Hopp til innhold

Ny forskning: Disse blir lettest arbeidsnarkomane

Forskere som har undersøkt hvordan nordmenn forholder seg til jobben, har funnet ut at over 8 prosent av oss lider av arbeidsnarkomani. Unge, kreative og omgjengelige blir oftest rammet.

Kontorvindu

Hver 12. ansatte klarer ikke å avslutte arbeidet, og defineres av forskerne som arbeidsnarkomane. Det går ut over både mellommenneskelige forhold, fritidssysler og helsa, viser en ny norsk undersøkelse.

Foto: Colourbox/Suljo

8,3 prosent av alle ansatte lider av arbeidsnarkomani, viser en ny studie som psykologer har gjort blant et representativt utvalg av norske ansatte.

Cecilie Schou Andreassen

Cecilie Schou Andreassen er psykolog og forsker ved Universitetet i Bergen.

Foto: Ole Kristian Olsen

Studien er den første slike undersøkelsen i verden, ifølge forsker og klinisk psykologspesialist Cecilie Schou Andreassen, som sammen med et internasjonalt team av forskere har analysert dataene.

Undersøkelsen bygger på svar fra et landsomfattende utvalg på 1124 arbeidstakere. Funnene er offentliggjort av Universitetet i Bergen og i det internasjonale og anerkjente tidsskriftet PLOS ONE.

Andreassen har tatt doktorgraden i hva som kjennetegner en arbeidsnarkoman.

  • TEST DEG SELV: Er du arbeidsnarkoman? (Se faktarammen til høyre eller nederst i saken)

Andreassen sier at det som kanskje vil overraske folk flest er at forekomsten av arbeidsnarkomani er såpass høy.

Symptomer på arbeidsnarkomani

 

Symptomer på arbeidsnarkomani

Andel som svarte "Ofte" eller "Alltid"

1

Du tenker på hvordan du kan frigjøre mer tid til å jobbe

10,4 prosent

2

Du jobber mye mer enn du egentlig har planlagt/tenkt

30,5 prosent

3

Du jobber for å redusere følelser av skyld, angst, hjelpeløshet og/eller depresjon

6,5 prosent

4

Du blir stresset dersom du blir forhindret fra å jobbe

8,0 prosent

5

Du har blitt oppfordret av andre til å redusere jobbingen, uten å høre på dem

12,3 prosent

6

Du nedprioriterer hobbyer, fritidsaktiviteter og/eller trening på grunn av jobben

24,6 prosent

7

Du jobber så mye at det har gått utover helsen din

11,8 prosent

Går ut over forhold og helse

Forskerne har definert arbeidsnarkomani som en stabil og tvansgmessig tendens til å la seg oppsluke av jobben og være overdrevent opptatt av arbeidet.

De beskriver det helt konkret som å være «drevet av en sterk og ukontrollerbar arbeidstrang, og å yte så sterk innsats i jobben at det skader private, mellommenneskelige forhold, og går ut over fritidsaktiviteter og/eller helsa».

Forskerne fant at forekomsten av arbeidsnarkomani var omvendt proporsjonal med alder. Det vil si at det var flere yngre enn eldre arbeidstakere som ikke klarte legge vekk jobben ved arbeidstidens slutt.

Abstinens og tilbakefall

– Definisjonen av arbeidsnarkomani er ikke enkel, sier postdoktor ved Universitetet i Bergen og Bergensklinikken, Cecilie Schou Andreassen, som har ledet studien, til NRK.

Ulike tilnærminger har vært forsøkt for å forstå fenomenet. Gjennom årene har forskerne på feltet forstått og målt det både som en holdning, et personlighetstrekk, en atferd, en besettelse, en tvangslidelse, og/eller som en avhengighet på lik linje med mer tradisjonelle rustilstander.

Forskerne valget å bruke en egenutviklet skala (Bergen Work Addiction Scale) til å identifisere arbedsnarkomani. Skalaen måler kjernesymptomer tilstede i tradisjonelle avhengighetstilstander, inkludert abstinens, tilbakefall og problemer. For å bli definert som arbeidsnarkoman måtte respondentene ha minst fire av sju av symptomene.

Mange arbeidsnarkomane i kreative yrker

Marianne Voll

Marianne Voll har jobbet over 30 år i reklamebransjen og bekrefter at mange har vansker med å legge bort jobben.

Foto: privat

Marianne Voll som har jobbet i reklamebransjen i 30 år, bekrefter at det er mange arbeidsnarkomane i hennes bransje. Hun er partner og art director i kommunikasjonsbyrået Re Oslo, og har erfaring fra en rekke reklamebyråer.

Hun bekrefter at de unge er «verst».

– Veldig mange tar med seg arbeid hjem og jobber videre etter at ungene er i seng. De som ikke har barn, blir gjerne sittende utover kvelden, forteller hun.

Årsaken tror hun er en kombinasjon av at mange ansatte er ambisiøse og har høye krav til seg selv, samt at det er sterk konkurranse i bransjen.

– I tillegg forventer kundene at vi er tilgjengelige døgnet rundt, sier Voll.

De «greie» jobber mer

Forskerne definerte en rekke personlighetstrekk som de målte mot hvor opptatt folk var av jobben, og fant at personlighet spilte en stor rolle for graden av arbeidsnarkomani.

Ansatte som ble ansett å være omgjengelige, nevrotiske, intellektuelle eller kreative hadde vanskeligst for å avslutte arbeidsdagen. De som ble beskrevet som utadvendte eller samvittighetsfulle hadde ikke en slik tilbøyelighet.

Andreassen sier at det som fra hennes ståsted som psykolog og forsker med god kjennskap tilfeltet, var at personlighetstrekket «samvittighetsfull» ikke kunne fastslås å ha (statsistisk signifikant) sammenheng med arbeidsnarkomani.

– Derimot var personlighetstrekket «omgjengelig» positivt relatert, trolig pga. at man vil være grei og etterkomme opplevde eller innbilte krav fra andre om å arbeide. Disse «hjelperne» er varme og sympatiske av natur, med ønske om å unngå mellommenneskelige konflikter, sier hun.

Anbefaler behandling

Forskerne fant ingen spesiell sammenheng med de ansattes kjønn eller ekteskapelige status. Om man jobber fulltid eller deltid ser heller ikke ut til å virke inn på tilbøyeligheten til arbeidsnarkomani, ei heller lengden på utdanningen.

Studien konkluderer med at arbeidsgivere bør oppfordre de ansatte til å holde seg til den avtalte arbeidstiden ettersom overarbeidede ansatte i det lange løp har ødeleggende effekt på organisasjonens produktivitet fordi ansatte blir syke og fraværet øker.

– Når mer enn åtte prosent av arbeidsstokken ser ut til å lide av arbeidsnarkomani, understreker dette behovet for behandling og inngripen, skriver forskerne i artikkelen i PLOS ONE. Men de påpeker samtidig at det ikke finnes gode, dokumenterte behandlingsmetoder for arbeidsnarkomani.

AKTUELT NÅ