Hopp til innhold

Disse sykehusene oppfyller ikke målet om kreftbehandling

– Hvor lang ventetiden er før man får behandling, kan være helt avgjørende for om man overlever kreftsykdommen eller ikke, sier Ole Alexander Opdalshei, assisterende generalsekretær i Kreftforeningen. Sjekk om ditt sykehus oppfyller målet for kreftbehandling.

Nye tall fra Helsedirektoratet viser at bare noen få norske sykehus klarer å nå målet om at 80 prosent av alle kreftpasienter skal få startet behandling innen 20 dager.

SE DAGSREVY-REPORTASJEN: Oslo universitetssykehus Ullevål er det sykehuset som det foreligger offentlige tall for, som er lengst unna målet om kreftbehandling innen 20 dager for pasienter med lungekreft.

Nye tall fra Helsedirektoratet viser at bare noen få norske sykehus klarer å nå målet om at 80 prosent av alle kreftpasienter skal få startet behandling innen 20 dager.

– Det er en sammenheng mellom hvor raskt man får behandling og prognosen for det medisinske utfallet. Jo lenger man venter, jo mer alvorlig er det, sier Ole Alexander Opdalshei.

– Det er også en psykisk belastning for den enkelte som må bli gående og vente. Det å vite at du har en kreftsykdom, og så måtte gå og vente på behandling, er en stor belastning både for den enkelte som er rammet, og for de pårørende.

Bare ett sykehus oppfyller målet for pasienter med lungekreft

Helsedirektoratet har offentliggjort behandlingstall for lungekreft, brystkreft og tykktarmskreft.

Innen lungekreft er det bare ett sykehus, Bærum sykehus, som oppfyller målet om behandling innen 20 dager for 80 prosent av pasientene.

I den andre enden av skalaen er det Oslo universitetssykehus Ullevål som kommer dårligst ut blant de sykehusene det er offentliggjort statistikk på.

På Bærum får 83,3 prosent av pasientene med lungekreft påbegynt behandling innen 20 dager. På Ullevål sykehus gjelder det samme bare for 20,4 prosent av pasientene.

Behandling av lungekreft innen 20 dager:

Beklager, vi kunne ikke vise innholdet.
Se «Kreftbehandling - lunge» i nytt vindu

(Grafikken viser andelen pasienter som har fått behandlingen innen 20 dager. Den viser sykehusene det foreligger offentlig statistikk på. Sykehusene som ikke er inkludert i statistikken av hensyn til statistisk forsvarlighet, er sykehusene i Narvik, Harstad, Kristiansand, Flekkefjord, Ringerike sykehus, Drammen sykehus, Sandnessjøen, Rana, Mosjøen, Kirkenes klinikk, Hammerfest klinikk, Stord sjukehus, Volda sjukehus, Molde sjukehus, Kristiansund sjukehus, Vesterålen, Lofoten, Lovisenberg Diakonale Sykehus, Sykehuset Namsos og Sykehuset Innlandet i Tynset, Lillehammer og Kongsvinger.)

– Viktig med rask og god behandling

– Det er overraskende at et så stort og viktig sykehus for kreftbehandling som Ullevål, ikke i større grad klarer å oppfylle målet, vi hadde håpet de hadde hatt en bedre utvikling på statistikken. Vi er skuffet over at de ikke er kommet bedre ut, sier Opdalshei.

– Det er generelt viktig at man har en rask og god behandling, særlig når det gjelder en såpass alvorlig sykdom. Lungekreft er en av våre mest alvorlige kreftdiagnoser.

Antall tilfeller av lungekreft i Norge var i 2012 det høyeste siden 1952. Da fikk 2902 personer lungekreft i Norge.

Ifølge Opdalshei er det 12 prosent av mennene som blir diagnostisert med lungekreft, som lever etter fem år. For kvinner er overlevelsestallet 18 prosent.

– Ventetid kan i ytterste konsekvens ha dramatiske konsekvenser og være avgjørende for kreftpasienter. Hvor lang ventetiden er, kan være helt avgjørende for om man overlever eller ikke, sier Opdalshei.

Forklarer dårlig resultat med kompliserte pasienter

Kjell Magne Tveit, avdelingsleder ved Avdeling for kreftbehandling ved Oslo universitetssykehus, er overrasket over det dårlige resultatet og forklarer det med at Ullevål får de mest kompliserte pasienttilfellene.

– Vi mottar veldig kompliserte pasienter, der de fleste har vært til undersøkelse, utredning og kanskje behandling på andre sykehus før de kommer hit. Da blir ventetiden på lokalsykehuset og ventetiden på vårt sykehus lagt sammen, sier Tveit.

– Men vi kan bli bedre, og vi jobber med det. Løsningen på det er å pakke forløpet bedre, slik at vi får ventetider som er i samsvar med det som er nødvendig for å ta riktig beslutning, ikke bare vente fordi man står i kø eller venter på svar fra for eksempel vevsprøver.

Store variasjoner

Behandling av tykktarmskreft innen 20 dager:

Når det gjelder behandling av tykktarmskreft er det bare to sykehus som oppfyller behandlingsmålet, Haugesund sjukehus og Voss sjukehus:

Beklager, vi kunne ikke vise innholdet.
Se «Kreftnehandling - tykktarm» i nytt vindu

(Grafikken viser andelen pasienter som har fått behandlingen innen 20 dager. Den viser sykehusene det foreligger offentlig statistikk på. Sykehusene som ikke er inkludert i statistikken av hensyn til statistisk forsvarlighet, er Nordfjord sjukehus, Stord sjukehus, Kirkenes klinikk, Hammerfest klinikk, sykehuset i Sandnessjøen, sykehuset i Rana, Kristiansund sjukehus, sykehuset i Lofoten, Lovisenberg Diakonale Sykehus, Sykehuset Namsos, Sykehuset Innlandet Kongsvinger, sykehuset i Flekkefjord, i Arendal og i Narvik.)

– Vi får jevnlig tilbakemeldinger fra pasienter som opplever veldig mye usikkerhet. Folk blir bekymret når de har fått en time til behandling som plutselig blir utsatt. Overlever jeg? Fører dette til at kreften sprer seg eller vokser? Får jeg ny time? Den ekstra belastningen det medfører, er stor, og ikke bare for pasienten. Har du en kone eller mann som blir ventende på behandling, er det slitsomt å leve med usikkerhet, sier Opdalshei.

Behandling av brystkreft innen 20 dager:

Innen behandling av brystkreft er det seks sykehus som oppfyller behandlingsmålet på 20 dager. Best er Akershus universitetssykehus, hvor 93,3 prosent av pasientene med brystkreft får behandling innen 20 dager.

Men også innen denne pasientgruppen er det store variasjoner mellom sykehusene:

Beklager, vi kunne ikke vise innholdet.
Se «Kreftbehandling - bryst» i nytt vindu

(Grafikken viser andelen pasienter som har fått behandlingen innen 20 dager. Den viser sykehusene det foreligger offentlig statistikk på. Sykehusene som ikke er inkludert i statistikken av hensyn til statistisk forsvarlighet, er sykehusene i Sandnessjøen, Rana, Kirkenes klinikk, Orkdal sjukehus, Lillehammer, Gjøvik, Arendal, Notodden, Harstad og Kongsberg sykehus.)

Lyspunkt

AKTUELT NÅ