de innsatte ikke er i arbeid eller deltar på fritidsaktiviteter. I 2016 ble det registrert 150 meldinger om volds- og trusseltilfeller fra innsatte mot ansatte ved fengselet. I 2015 var tallet 114 og i 2014 var tallet 41.

– Når de innsatte i slike fengsler ikke er innelåst, bør det alltid være ansatte til stede, men det er langt fra sannheten slik situasjonen er nå. Det er rett og slett ikke ressurser til det, sier Blom og legger til at dette er en generell betraktning.

Forbundssekretær mener for mye av ressursene har gått til Nederland.

– Her hjemme er det dårligere bemanning og mindre innhold i soningen. Fortsetter denne utviklingen, med nedprioritering av innholdet, er vi alvorlig bekymret for fremtiden.

Kutt

Per-Willy Amundsen (Frp)

Justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen (Frp) sier sikkerheten alltid kommer først.

Foto: Marcus Krogtoft

Medlem av Stortingets justiskomité, Kari Henriksen (Ap), er også bekymret for sikkerheten.

– Jeg er meget bekymret for sikkerheten i norske fengsler fordi det har blitt kuttet med flere titalls millioner kroner hvert år under Høyre-Frp-regjeringen, opplyser hun til NRK.

Hun vil ikke kommentere drapet, men sier at saken viser at de ansatte har helt rett i at det er viktig å si ifra når de mener rammene er uforsvarlige.

Justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen minner om at drapet nå er en politisak.

– Først må vi få alle fakta på bordet. Vi må avvente kunnskap om saken før vi trekker konklusjoner, sier han.

Men justisministeren sier han ser svært alvorlig på at det er en økt forekomst av trusler og vold i norske fengsler.

– Det er en utvikling vi tar svært alvorlig, men det å koble denne hendelsen til ressurssituasjonen, må man være tilbakeholden til.

Justisministeren, som for tiden befinner seg på Svalbard, er klar på at sikkerheten ikke skal gå på bekostning av effektiviseringen av Kriminalomsorgen.

Er sikkerheten god nok når innsatte kan drepe en annen?

– Som jeg sier. Vi må først få fakta på bordet og la politiet gjøre sin jobb. På bakgrunn av den kunnskapen vi får, kan vi gjennomføre nødvendige tiltak.

Det har ikke lyktes å NRK å innhente tallene for hvor mange voldshendelser det har vært mellom innsatte i norske fengsler de siste årene.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger