Enorme venteforskjeller for kreftbehandling i Norge

Det er i dag lagt ut oversikter over ventetiden for kreftbehandling ved norske sykehus. Tallene viser enorme forskjeller - sjekk ditt sykehus her.

Radiologer og karkirurger ved Sykehuset Østfold

Illustrasjon: Radiologer og karkirurger i arbeid ved Sykehuset Østfold. Her fikk i fjor 57 kreftpasienter sin første behandling her. De måtte vente i snitt 25 dager på behandlingen.

Foto: Christian Nygaard-Monsen / NRK

Helseminister Anne-Grete Strøm-Erichsen presenterte i dag for første gang en oversikt over ventetiden for kreftbehandling ved norske sykehus.

Det er potensiale for forbedring, innrømmer Strøm-Erichsen etter fremleggelsen.

Sjekk listene over sykehusene med kortest og lengst ventetid nederst i saken.

Sjekk ditt sykehus

St. Olavs Hospital en vinterkveld

I fjor fikk 149 lungekreftpasienter sin første behandling ved St. Olavs Hospital i Trondheim. Her var ventetiden fra henvisning i snitt 44 dager.

Foto: Hans H. Bjørstad

Tallene som i dag ble lagt ut på Fritt Sykehusvalg, viser tiden fra henvisning til første behandling ved de ulike sykehusene, og antall pasienter ved hvert sykehus i fjor.

«Første behandling» innebærer stråleterapi, cellegift eller kirurgi. Og oversikten som i dag ble lagt frem viser kun behandlingsløpet for de tre vanligste kreftformene i Norge - tykktarmskreft, lungekreft og brystkreft.

Sjekk ditt sykehus her.

For oversikten, trykk på lenka over og velg «sykdom/behandling» (fysisk helse), deretter «kreft». Se også tabellene nederst i saken.

Kartleggingen er et ledd i regjeringens kvalitetssatsning i helsetjenesten, og håpet er at oversikten skal sikre bedre behanding der det i dag er for lange ventetider.

Stavanger universitetssjukehus

Ved Stavanger universitetssjukehus fikk pasientene første behandling for lungekreft etter 17 dager. 88 pasienter hadde sin første behandling for denne krefttypen her etter henvisning i 2010.

Foto: Gunnar Morsund / NRK

I tillegg til krefttallene, ble det lagt frem tall for behandling av fødselsrifter, amputasjoner blant diabetespasienter og ventetider innenfor psykisk helsevern.

– Ikke overrasket

Ventetiden for kreftbehandling avhenger av bosted.

Ved Akershus Universitetssykehus i Lørenskog, Stavanger Universitetssjukehus og ved Universitetssykehuset i Nord-Norge, i Tromsø - hadde de i fjor alle et 80-talls pasienter til behandling for lungekreft, men ventetiden varierte stort.

Ved Ahus fikk pasientene hjelp etter 40 dager, mens de i Stavanger ikke måtte vente lengre enn i 17 dager. Ved UNN i Tromsø var ventetiden på 30 dager.

Ved Vestre Viken HF i Kongsberg var 12 pasienter til første behandling for tykktarmskreft i fjor, ventetiden var på 34 dager. I Namsos måtte de 17 pasientene ved Sykehuset Namsos vente i 19 dager på samme behandling. Ved Helgelandssykehuset HF i Sandnessjøen var ventetiden 39 dager for 8 pasienter i fjor.

Enda større forskjeller var det mellom sykehusene i Kristiansund og på Notodden. I Kristiansund måtte pasientene vente i 95 dager før de fikk behandling for tykktarmskreft - mens de på Notodden hadde null ventedager.

Kreftforeningen er ikke overrasket over de varierende funnene.

- Vi har lenge vært opptatt av at dette burde komme fram i lyset, og nå er det viktig at man greier å følge opp og få gjort noe med dette.

Basert på sykehusenes egne tall

Det er imidlertid flere bakomliggende årsaker til de store forskjellene.

Direktør i Helse Nordmøre og Romsdal, Nils Hermann Eriksson, vil gjerne forklare bakgrunnen:

– Verken tykktarmskreft, lungekreft eller brystkreft behandles på Kristiansund sjukehus, de pasientene blir bare behandlet i Molde. Det tas diagnostiske prøver i Kristiansund, men den ordinære behandlingen foregår i Molde, forteller han.

Helsedirektoratet opplyser imidlertid til NRK.no at statistikken er basert på tall direktoratet har fått fra sykehusene. Tallene er så sendt på høring til sykehusene, slik at de har kunnet korrigere tallene.

Ifølge Helsedirektoratet har Kristiansund sjukehus meldt inn en behandlingskode, men direktoratet kan ikke si hva det konkret betyr, om denne koden er skrevet inn når pasienten er sendt videre eller når pasienten faktisk har fått behandling.

– Pasientene skal selv kunne sjekke

Strøm-Erichsen sier tallene også publiseres for å sikre større åpenhet for pasientene.

– Pasientene skal selv kunne gå inn og se på resultatene for sitt sykehus. Denne informasjonen blir derfor nå lett tilgjengelig på nett, sier hun i en pressemelding fra Helse- og omsorgsdepartementet.

Regjeringen skal i løpet av sommeren også legge frem tall for overlevelse for de samme kreftformene.

Tabellene under viser oversikten over sykehusene med kortest og lengst ventetid for kreftbehandling i Norge.

Sykehus med kortest ventetid for kreftbehandling

Behandlingssted

By

Ventetid

Antall pasienter

Lungekreft

 

 

 

Sykehuset Telemark HF, Notodden

Notodden

0 dager

7

Vestre Viken HF, Kongsberg Sykehus

Kongsberg

0 dager

10

Helgelandssykehuset HF, Sandnessjøen

Sandnessjøen

13 dager

5

Sykehuset Telemark HF, Skien

Skien

16 dager

13

Stavanger Universitetssjukehus

Stavanger

17 dager

88

Brystkreft

 

 

 

Haugesund Sjukehus

Haugesund

14 dager

41

Molde Sjukehus

Molde

14 dager

56

Sykehuset Levanger

Levanger

14 dager

29

Sykehuset i Vestfold

Tønsberg

12 dager

114

Ålesund Sjukehus

Ålesund

12 dager

87

Tykktarmkreft

 

 

 

Sykehuset Telemark HF, Skien

Skien

14 dager

55

Molde Sjukehus

Molde

15 dager

53

Ålesund Sjukehus

Ålesund

16 dager

72

Diakonhjemmet Sykehus

Oslo

17 dager

40

Vestre Viken HF, Ringerike Sykehus

Hønefoss

17 dager

37

Sykehus med lengst ventetid for kreftbehandling

Behandlingssted

By

Ventetid

Antall pasienter

Lungekreft

 

 

 

Kristiansund Sjukehus

Kristiansund

94 dager

5

Helgelandssykehuset HF, Mo i Rana

Mo i Rana

47 dager

6

Oslo universitetssykehus HF - Ullevål

Oslo

46 dager

434

St. Olavs Hospital

Trondheim

44 dager

149

Lovisenberg Diakonale Sykehus

Oslo

41 dager

15

Brystkreft

 

 

 

Haukeland Universitetssykehus

Bergen

39 dager

234

UNN HF, Tromsø

Tromsø

39 dager

124

Sørlandet Sykehus HF Kristiansand

Kristiansand S

34 dager

154

Sørlandet Sykehus HF, Arendal

Arendal

34 dager

154

Sykehuset Innlandet Hamar

Hamar

29 dager

185

Tykktarmkreft

 

 

 

Kristiansund Sjukehus

Kristiansund

55 dager

5

Helgelandssykehuset HF, Sandnessjøen

Sandnessjøen

39 dager

8

Vestre Viken HF, Kongsberg Sykehus

Kongsberg

34 dager

12

Vestre Viken HF, Drammen sykehus

Drammen

33 dager

65

Oslo universitetssykehus HF - Ullevål

Oslo

32 dager

102

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger