Hopp til innhold

DNB-ansatte er glade for Vipps-gransking

De ansatte i DNB har lenge bedt ledelsen undersøke om det foregår sosial dumping i DNBs lokaler i Oslo. Allerede i 2013 ble indernes arbeidsforhold tatt opp med sjefene.

dnb

FLERE HUNDRE UTENLANDSKE IT-ARBEIDERE: På DNBs hovedkontor jobber flere hundre utenlandske IT-arbeidere. I perioder er det opp til 600 konsulenter som jobber her. Nå er de ansatte fornøyd med at Arbeidstilsynet skal granske arbeidsforholdene.

Foto: Øijord, Thomas Winje / NTB scanpix

– Vi er veldig glade for at Arbeidstilsynet går inn i denne saken, sier hovedtillitsvalgt Vigdis Mathisen i DNB til NRK.

Vipps har fremstått som en suksess for storbanken, men har denne uken både hatt tekniske problemer og har fått kritisk lys rettet mot seg.

NRK fortalte onsdag at Arbeidstilsynet gransker Vipps-teamet i DNB. Dette skjer etter at LO-forbundet El og IT varslet tilsynet om at det kan foregå utstrakt og systemetisk bruk av svært lange arbeidsdager for indere hos underleverandøren som utvikler og drifter betalingsapplikasjonen Vipps.

Etter at NRK omtalte saken har vi fått mange henvendelser fra DNB-ansatte som er kritiske til bruken av utenlandske gjestearbeidere, og som er lettet over at dette endelig kommer frem i media.

Storbanken DNB er i en nedbemanningsprosess hvor filialer blir lagt ned og flere hundre ansatte mister jobbene.

Avviser dumping

Samtidig jobber stadig flere indiske gjestearbeidere med prosjekter som skal effektivisere og utvikle banken.

I den østre del av hovedkontoret arbeider flere hundre utenlandske IT-konsulenter med blant annet utvikling og drift av Vipps.

Vigdis Mathisen

GLADE FOR GRANSKING: Konserntillitsvalgt i DNB, Vigdis Mathisen er glad for at Arbeidstilsynet går inn og gransker.

Foto: DNB

DNBs ledelse avviser at det foregår sosial dumping i bankens lokaler, men har likevel bedt den indiske underleverandøren Tata Consultency Services om informasjon om Vipps-arbeidernes arbeidsforhold.

Les også: Ingen har oversikt over omfanget av utenlandske IT-arbeidere

Løfter og kvalitetssjekk

– Vi har fått løfter fra underleverandøren om at de følger norske regler, men det er fint at Arbeidstilsynet tar en kvalitetssjekk, sier kommunikasjonsdirektør Thomas Midteide i DNB.

Selv om DNBs ledelse er krystallklare på at det ikke foregår sosial dumping i bankens lokaler, har ledelsen over flere år hatt samtaler med tillitsvalgte om nettopp dette temaet.

I høst sendte ledelsen ut en redegjørelse til de tillitsvalgte.

Her står det blant annet:

Etter en helhetsvurdering kan vi ikke se at det er grunnlag for påstanden om sosial dumping. Til orientering vil vi følge disse store IT leverandørene tettere opp ved dialog, informasjon og eventuelt revisjon for å forebygge og fange opp eventuelle brudd på lov- og avtaleverk. Vi vil derfor understreke at DNB er sitt ansvar bevist når det gjelder oppfølging av eksterne leverandører og samarbeidspartnere.

Bekymret lenge

DNB begynte med outsourcing før Vipps og har satt ut mye av driften og utvikling av banken til andre indiske selskaper som HCL og Infosys.

Thomas Midteide

OVERTID ER IKKE ULOVLIG: DNBs Thomas Midteide er klar på at det ikke jobbes lengre dager enn loven tillater i bankens lokaler.

Foto: DNB

– Allerede i 2013 tok vi opp med ledelsen spørsmål knyttet til arbeidsforholdene hos underleverandørene. Siden har vi flere ganger spurt hva slags ansvar DNB har for arbeidsforholdene her, forteller Mathisen.

De ansatte har fått forsikringer om at ledelsen følger opp at leverandørene ikke bryter norsk lov. – Vi forventer at DNB er seg sitt ansvar bevisst, sier Mathisen.

– Arbeidsforholdene både hos leverandørene og hos oss selv er regelmessig et tema på samarbeidsmøter med de tillitsvalgte, forklarer Midteide.

Les også: Slik overtar utenlandske selskaper norske jobber

De siste par dagene har prestisjeprosjektet Vipps ligget nede.

Hvordan sikrer dere at det ikke blir veldig mye overtid hos de indiske it-arbeiderne denne uken?

– Overtid i seg selv er ikke ulovlig. Og når Vipps ligger nede, bretter vi alle sammen opp ermene for å løse problemet. Så får vi heller fri senere, sier Midteide.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger