DNB utleverer kontoinfo fra Luxembourg

Norske skattemyndigheter vil nå få tilgang til opplysninger om nordmenn som har opprettet konto i skatteparadis via DNBs kontor i Luxembourg.

DNBs kontor i Luxembourg

VIL OPPGI KUNDEOPPLYSNINGER: Fra 2006–2010 bisto DNB Luxembourg rundt 40 kunder med å opprette kontoer på Seychellene via advokatkontoret Mossack Fonseca i Panama. Nå får norske skattemyndigheter vite hvem kundene er.

Foto: AFP/ Anthony Dehez, Anthony Dehez / AFP / NTB scanpix

Det er klart etter at DNB har vært i samtaler med skattemyndighetene i Norge og Luxembourg.

– Lovverket i Luxembourg hindrer at opplysningene gis direkte til norske myndigheter, men nå har vi funnet en løsning på å overlevere informasjon om disse kundene, sier informasjonsdirektør i DNB, Even Westerveld.

DNBs kontor i Luxembourg vil nå sende informasjon til skattemyndighetene i Luxembourg, som så igjen sender denne informasjonen videre til norske skattemyndigheter.

Even Westerveld

Informasjonsdirektør i DNB, Even Westerveld.

Foto: DNB

– Vi er glad for at det har kommet en løsning på bordet som gjør at opplysningene nå kan utleveres, og som er i tråd med lovene i Luxembourg og Norge. Dette tror vi er en god løsning, sier Westerveld.

Vi er glad for at det har kommet en løsning på bordet som gjør at opplysningene kan utleveres

Informasjonsdirektør i DNB, Even Westerveld

Får info om et 20-talls konti

Fra 2006–2010 bisto DNB Luxembourg rundt 40 kunder med å opprette kontoer på Seychellene via advokatkontoret Mossack Fonseca i Panama.

Rundt halvparten av kundene var bosatt i Norge og var dermed skattepliktige her. Det er opplysninger om disse kundene norske skattemyndigheter nå får tilgang til.

– Dette er opplysninger som er knyttet til kunder som har vært boende i Norge, og dermed skattet til Norge, sier DNBs informasjonsdirektør.

Ser frem til avklaring

– Men svikter ikke DNB sine kunder ved at dere nå vil gi ut informasjon som de i utgangspunktet trodde var fortrolig?

– Nei, dette er jo en dialog som har gått via skattemyndighetene i begge land. Det er myndighetene i Luxembourg som har rettet en henvendelse til DNB Luxembourg for at vi igjen kunne gi denne informasjonen på en ryddig måte.

Det å rapportere skatt er jo kundenes ansvar

Informasjonsdirektør i DNB, Even Westerveld

– Hva slags type opplysninger er det snakk om å utlevere?

– Det å rapportere skatt er jo kundenes ansvar, og vi bidrar til at dette nå blir avklart slik at norske myndigheter får mulighet til å sjekke dette. Det tror vi er fornuftig og noe alle ser frem til. Forhåpentligvis har våre kunder hatt god samvittighet, svarer Even Westerveld.

Skattedirektoratet er fornøyd

Jan Magnus, leder for Rettsavdelingen i Skattedirektoratet

Direktør for rettsavdelingen i Skattedirektoratet, Jan Magnus

Foto: Ingvil Øvretveit / NRK

Direktør for rettsavdelingen i Skattedirektoratet, Jan Magnus, har fått bekreftet fra DNB at de nå vil få opplysninger om hvilke nordmenn som har hatt penger plassert i skatteparadis.

– Vi er veldig godt fornøyd med at vi nå får tilgang til opplysninger om de aktuelle nordmennene. Det er alltid interessant for oss å få tak i opplysninger om transaksjoner som har foregått, og som ikke vi har fått innberettet fra tredjemann automatisk.

Hvis dette ikke er innberettet til oss vil det bli en ligningssak. Da kan de risikere tilleggsskatt

Direktør for rettsavdelingen i Skattedirektoratet, Jan Magnus

– Hvis de ikke har innrapportert opplysninger, hva risikerer de?

– Hvis dette ikke er innberettet til oss, vil vi ta opp saken. Så vil det bli en ligningssak. Da kan de risikere tilleggsskatt, sier Magnus.

SISTE NYTT

Siste meldinger