Disse Frp-statsrådene får Syria-jobben

Regjeringspartiet Frp er imot å ta imot flere syrere. Men stortingsflertallet sørger for at nettopp deres statsråder får ansvaret for at Norge kan ta imot 8000 krigsflyktninger.

Statsråder

Disse Frp-statsrådene får jobben med å sikre flyktningene som skal til Norge.

Foto: NTB Scanpix

Allerede sist fredag forlot Frp forhandlingsbordet. Smertegrensen var nådd. Men i dag ble resten av partiene, minus SV som også brøt, enige om at Norge skal ta imot 6500 flere syrere enn det som allerede er bestemt.

Og jobben, den har fire statsråder fra Frp ansvaret for.

Solveig Horne

Solveig Horne

Inkluderingsminister Solveig Horne (Frp) får den største jobben.

Foto: Larsen, Håkon Mosvold / NTB scanpix

Som familie- og inkluderingsminister har hun ansvaret for at kommunene finner et sted å bo for flyktningene. Allerede nå venter over 5000 personer, som har fått innvilget opphold, på at en kommune skal si ja til å ta dem imot.

Horne har bedt kommunene svare på hvor mange flere de kan ta imot i år og neste år. Per 10. juni har 302 kommuner svart, men departementet har foreløpig ikke gjennomgått alle svarene.

En spørreundersøkelse NRK har gjennomført viser stor vilje til å være med på det som er blitt kalt en nasjonal bosetningsdugnad, men kommunene etterlyser samtidig mer penger fra staten.

Siv Jensen

Siv Jensen

Finansminister Siv Jensen (Frp) må finne pengene som skal finansiere Syria-avtalen.

Foto: Torstein Bøe / NTB scanpix

Og nettopp pengene er det finansminister Siv Jensen som har ansvaret for. Det er enighet om å gi 80 millioner ekstra til kommunene som tar imot flyktninger. Dette skal brukes til integrering, bosetting og ekstra støtte til mottak. 30 millioner av disse kronene settes av å øke Husbankens rammer for utleieboliger.

Jensen må også finne penger i årets budsjett til å øke bevilgningene i nærområdene med 250 millioner kroner.

For budsjettene i 2016 og 2017 må hun finne seg i at store deler av budsjettet går til å finansiere de 6000 kvoteflyktningene som skal komme de to årene. Stortingsflertallet har også bestemt at Norge skal gi 1,5 milliarder kroner til hjelp i nærområdene neste år.

Anders Anundsen

 Statsråd Anders Anundsen

Justisminister Anders Anundsen (Frp) må sørge for tillatelser.

Foto: Pedersen, Terje / NTB scanpix

Som øverste sjef for Justisdepartementet er han ansvarlig for at flyktningene får de tillatelsene som trengs for å komme til Norge. Det er imidlertid lite sannsynlig at de 500 ekstra Norge skal ta imot i år setter sine føtter på norsk jord i løpet av 2015.

FNs uttak av kvoteflyktninger i flyktningeleirene i Jordan i Libya tar opptil seks måneder.

Deretter skal de intervjues av norske myndigheter. For å unngå at terrorister utnytter kvoteflyktningssystemet, må de også gjennomgå en grundig bakgrunnssjekk av Politiets sikkerhetstjeneste.

Robert Eriksson

Robert Eriksson (FrP)

Arbeidsminister Robert Eriksson (Frp) må sørge for at flyktningene får jobb eller stønad.

Foto: Nesvold, Jon Olav / NTB scanpix

Arbeidsministeren har ansvaret for at flyktningene kommer seg i jobb. Dersom de blir avhengige av støtte fra det offentlige, er det Eriksson som har ansvaret for at Nav gir dem de stønadene de eventuelt har krav på.

I 2014 viste en rapport fra Statistisk sentralbyrå, som Aftenposten omtalte, at 53,4 prosent av mennene og 43,7 prosent av kvinnen som kom som flyktninger i 2002 var sysselsatte ti år senere.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger