Dobbelt så mye mobbing i enkelte bydeler i Oslo

Det er store forskjeller mellom bydelene på hvor mye barn og unge mobbes. Det viser en undersøkelse gjort for Oslo kommune.

mobbing i skolen

Bydelene Søndre Nordstrand og Stovner kommer dårligst ut på mobbeundersøkelse. I snitt ligger Oslo likt som resten av Norge.

Foto: Johannessen, Sara / NTB scanpix

Sju prosent av elevene i Søndre Nordstrand og på Stovner sier de blir mobbet minst hver 14. dag. I Nordre Aker og Frogner er tallet under halvparten.

Rektor Bitten Koch ved Lofsrud ungdomsskole er overrasket over at Søndre Nordstrand kommer såpass dårlig ut i undersøkelsen.

Hun tror problemet er minimal satsing på fritidsaktiviteter for ungdommene i bydelen.

Rektor Bitten Koch

Bitten Koch sier det er for få fritidstilbud til ungdom i Søndre Nordstrand.

Foto: Osloskolen

– Problemet vårt er at det er for få positive opplevelser for de ressurssvake. Det er for få aktivitetstilbud, sier Koch.

– Idrettshallen vår har vært stengt i halvannet år, legger rektoren til.

24.000 ungdommer på ungdomsskolen og videregående skole har deltatt i undersøkelsen som er utført av NOVA for Oslo kommune. Samtlige offentlige skoler og de fleste private deltok i undersøkelsen.

Det kommer ikke frem av undersøkelsen om mobbingen skjer på skolen eller i fritiden.

Skille fra øst til vest

Skolene som kommer best ut av undersøkelsen ligger i bydelene Frogner og Nordre Aker. Her sier henholdsvis fire og tre prosent at de blir mobbet minst hver 14. dag.

Samtlige bydeler i vest er under bysnittet når det kommer til mobbing.

I øst er det kun to bydeler, Alna og Østensjø, som kommer under bysnittet.

Mobbing på nett

Nettmobbing er et kjent problem. Utdanningsetaten i Oslo sier at alle skolene i byen skal jobbe systematisk mot mobbing.

Foto: Rune Eian / Illustrasjonsfoto

– Flesteparten av dem som har svart på denne undersøkelsen går i videregående skole og i stor grad har sin skolegang i andre bydeler enn der de bor. Derfor må vi være varsom med å trekke slutninger mellom de ulike delene av byen, sier avdelingsdirektør Walter Frøyen i Utdanningsetaten i Oslo kommune.

Frøyen sier de vil gå nøye gjennom undersøkelsen og bruke resultatene til å jobbe mot mobbing i alle bydeler.

Sosial bakgrunn avgjørende

Else Birgitte Roscher-Nielsen

Rektor Else Birgitte Roscher-Nielsen sier de jobber mye med å forhindre mobbing på Bjørnholt skole. Blant annet har alle lærere og ledere 90 minutter vakt i fellesområdene hver uke for å hindre mobbing.

Foto: Osloskolen

– En mobbesak er en for mye. Alle elever må kunne glede seg til å gå på skolen, sier rektor Else Birgitte Roscher-Nielsen, rektor på Bjørnholt skole i Søndre Nordstrand.

Anders Bakken i Senter for velferds- og arbeidslivsforskning ved Høgskolen i Oslo og Akershus er en av forskerne som har skrevet rapporten.

– Vi ser at det ofte er de med lav sosial bakgrunn som blir mobbet. I de østlige bydelene er det flere innvandrere og familier med lavere inntekt, sier forsker Anders Bakken.

Oslo skiller seg ikke fra resten av landet

I snitt sier hver tiende elev på ungdomsskolen og videregående i Oslo sier de månedlig eller oftere blitt utsatt for plaging, trusler eller utfrysing av andre på skolen eller i fritida. Dette tallet er tilnærmet likt resultatet fra Elevundersøkelsen som er gjort i hele landet.

  • Les også:

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger