Disse skal vitne under rettssaken

Anders Behring Breiviks mor og to av hans tidligere venner er blant dem som er innkalt som vitner under rettssaken mot Anders Behring Breivik (33).

Breivik

ØNSKER IKKE FAMILIEN TILSTEDE: Anders Behring Breivik. Her fra fengslingsmøtet 6. februar.

Foto: Junge, Heiko / Scanpix

Inga Bejer Engh og Svein Holden sendte fredag bevisoppgaven for rettssaken til Oslo tingrett.

Listen er en foreløpig oversikt over hovedforhandlingen, og inneholder totalt 99 navn på vitner statsadvokatene ønsker å høre under rettssaken.

Killengreen skal vitne

NRK kjenner innholdet i bevisoppgaven. Aktoratet har innkalt personer som kan belyse totalt 14 kategorier.

Av de som kjente Breivik godt, er både moren og to av hans tidligere venner innkalt som vitner for aktoratet. Nære familiemedlemmer kan nekte å ikke vitne, og Breiviks mor har flere ganger signalisert via sin advokat at hun ikke kommer til å stille i retten.

Erling Melbye, en av de første politimennene på Utvika er innkalt. Det samme er Håvard Gåsbakk, som ledet Utøya-aksjonen, og Terje Klevengen, aksjonsleder i beredskapstroppen.

Tidligere politidirektør, Ingelin Killengreen og den første innsatslederen i Regjeringskvartalet, Tor Langlie er også innkalt. Killengreen er departementsråd i Fornyings- og administrasjonsdepartementet, og skal forklare seg om konsekvensene for de berørte departementene.

Dropper politikertoppene

Generalsekretær i AUF, Tonje Brenna skal vitne, mens AUF-leder Eskil Pedersen foreløpig ikke står på vitnelisten.

Til tross for at de var utpekt som terrormål, er verken statsminister Jens Stoltenberg, utenriksminister Jonas Gahr Støre eller tidligere statsminister Gro Harlem Brundtland innkalt som vitner.

Flere fra Utøya

MS Thorbjørn

THORBJØRNKAPTEIN: Statsadvokatene ønsker å belyse alt som skjedde på Utøya. Kapteinen på MS Thorbjørn er blant dem som er innkalt.

Foto: Roald, Berit / Scanpix

For bomben Regjeringskvartalet vil aktorene innkalle de samme ni personene som er navngitt i tiltalen, samt seks andre fornærmede.

Vaktførstebetjent Tor-Inge Kristoffersen, som så på bombebilen via overvåkingskamera da det smalt, skal vitne. Det samme skal flere andre som var på jobb i departementenes servicesenter (DSS) 22. juli.

Vitnene fra Utøya teller totalt 46 personer. Av disse er 33 nevnt med navn som skadde i tiltalebeslutningen.

Både Marte Ødegaarden og Viljar Hanssen, som ble hardt skadd på Utøya og flere ganger har fortalt sine historier, skal vitne. Eivind Rindal fra Nord-Trøndelag AUF flyktet i båten «Reiulf», og er blant vitnene som ikke er nevnt i tiltalen, men likevel er innkalt.

Aktorene innkaller også at kapteinen fra MS Thorbjørn, Jon Olsen, som vitne.

Geir Lippestad: Vurderer 60 tilleggsvitner

Alle de fire rettsoppnevnte sakkyndige, samt lederen for den rettsmedisinske kommisjonen, Karl Heinrik Melle, står på vitnelisten. I tillegg innkaller statsadvokatene Randi Rosenqvist, psykiater ved Ila fengsel og forvaringsanstalt.

Varer i 10 uker

Statsadvokatene Inga Bejer Engh og Svein Holden

INNKALLER NESTEN 100 VITNER: Sist uke presenterte Svein Holden og Inga Bejer Engh tiltalebeslutningen mot Breivik. Fredag overleverte de vitnelisten til Oslo tingrett.

Foto: NRK

Utøya vil utgjøre den største delen av hovedforhandlingen. Mens det er satt av 11 dager til å gå gjennom bombeangrepet i Oslo, er det satt av totalt 19 dager til Utøya under hovedforhandlingen.

Breivik starter sin forklaring allerede på dag én og har fått fem dager til å forklare seg.

Det er satt av åtte dager til å gjennomgå skader og tekniske opplysninger knyttet til de 77 drapene. I seks rettsdager vil obdusenter og politiets kriminalteknikere redegjøre for skadene til de drepte på Utøya.

Rettssaken varer i to og en halv måned og dommen er ventet i midten av juli.

I tillegg til en oversikt over vitner, inneholder bevisoppgaven en plan over hvordan rettssaken skal foregå, og hvilke beviser som skal legges fram.

– I utgangspunktet har vi ikke tatt sikte på å ha bevisførsel fra de etterlatte, siden erstatningskravene ikke skal behandles i straffesaken, sier statsadvokat Svein Holden til NRK.

Han ønsker ikke å kommentere enkeltpersoner i bevisoppgaven før rettssaken.

Slik blir rettssaken

•Bombeangrepet i Oslo: 11 dager
1) Tiltaltes forklaring 16 - 23. april (ca 5 dager)
2) Om bombe og åsted, Oslo 24. april 4 vitner
3) De avdøde, Oslo 24. og 25. april Kriminaltekniker + obdusent
4) Fornærmede, Oslo 25. – 30. april (4 dager) 9 navngitte i tiltalen + 6 øvrige vitner
5) Om konsekvensene for berørte departementer 30. april 1 vitne

•Angrepet på Utøya: 19 dager
6) Ankomst Utøya 3. mai 2 vitner
7) Om våpen og åsted, Utøya 3. mai 3 vitner
8) De avdøde, Utøya 4. – 11. mai (6 dager) Kriminaltekniker + obdusent
9) Fornærmede, Utøya 14. mai – 1. juni (12 dager) 33 navngitte i tiltalen + 13 øvrige vitner

•Pågripelse, nær kontakt med Breivik og etterforskningen: 3 dager
10) Pågripelsen 4. juni 5 vitner
11) Om kontakt med Breivik 4. og 5. juni 5 vitner
12) Fra etterforskningen 6. juni 6 vitner

•Forsvarer og bistandsadvokatenes vitner: 7 dager
13) Bevisførsel fra forsvarer og bistandsadvokater 7. – 15. juni (7 dager)

•Spørsmålet om Breivik er tilregnelig eller ikke: 3 dager
14) Rettspsykiatri 18. – 20. juni (3 dager) 7 vitner

•Avslutning: 2 dager
15) Prosedyrer 21. og 22. juni

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger