NRK Meny
Normal

Disse avgjør om Kristin-saken kommer for retten

Det er gjenopptakelseskommisjonen som avgjør om det blir en ny rettssak mot han som er siktet for drapet på Kristin Juel Johannessen (12) i 1999. Kun en gang tidligere har kommisjonen vurdert en sak som vil være til skade for siktede.

Gjenopptakelseskommisjonen

Dette er gjenopptakelseskommisjonen: fra øverst til venstre: leder Helen Sæter, Gunnar K. Hagen, Anne Britt Flemmen, Anders Løvlie, og nederst til venstre: Bjørn Rishovd Rund, Ambreen Pervez, Benedict de Vibe og Trine Løland Gundersen.

Foto: Pressefoto / Bildekombo

Det er fem personer i gjenopptakelseskommisjonen som bestemmer om den tidligere dømte, og så frikjente 38-åringen i Kristin-saken på ny kan stilles for retten for drapet.

Det rettslige utgangspunktet er at man ikke kan straffeforfølges to ganger for det samme, men det er særregler som gir adgang å gjenåpne en sak.

Kommisjonens leder, Helen Sæter, forklarer hva som skal til:

– Det er litt ulike årsaker, enten at personen selv har begått noe straffbart i anledning saken, at personen selv tilstår senere, eller – det som er mest aktuelt her, at det kommer til særlige nye forhold som tilsier at personen allikevel er skyldig i det han er frifunnet for, som nye tekniske bevis, sier Sæter.

– Kun et tilfelle tidligere

Kommisjonen er ikke konsultert om denne saken så langt.

– Nei, vi har foreløpig ikke denne saken til behandling, og vi er heller ikke konsultert på forhånd. Vi avventer om saken kommer på vårt bord. Vi tar bare saker som kommer til begjæring fra en part i en sak, så i dette tilfellet er det påtalemyndigheten som må ta stilling til om de vil gjenåpne saken til skade for domfelte, og dermed sende saken til oss for vurdering, sier hun.

Stort sett blir saker gjenopptatt til gunst for domfelte, og de fleste sakene er årsaken til at den blir søkt gjenopptatt at den dømte kan ha vært utilregnelig i gjerningsøyeblikket. Men i dette tilfellet gjelder saken at personen allikevel kan straffes for noe den tidligere er frikjent for, en sak som vil være til skade for domfelte.

Totalt har kommisjonen fått inn 1821 saker siden oppstarten i 2004. 15 prosent av disse har endt med å bli gjenopptatt.

– Vi har bare én gang tidligere fått en begjæring til skade for domfelte, siden vi startet opp i 2004. Det var en større narkotikasak hvor flere ble dømt og en ble frifunnet, og hvor det senere dukket opp bevis på at den frikjente personen allikevel kunne være skyldig.

Sæter forteller at de aller fleste sakene de har til vurdering kommer fra domfelte selv, men at det i noen tilfeller også er påtalemyndigheten selv som sender de inn.

For at man skal få saken opp foretar kommisjonen en selvstendig vurdering av det som påberopes å være nytt i saken.

– Vi må da se om det gir tilstrekkelig grunnlag for at vedkommende kan være skyldig. Vi tar ikke stilling til selve skyldspørsmålet, men muligheten for at han like vel kan være skyldig, forklarer Sæter.

Vedtas ved alminnelig flertall

I tillegg til Sæter som er heltidsansatt leder, har kommisjonen et sekretariat med ni utredere. To av utrederne har politifaglig bakgrunn og syv er jurister. Disse presenterer saken for kommisjonen, før de fem kommisjonsmedlemmene voterer over om man mener det er tilstrekkelig grunnlag for at saken skal opp igjen.

– Alle vurderer saken individuelt før vi benytter alminnelig flertalls-votering for å avgjøre om saken skal tas opp igjen, sier Sæter.

Hvor lang tid det vil ta før de eventuelt får denne saken på bordet avhenger av hvor lang tid etterforskningen til Larvik-politiet vil ta.

Disse sitter i kommisjonen:

Kommisjonen har fem faste medlemmer og tre varamedlemmer.

  • Leder: Helen Sæter, tidligere tingrettsdommer i Halden tingrett
  • Nestleder: Gunnar K. Hagen, advokat/forsvarer
  • Fast medlem: Anne Britt Flemmen, professor i sosiologi ved Universitetet i Tromsø
  • Fast medlem: Anders Løvlie, advokat, ph.d.
  • Fast medlem: Bjørn Rishovd Rund, cand.psychol., professor ved Universitetet i Oslo og forskningsdirektør ved Vestre Viken HF
  • Varamedlem: Ambreen Pervez, kriminolog
  • Varamedlem: Benedict de Vibe, advokat/forsvarer
  • Varamedlem: Trine Løland Gundersen, advokat hos Kommuneadvokaten i Kristiansand

LES OGSÅ: Kristins søster om pågripelsen

LES OGSÅ: Frykter bevisforspillelse

LES OGSÅ: Folkehelseinstituttet om DNA-analyser

Laster innhold, vennligst vent..
Laster innhold, vennligst vent..

SISTE NYTT

Siste meldinger