Disse oppgavene får de nye kommunene

Regjeringa vil ha en massiv overflytting av oppgaver til Kommune-Norge. De største kommunene kan få ansvar for både videregående skoler og tannhelse, mens alle kommuner overtar vigselsretten.

Presenterer kommunereform

En blid statsminister Erna Solberg (H) legger fram stortingsmelding om oppgaver til kommunene sammen med (til venstre) kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner (H) og arbeids- og sosialminister Robert Eriksson (Frp).

Foto: Ruud, Vidar / NTB scanpix

– Vi vil flytte makt nærmere der folk bor og vil at mer skal besluttes lokalt, sa statsminister Erna Solberg (H) da hun innledet pressekonferansen om regjeringas prestisjeprosjekt: kommunereformen.

Stortingsmeldinga som ble lagt frem i dag, er den største flyttingen av oppgaver til landets kommuner.

– Større kommuner er nødvendig for å sikre sterkere fagmiljøer. Dette handler om å gi våre lokalpolitikere økt handlingsrom, sier kommunalminister Jan Tore Sanner (H).

Han kaller reformen en desentralisering og sier han vil holde fast ved generalistkommunen som et utgangspunkt.

– Det betyr at vi ikke legger opp til en type trappetrinn hvor man automatisk får nye oppgaver etter hvor mange innbyggere man måtte ha.

Dette er noen av forslagene:

  • Kommunaldepartementet foreslår at ansvaret for videregående opplæring kan overføres til de største kommunene. Overføringen må vurderes i hvert enkelt tilfelle.
  • Allmenntannhelsetjenesten, spesialisttannhelsetjenesten og fylkeskommunenes ansvar etter tannhelsetjenesteloven overføres til større og mer robuste kommuner. Dette skal utredes nærmere.

  • Tingrettenes og Oslo byfogdembetes myndighet til å forestå vigsler overføres til kommunene. En høytidelig seremoni kan ivaretas ved å gi retningslinjer for innholdet og utførelsen av vigselen i kommunens regi.

  • Større kommuner kan få et større ansvar for rehabiliteringstjenester som i dag ivaretas av spesialisthelsetjenesten. Dette skal utredes nærmere.

  • Departementet foreslår å opprette en forsøksordning med overføring av driftsansvar for DPS (distriktspsykiatriske sentre) til kommuner som har tilstrekkelig kapasitet og kompetanse.

  • Det foreslås at ansvaret for finansieringen og forvaltningen av VTA (varig tilrettelagt arbeid) og VTO (enkeltplasser i ordinære virksomheter) utredes nærmere med sikte på at disse arbeidsmarkedstiltakene overføres til kommunene.

  • Basishjelpemidler kan overføres til større kommuner. Det skal foretas en helhetlig gjennomgang av hjelpemiddelpolitikken.

  • Departementet mener det vil være gevinster å hente på å overføre ansvaret for kollektivtransporten til de største kommunene

Ønsker bredt samarbeid

Forslagene skal nå diskuteres i Stortinget, hvor det venter forhandlinger med støttepartiene KrF og Venstre.

– Jeg ønsker et så bredt samarbeid som mulig. Regjeringen har en særlig forpliktelse overfor KrF og Venstre, og det er jo i samarbeid med dem at regjeringen har konkludert med at det fortsatt skal være tre forvaltningsnivåer i Norge, sier Sanner.

1. januar 2020 skal de nye kommunene se dagens lys. 350 av landets 428 kommuner er i gang med å vurdere sammenslåinger.

Laster innhold, vennligst vent..
Laster innhold, vennligst vent..

SISTE NYTT

Siste meldinger