Hopp til innhold

Vil gjøre det lovlig å holde årsmøte i borettslaget på nett

Koronakrisen tvang borettslag og sameier ut fra grendehus og over på digitale løsninger. Det har fungert så bra at regjeringen vil gjøre ordningen permanent.

Digitalt årsmøte

NÅR DU VIL: Beboerne har åtte dager på seg til å avgi stemme på årsmøtet og slipper å holde av en hel kveld med naboene.

Foto: NRK

Våren er tiden hvor boligsameier og borettslag samles for å behandle viktige saker som utskiftning av vinduer, graving av søppelbrønner og etablering av lekeplasser.

I år har koronakrisen satt en midlertidig stopper for at naboene kan møtes ansikt til ansikt på generalforsamlinger og årsmøter.

Begrensningen på at kun fem personer kan oppholde seg sammen har gjort det umulig å avholde disse møtene på tradisjonelt vis.

– Brukervennlig

Edgar Valdmanis

TIMBUKTU ELLER TORSHOV: Styreleder Edgar Valdmanis tror den digitale løsningen gjør det enklere å delta i beboerdemokratiet.

Foto: NRK

Boligutvikleren Obos, som også fungerer som forretningsfører for en rekke boligsammenslutninger, lanserte derfor en digital beboerportal hvor de obligatoriske møtene kan gjennomføres via nett.

Styreleder Edgar Valdmanis i Sameiet Kyrre Grepps gate 19 på Torshov i Oslo er blant dem som har testet ut løsningen i år.

– Vi måtte gjøre om det opprinnelige årsmøtet på kort tid. Vanligvis leier vi lokale i nærheten og samler beboerne, forteller Valdmanis til NRK.

Fra nettbrettet sitt har Valdmanis kunnet legge ut årsrapport, regnskap og forslag som sameiet har åtte dager på seg til å votere over.

– Det er veldig brukervennlig. Jeg har mange års fartstid fra IT-bransjen, men dette er like enkelt som å legge ut noe på Facebook.

Deltakelsen skjøt i været

Daniel Kjørberg Siraj, konsernsjef i Obos

SUKSESS: Obos-sjef Daniel Kjørberg Siraj har registrert en økning på 400 prosent på årsmøtene og generalforsamlingene.

Foto: NRK

Til tross for noen skeptiske stemmer i sameiet, opplevde Valdmanis at flere enn normalt tok del på årsmøtet.

– Deltakelsen økte med 50 prosent. 30 prosent av sameiet ble med. Det er fremdeles for dårlig, men markant opp fra tidligere, sier Valdmanis.

Han tror det at man ikke er bundet til en fast dag og sted, men i stedet har en drøy uke på seg til å delta når det passer seg, er forklaringen på suksessen.

– Du kan jo være på reise i Timbuktu og likevel delta på digitalt årsmøte her på Torshov i Oslo, smiler Valdmanis.

Konsernsjef Daniel Kjørberg Siraj i Obos bekrefter at deltakelsen har økt.

– Vi er nå oppe i en snittdeltakelse på 40 prosent, mot 10 til 20 prosent på et ordinært møte. Da er man snart på nivå med andre viktige samfunnsbeslutninger, sier Siraj som mener beboerdemokratiet har styrket seg i koronatiden.

Etter at de førte 271 digitale årsmøtene ble avholdt, registrerte Obos en økning på 400 prosent i deltakelse.

Obos har nå også åpnet den digitale løsningen sin for frivillige lag og organisasjoner så de kan få avholdt årsmøtene sine.

Vil ha permanent ordning

I utgangspunktet har løsningen med digitale møter vært en dispensasjon fra lovverket som følge av koronakrisen.

Nå vil kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup (H) endre loven slik at boligsammenslutninger også i fremtiden kan avvikle møtene via nettet.

– Vi har ikke hørt noe negativt. Tvert imot tror jeg mange mener at regelverket var utdatert og at dette var på tide, sier Astrup til NRK.

– Det er ingen grunn til at dette ikke skal være permanent. Det vil jo være opp til hvert enkelt sameie og borettslag å selv velge om man ønsker å ha et digitalt årsmøte, men den muligheten bør absolutt være til stede, sier ministeren.

De som kvier seg for teknologiske fremskritt og som foretrekker å gjøre ting på gamlemåten, skal fortsatt kunne gjøre det.

AKTUELT NÅ