DnB Markets: Fem grunner til lavere boligprisvekst

Boligprisene vil forsette med høy fart inn i 2017, men så vil veksten avta. Det er det flere grunner til, mener DNB Markets.

Makroøkonom Jeanette Strøm Fjære legger frem DNBs prognoser

DnB Markets venter at boligprisveksten fortsetter inn i 2017 med god fart, og at veksten avtar i løpet av året. Makroøkonom Jeanette Strøm Fjære forklarer boligprisveksten med at mange venter at rentene skal være lave for alltid.

Foto: Johan B. Sættem

DNBs meglerhus venter at boligprisene vil vokse mindre, men at veksten fortsatt holder seg relativt høy i året som kommer. Det skriver meglerhuset i en fersk makroanalyse om de økonomiske utsiktene for 2017.

Vi forventer at den høye boligprisveksten fortsetter inn i 2017. Men veksten vil avta i løpet av året, og vil ikke være like sterk gjennom året som den har vært inneværende år, sier makroøkonom Jeanette Strøm Fjære til NRK.

Den viktigste driveren for boligprisene har vært lave renter og forventninger til at rentene kan bli enda lavere.

– Men nå tror vi ikke lenger at renta skal falle videre, men at den vil hode seg lav. Da får man ikke lenger stimulansen fra stadig fallende renter, sier hun.

– Ikke bærekraftig prisvekst i Oslo

Jeanette Strøm Fjære, makroøkonom Dnb Markets

– Gjelden til husholdningene kan ikke fortsette inn i himmelen. Mye av inntekten til husholdningene er allerede bundet opp i renter og avdrag, sier Jeanette Strøm Fjære, makroøkonom DnB Markets

Foto: Johan B. Sættem

I snitt har boligene i Oslo de siste tolv månedene økt med en femtedel i verdi, i noen bydeler med nesten en fjerdedel.

Veksten er ekstrem, og historisk høy.

– En boligprisvekst på 22 prosent som vi nå har i Oslo er hel ekstremt og er ikke bærekraftig over tid. Noe boligprisvekst må man nok regne med, men så høy veksttakt kan man ikke se på lang sikt, sier Fjære.

Fem grunner til at boligprisveksten vil avta

1 Rentene vil ikke falle videre

 • DNB regner ikke med at Norges Bank setter styringsrenten ytterligere ned på rentemøtet neste uke.
 • Markedet regner inn 40 prosent sannsynlighet for at Øysten Olsen og hovedstyret setter ned renten på møtet i mars neste år.
 • Men landets største finanskonsern tror de høye boligprisene vil legge bånd på sentralbanken, og spår en uendret rente på 0,5 prosent de neste par årene. Det samme gjør SSB.

2 Gjelden kan ikke vokse inn i himmelen

 • Husholdningenes gjeld har vokst himmelhøyt i tråd med prisveksten i boligmarkedet.
 • Renter og avdrag utgjør nå en like stor andel av disponibel inntekt som før bankkrisen i kjølvannet av jappetiden på slutten av 80-tallet.

3 Boligbyggingen er nå på høyeste nivå på 30 år

boligbygging

Igangsettingen av nye boliger i oktober 2016 var høyere enn det som noen gang er registrert. Det er en av årsakene til at DnB mener at prisveksten vil falle.

Foto: Åserud, Lise / NTB scanpix
 • Oppturen i prisene på brukte boliger har ført til økt optimisme og til at utbyggere har gitt full gass i boligbyggingen til tross for høye byggekostnader.
 • De siste tallene fra Boligprodusentenes Forening viser at boligbyggingen i oktober lå 26 prosent over tilsvarende måned i fjor. Det er det høyeste som er målt.
 • DNB skriver i sin analyse at boligbyggingen ikke har vært så sterk siden midten av 80-tallet, og regner med at det vil dempe prisene fremover.

4 Svak inntektsvekst, økende ledighet

 • 2016 blir det året med den svakeste reallønnsutviklingen for norske lønnstakere på mange år.
 • Høy inflasjon og et minusoppgjør for lønnstakerne gjør at SSB regner med at folk i snitt vil få 1,4 prosent mindre i lommeboka inneværende år.
 • Sammen med økende ledighet regner DnB med at en forsinket effekt av at folk har mindre å rutte med bidrar negativt for utviklingen i boligprisene.

5 Strammere boliglånsregulering

 • Finanstilsynet har foreslått at Siv Jensen og regjeringen strammer inn adgangen bankene har til å låne ut penger til bolig.
 • DNB regner med at kredittveksten strammes inn marginalt, men ikke dramatisk, dersom finansministeren strammer inn bankenes såkalte «fartsgrense» til det halve av dagens 10 prosent.
 • Fartsgrensen forteller hvor mye av bankens utlån som kan avvike fra reglene som er gitt i boliglånsforskriften.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger