Hopp til innhold

Disse skal gi oss svarene etter terroren

22. juli-kommisjonen som skal granske ulike sider ved terrorangrepet på Utøya og i Oslo, presenteres i dag.

Ti personer er oppnevnt. Alexandra Bech Gjørv har sagt ja til å lede den regjeringsoppnevnte kommisjonen.

Bech Gjørv var tidligere direktør for fornybar energi i Hydro og senere Statoil, før hun i fjor ble partner i advokatfirmaet Hjort.

Hun er nestleder i NRKs styre og sitter i styret til Norske Skog, men har ingen kjent politisk tilknytning.

  • Ragnar Auglend, Forsker, Bergen, tidligere politimester i Hordaland og tidligere rektor ved Politihøgskolen
  • Karin Straume, Vadsø, fylkeslege i Finnmark, allmennmedisiner
  • Einar Enger, Rakkestad, tidligere direktør i NSB og Tine
  • Laila Bokhari, statsviter og forsker med fokus på terror ved NUPI
  • Linda Motrøen Paulsen, visepresident i Røde Kors fra Stavanger
  • Torgeir Hagen, generalløytnant og tidligere sjef for Forsvarets etterretningstjeneste, Hamar
  • Guri Hjeltnes, journalist, historiker og professor, Oslo
  • Hanne Bech Hansen, tidligere politidirektør i København

I tillegg vil ytterligere ett medlem komme fra et av Norges naboland. Hvem er foreløpig ikke avklart, men en av personene som vurderes kommer fra Danmark.

Skal ikke lete etter syndebukker

– Litt folkelig sagt oppfatter jeg at vi skal besvare to hovedspørsmål: Hva skjedde egentlig 22. juli, og hva kan vi lære? sa Gjørv da hun ble presentert som kommisjonens leder fredag.

Hun sier det er for tidlig å si noe om tidsperspektiv eller mer konkret innhold på dette tidspunktet.

– I mine øyne skal vi se mer på samfunnssidene enn på de enkelte individene, utfyller Bech Gjørv.

(Saken fortsetter under bildet)

22. julikommisjonen presenteres

- I mine øyne skal vi se mer på samfunnssidene enn på de enkelte individene, sier den nyoppnevnte lederen av 22. julikommisjonen, Alexandra Bech Gjørv.

Foto: Aas, Erlend / Scanpix

Mandatet er å kartlegge hva som faktisk skjedde, og se på om andre avgjørelser ville ha gitt et annet utfall da tragedien rammet.

– Det betyr at vi må se på beslutningene tatt av enkeltpersoner, samtidig som vi ikke kommer til å gå inn på den enkeltes ansvar, utdyper kommisjonslederen.

Dette skal de granske

Ifølge statsminister Jens Stoltenberg skal kommisjonen kartlegge alle relevante sider ved hendelsensforløpet. Få fakta på bordet, sier Stoltenberg fredag.

– Den skal være usminket og ærlig. Det avhenger demokratiet av, sier han.

Kommisjonen blir også bedt om å fremme forslag til forbedringer slik at fremtidige angrep skal kunne avverges, og hvordan landet skal kunne håndtere nye kriser på en best mulig måte.

Kommisjonen skal også ta hensyn til at mange av de berørte 22. juli var unge mennesker.

Roser mediene

Ifølge Stoltenberg vil denne rapporten være den mest omstendlige, men ikke eneste grunnlag for de folkevalgtes arbeid i kjølvannet av terroren.

– Det er ikke slik at vi fryser alt arbeid som har med tiltak å gjøre i påvente av kommisjonens rapport, sier statsministeren.

Han peker på politiets samtidige etterforskning, separate evalueringer som vil skje i de berørte etatene og medienes arbeid som viktige bidrag.

– Jeg mener mediene gjør et viktig arbeid med å kartlegge og beskrive det som skjedde, sier Stoltenberg.

(Saken fortsetter under bildet)

Pressekonferanse

– Vi skylder alle etterlatte og overlevende å komme med svar så raskt som mulig, sier statsminister Jens Stoltenberg.

Foto: Øyvind Bye Skille / NRK

– Behov for tidlige svar

– Vi er fortsatt et land preget av sorg. Tusenvis av mennesker over hele landet trenger omsorg og hjelp. Disse har også behov for å få svar, sier Stoltenberg.

Han sier både pårørende og vi som land har behov for å vite: Hva skjedde, hvorfor skjedde det?

– Målet er at det ikke skal skje igjen. Målet er større trygghet, sa statsministeren.

– Vi skylder alle etterlatte og overlevende å komme med svar så raskt som mulig, sier Stoltenberg.

Etterforskningen vil vare opp mot ett år

Statsminister Jens Stoltenberg (Ap) har tidligere understreket at dette ikke er en ordinær granskingskommisjon, og at kommisjonen vil følge et eget regelverk. Kommisjonen skal være uavhengig og ha et eget sekretariat.

– Hensikten er å kartlegge hva som fungerte og ikke fungerte, men gjennomgangen skal også gi kunnskap om hva som skjedde og hvordan, sa Stoltenberg.

Statsministeren sier at det er svært viktig å få klargjort alle sidene av terrorangrepene for å trekke lærdom av det som har skjedd. Kommisjonen vil jobbe samtidig med politiets etterforskning, og trolig bruke opp mot ett år på etterforskningen.

Stortinget ble holdt utenfor

Frp-leder Siv Jensen var en av dem som tidligere i uken stilte spørsmål ved hvorfor Stortinget ikke var blitt tatt med på råd mens regjeringen utarbeidet mandatet og navnelisten over ønskede medlemmer.

En samlet opposisjon var ikke fornøyd med at regjeringen først skal ha ønsket den nyutnevnte høyesterettsdommeren Aage Thor Falkanger som leder av kommisjonen.

Grunnen skal ha vært frykten for å rokke ved Høyesteretts habilitet, dersom straffesaken mot terrorsiktede Anders Behring Breivik skulle bli anket til Høyesterett.

FrP avventende

Fredag sa Stoltenberg at kommisjonen er utarbeidet i samarbeid med alle partiene på Stortinget.

Han understreket at innspill og synspunkter fra de andre partiene på Stortinget er blitt tatt hensyn til i prosessen.

– Jeg er glad for at lederne for Høyre, KrF og Venstre støtter forslaget. Frp har på prinsipielt grunnlag valgt å ta forslaget til orientering, sa Stoltenberg.

AKTUELT NÅ