DN: Vil kutte 1500 forsvarsjobber

Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide (H) foreslår å kutte 1500 stillinger i Forsvaret og legge ned ni militærbaser, ifølge Dagens Næringsliv. Hæren vil rammes hardest.

Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide

KUTTER: Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide vil kutte et betydelig antall stillinger i Forsvaret og legge ned ni militærbaser. Hun skylder på et langvarig etterslep fra tidligere regjeringer.

Foto: Nesvold, Jon Olav / NTB scanpix

Den endelige planen for Forsvaret sendes ikke til Stortinget før i midten av juni, men skal ha fått tilslutning i regjeringen.

Det er avisen Dagens Næringsliv som skriver at forslaget innebærer reduksjon i stillinger, færre militærbaser, rasjonalisering og effektivisering.

Hensikten med nedskjæringene er å få plass til nysatsinger og sørge for samsvar mellom bevilgninger, struktur og oppgaver.

I planen foreslås det å kutte i overkant av 1.500 stillinger fordelt på 1.100 militært ansatte og 450 sivile.

Det er beregnet en besparelse på 2,4 milliarder kroner på fire år, og at 23 milliarder kroner frigjøres over 20 år.

Hæren rammes hardest

Hæren vil trolig bli hardest rammet. 2. bataljon ved Skjold med rundt 120 ansatte skal legges ned. Kystjegerkommandoen i Sjøforsvaret skal bort, og det samme skal Sjøheimevernet, ifølge Dagens Næringsliv.

Etter hvert skal kystkorvettene, MTB-ene, fases ut. Nok en gang foreslås antall musikkorps i Forsvaret redusert.

Det foreslås i planen å legge ned basene Trondenes, Harstad Syd, Åsegarden, Setnesmoen, Kjeller, Andøya, Kjevik, Nærøysund og Grunden 22.

Hensikten med forslagene skal være å få på plass nysatsinger, men også sørge for samsvar mellom bevilgninger, struktur og oppgaver.

Vakt ved 2. bataljon på Skjold

LEGGES NED: 2. bataljon ved Skjold med 700 ansatte skal legges ned.

Foto: Øystein Antonsen / NRK

– Etterslep fra tidligere regjeringer

Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide skriver i en e-post til NRK at regjeringen vil ha en betydelig satsing på Forsvaret i den kommende langtidsplanen, men at det er et etterslep fra tidligere regjeringer. Hun vil ikke gå nærmere inn på opplysningene om kuttforslag.

– Det er et langvarig etterslep på drifts- og vedlikeholdskostnader som vi arvet fra tidligere regjeringer. Det er behov for et forsvar med en solid struktur som er finansiert på en bærekraftig måte. Sett sammen med den sikkerhetspolitiske situasjonen vi nå står overfor, tilsier det en betydelig satsing.

Videre skriver hun at saken nå er til behandling i regjeringen og at de tar sikte på å legge langtidsplanen frem for Stortinget i løpet av vårsesjonen 2016.

– Det er foreløpig ikke satt en endelig dato for fremlegging. Det vil derfor ikke være riktig å kommentere spekulasjoner eller enkeltforhold som kommer opp før LTP blir oversendt Stortinget, skriver Eriksen Søreide.

– Dramatiske kutt

Torbjørn Bongo, nestleder i Norges Offisersforbund, reagerer på forslagene til kutt i Forsvaret.

– Vi opplever kuttforslagene som dramatiske, og vi mener de vil svekke Norges forsvarsevne. Det er en betydelig svekkelse av Hæren, sier Bongo til NRK.

– Tror du det vil være deler av Norge som blir spesielt rammet når det gjelder forsvarskuttene?

– Det ser nok ut til at det er Nord-Norge som blir tøffest rammet, i hvert fall når vi ser på de operative avdelingene. Samtidig ligger det nok også inne kutt i en del støttefunksjoner, og det treffer resten av landet relativt likt fordelt, sier Bongo.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger