Hopp til innhold

Vil selge unna statlige eierandeler for milliarder

SAS, Flytoget og Entra er blant selskapene regjeringen vil ha tillatelse av Stortinget til å selge. Det ble klart da næringsministeren la frem eierskapsmeldingen fredag.

Næringsminister Monica Mæland (H)

Næringsminister Monica Mæland (H) ber om fullmakt til å selge hele eller deler av statens eierandeler i ti selskaper.

Foto: David Vojislav Krekling / NRK

Det er en villet politikk for regjeringen å redusere det statlige eierskapet i norsk nærlingsliv. Da næringsminister Monica Mæland (H) fortalte NRK at hun ønsket Stortingets fullmakt til å redusere eierpostene i Telenor og Kongsberg Gruppen torsdag, begrunnet hun det blant annet slik:

– Staten skal ikke eie bare for å eie, men vi skal ha et bevisst forhold til det.

Nå viser det seg at næringsministeren og resten av regjeringen vil ha mulighet til å kvitte seg med langt mer enn deler av Telenor og Kongsberg Gruppen.

– I arbeidet med denne eierskapsmeldingen har vi lagt to hovedprinsipper til grunn. Det ene er at den norske stat er en betydelig eier i norsk næringsliv og at privat eierskap er og skal være hovedregelen i norsk næringsliv, sa Mæland under pressekonferansen der hun la frem eierskapsmeldingen.

Hun pekte på at staten eier rundt en tredel av verdiene på Oslo børs i tillegg til en rekke hel- og deleide selskaper som ikke er børsnotert.

– Når privat eierskap er hovedregelen skal det foreligge særskilte grunner når staten skal eie, sa Mæland.

Åpner for salg av flere heleide selskaper

I en pressemelding fra næringsdepartementet heter det at regjeringen ber om fullmakt til å kunne redusere statens eierskap helt eller delvis i følgende selskaper:

 • Ambita AS (tidligere Norsk Eiendomsinformasjon AS)
 • Baneservice AS
 • Cermaq ASA
 • Entra Holding AS
 • Flytoget AS
 • Mesta AS
 • SAS AB
 • Veterinærmedisinsk Oppdragssenter AS

Dette er i tråd med regjeringsplattformen der det blant annet står:

«Regjeringen vil (…) redusere statens direkte eierskap i norsk økonomi for å sikre maktspredning og styrke det private eierskapet.»

Statens viktigste funksjon for norsk næringsliv er ikke å eie selskaper, men å utvikle politikk og lover og utføre tilsynsfunksjoner for alle deler av næringslivet. Et betydelig statlig eierskap betyr en betydelig maktkonsentrasjon i statsforvaltningen, og det kan gå på bekostning av den sivile delen av samfunnet, sa Mæland på pressekonferansen.

Staten sorterer nemlig selskapene der de har eierandeler inn i fire kategorier som sier noe om hvorfor staten ønsker å eie akkurat disse selskapene. Dette er:

 1. Selskaper med forretningsmessige mål der formålet med eierskapet er bedriftsøkonomisk lønnsomhet, høy verdiskapning og størst mulig avkastning over tid.
 2. Selskaper med forretningsmessige mål og nasjonal forankring av hovedkontorfunksjoner der staten både ønsker størst mulig avkastning over tid, men der man samtidig ønsker at selskapet beholder hovedkontor i Norge.
 3. Selskaper med forretningsmessige mål med andre spesifikt definerte mål som for eksempel at eierskapet sikrer produksjon av betydning for nasjonal sikkerhet eller for å ivareta nasjonal suverenitet.
 4. Selskaper med sektorpolitiske mål som for eksempel Avinor, Norsk Tipping, Statskog, Vinmonopolet og Statsnett.

Slik begrunnes salgsønskene til regjeringen:

I eierskapsmeldingen skriver regjeringen følgende om Flytoget AS:

«Regjeringen mener at det ikke foreligger særskilte grunner til at staten bør være en langsiktig eier av virksomheten og er derfor åpen for å vurdere løsninger som innebærer en reduksjon av statens eierandel. Med bakgrunn i dette vil regjeringen (...) be om fullmakt fra Stortinget til helt eller delvis å avhende statens eierskap i Flytoget AS.»

I eierskapsmeldingen skriver regjeringen blant annet dette om SAS AB:

«Regjeringen mener at det ikke foreligger særskilte grunner til at staten bør være en langsiktig eier av virksomheten.(...) Regjeringen vil i budsjettproposisjonen for 2015 be om en utvidet fullmakt som åpner for helt eller delvis å kunne avhende statens aksjer i SAS AB, i tråd med tilsvarende fullmakter for de andre selskapene i kategori 1.»

I eierskapsmeldingen skriver regjeringen blant annet dette om Ambita AS:

«Målet med statens eierskap i Ambita AS er kun forretningsmessig. Selskapet skal drives på forretningsmessig grunnlag og med sikte på å levere konkurransemessig avkastning. (...) Med bakgrunn i dette vil regjeringen i budsjettproposisjonen for 2015 be om fullmakt fra Stortinget til helt eller delvis å avhende statens eierskap i Ambita AS.»

I eierskapsmeldingen skriver regjeringen blant annet dette om Cermaq ASA:

«(...) har regjeringen i dag fullmakt fra Stortinget til å «selge, med oppgjør i kontanter og/eller aksjer i et annet selskap i samme bransje, samtlige av statens aksjer i Cermaq ASA som en del av en industriell løsning». Regjeringen vil (...) be om en utvidet fullmakt som åpner for helt eller delvis å kunne avhende statens aksjer i Cermaq ASA, i tråd med tilsvarende fullmakter for de andre selskapene i kategori 1. »

I eierskapsmeldingen skriver regjeringen blant annet dette om Baneservice AS:

«Regjeringen mener at det ikke foreligger særskilte grunner til at staten bør være en langsiktig eier av virksomheten og er derfor åpen for å vurdere løsninger som innebærer en reduksjon av statens eierandel. Med bakgrunn i dette vil regjeringen(...) be om fullmakt fra Stortinget til helt eller delvis å avhende statens eierskap i Baneservice AS. »

I eierskapsmeldingen skriver regjeringen blant annet dette om Entra Holding AS:

«(...) har regjeringen i dag fullmakt fra Stortinget til å «selge samtlige aksjer i Entra Holding AS». En privatiseringsprosess er igangsatt. Fullmakten ble i 2013 utvidet fra å gjelde «ned mot 33,4 pst.» til å gjelde «samtlige aksjer» for å gi større handlingsrom for å gi alternativer for nedsalg. Regjeringen vil i den grad det er nødvendig i budsjettproposisjonen for 2015 be om en videreføring av denne fullmakten.»

I eierskapsmeldingen skriver regjeringen blant annet dette om Mesta AS:

«Regjeringen mener at det ikke foreligger særskilte grunner til at staten bør være en langsiktig eier av virksomheten. Med bakgrunn i dette har regjeringen i dag fullmakt fra Stortinget til å «selge samtlige aksjer i Mesta AS». Regjeringen vil (...) be om en videreføring av denne fullmakten, i tråd med tilsvarende fullmakter for de andre selskapene i kategori 1.»

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger