EUs banktest: DNB er godt rustet for nedgangstid

DNB og den norske økonomien er robust nok til å takle en økonomisk kriseperiode. Det viser EUs vurdering av europeiske banker.

Rune Bjerke

Konsernsjef Rune Bjerke i DNB. Foto: Krister Sørbø / NTB scanpix.

Foto: Sørbø, Krister / NTB scanpix

– Stresstesten viser store forskjeller mellom ulike land og mellom bankene deres. Noen, som den norske banken som deltar, har et godt utgangspunkt med god inntjening og lave tap, sier tilsynsdirektør i Finanstilsynet, Morten Baltzersen.

I dag lanserte Den europeiske sentralbanken og Den europeiske bankmyndigheten (EBA) testresultatene av europeiske bankers robusthet og evne til å takle press og nedgangstider.

Best i klassen

finanstilsynet

Finanstilsynsdirektør Morten Baltzersen.

Foto: Bendiksby, Terje / SCANPIX

DNB-konsernet var eneste norske bank som ble vurdert. Og den norske banken kommer ut som blant de beste og stødigste bankene i Europa.

De gode resultatene har nær sammenheng med den gunstige utviklingen i norsk økonomi i de senere årene, sier finanstilsynsdirektøren.

– Verken Finanstilsynet eller DNB Bank-konsernet trenger derfor å iverksette spesielle tiltak som en direkte konsekvens av stresstesten. En viktig grunn til dette er at DNB har et godt utgangspunkt med robuste kapitalkrav, god inntjening og lave tap, sier Baltzersen.

25 banker strøk

EBA koordinerer jevnlig stresstester av banker i hele Europa for å se om de kan tåle betydelige økonomiske sjokk. Dette vurderes blant annet gjennom makroøkonomiske prøvelser, som fall i BNP eller ved økning i arbeidsledigheten.

123 banker ble denne gangen testet. 25 av de strøk. De svakeste bankene befinner seg i Sør-Europa, spesielt i Italia, Hellas og Kypros. Overraskende nok, så strøk ingen spanske banker.

Sist gang en slik test ble gjennomført var i 2011, og da fikk syv av 90 banker strykkarakter.

Gjennomgående viser resultatene at det er en klar sammenheng mellom den økonomiske utviklingen i ulike landene og bankenes robusthet, mener Baltzersen i Finanstilsynet.

– Stresstestene skal bidra til å gi tilsynsmyndigheter, banker og markeder innsyn og forståelse av bankenes stilling og robusthet. For banker som ikke passerer stresstesten skal det iverksettes tiltak for å bedre deres soliditet.

Økonomiske farer: – Olje og boligpriser

Resultatene fra stresstesten reflekterer det gode utgangspunktet til norske banker og den norske økonomien, ifølge Finanstilsynet.

Til tross for robustheten i dette testscenarioet, kan likevel viktige makroøkonomiske faktorer skape problemer for den norske økonomien. For eksempel viser testen at tapene øker betydelig med en dårligere utvikling i norsk økonomi.

– Selv om norsk økonomi over en lang periode har hatt en god utvikling, må vi ta høyde for at utviklingen kan bli vesentlig svakere. Oljeprisen, den høye husholdningsgjelden og de høye boligprisene er blant de sentrale risikofaktorene for norsk økonomi, sier Baltzersen.

Derfor mener Finanstilsynet det er viktig at bankene nå bruker de gode resultatene til å bygge opp egenkapitalen ytterligere, slik at de er godt rustet til å møte dårligere tider.

SISTE NYTT

Siste meldinger