Hopp til innhold

Dette vet vi om koronasertifikatet så langt

Onsdag skal regjeringen fortelle mer om hva slags fordeler et koronasertifikat ville kunne gi dem som har hatt sykdommen, er vaksinert eller har testet negativt. Ifølge FHI er det ikke sikkert vi kopierer løsningen Danmark har valgt.

Høie hos frisøren

FORDELSPASS: I Danmark kan personer med gyldig koronasertifikat gå til frisøren. Onsdag skal helseminister Bent Høie informere om hvordan sertifikatet skal fungere i Norge.

Foto: Terje Pedersen / NTB

Regjeringen har bedt helsefagetatene om å utrede mulige løsninger for koronasertifikat for Norge. Arbeidet har pågått over flere måneder, men har i det siste fått mye større fart etter ny utvikling i EU.

24. mars ba Regjeringen Helsedirektoratet om å ha klar en førsteversjon av det digitale koronasertifikatet før 1. juli. Sertifikatet skulle være tilgjengelig på helsenorge.no, og være utstyrt med en teknologi for å hindre forfalskning.

Men etter bare to dager kom spørsmålet om det hele kunne gjøres raskere.

Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet, Norsk helsenett og Direktoratet for e-helse svarte så den 30. mars med denne mulige tidsplanen:

  • 4. mai 2021: Første versjon av koronasertifikat på helsenorge.no uten kobling til EU
  • 12. mai 2021: Verifiserbar versjon av koronasertifikatet (med digital signatur og QR-kode)
  • 1. juni 2021: Støtte for informasjon om immunitet. Utskriftsbart og digitalt fremvisbart sertifikat for tidligere positiv test
  • 22. juni 2021: Første versjon av koronasertifikat i tråd med alle EU-krav i Digital green pass

Nasjonal og europeisk løsning

Koronasertifikat

UNDER ARBEID: På dine personlige sider på Helse Norge er alt gjort klart for et fremtidig koronasertifikat.

Foto: Skjermdump Helse Norge

Onsdag har regjeringen varslet en pressekonferanse for å fortelle om arbeidet så langt.

Fortsatt er det få som vet akkurat hvilke lettelser et slikt sertifikat vil kunne gi dem som bærer det med seg.

Det skilles mellom to ulike typer koronasertifikater. Det ene etableres på tvers av flere europeiske land. Det andre gjelder bare i Norge.

  • EU jobber med å få på plass et såkalt «grønt sertifikat». Dette digitale passet skal gjøre det lettere å reise mellom EU-landene. EU-kommisjonen har åpnet for at Norge kan være med på denne løsningen.
  • I Norge jobbes det også med en nasjonal løsning, som vil kunne gi lettelser til de som er vaksinert, har avlagt negativ test eller gjennomgått covid-19. Den endelige versjonen av det norske sertifikatet skal etter planen være i tråd med EUs regelverk.

Det har lenge vært forventet at en forenklet utgave av det norske sertifikatet vil være på plass i starten av mai. Denne utgaven skal altså brukes nasjonalt og som en del av gjenåpningen.

FHI: Må oppleves rettferdig

I Danmark ble koronasertifikatet innført 6. april.

Det digitale passet baserer seg på opplysninger fra sundhed.dk, som tilsvarer det norske helsenorge.no. I passet står det om en person er fullvaksinert, tidligere smittet av covid-19 eller har avlagt negativ test de siste 72 timene.

Personer som tikker en av disse tre boksene, har tilgang på en rekke aktiviteter.

– Som i Danmark er planen å kunne vise frem et bevis på at man er vaksinert, har gjennomgått sykdom eller er testet, sier Are Stuwitz Bergh i FHI til NRK.

Akkurat hvordan og når et koronasertifikat skal kunne brukes er ennå ikke bestemt. I regjeringens gjenåpningsplan nevnes sertifikatet først i trinn 3.

– Det er ikke gitt at det blir som i Danmark, sier Bergh.

Han mener grunnlaget for å gi lettelser for vaksinerte må balanseres opp mot følelsen av å stå sammen under pandemien.

– Det kan oppleves mer rettferdig om koronasertifikatet kommer når det er kort igjen til alle er vaksinert. Også det å inkludere testing som en mulighet for samme lettelser kan gjøre at det oppleves rettferdig.

Frisør og teater

Ifølge et brev fra den norske ambassaden i København 16. april, heter det at det danske passet «åpner for at mange tjenester, servicebransjen og kulturlivet kan åpne tidligere enn hva som ellers ville vært mulig». Men da kun for dem som kan vise til et pass.

Den siste måneden har personer med koronasertifikat kunnet besøke blant annet frisører, skjønnhetssalonger og utendørs kulturinstitusjoner i Danmark.

De siste to ukene har det også vært mulig å besøke uteserveringer, museer, gallerier og biblioteker med det digitale passet i lomma.

Illustrasjon som viser det danske koronapasset med testdata for eksempelpersonen Anders Preben Andersen

DANSK: Slik ser det danske koronasertifikatet ut.

Foto: skjermdump Sunhedsstyrelsen

Ifølge brevet fra ambassaden, skal det fra 6. mai også bli mulig å vise passet for å få tilgang til innendørsserveringer, teater og en rekke andre kulturaktiviteter.

Flere utfordringer

Men innføringen av koronasertifikater i Danmark har også ført til en del utfordringer.

Behovet for å ha en fersk negativ koronatest har ført til perioder med lange testkøer, viser brevet fra den norske ambassaden i København. Noen steder stod folk i timevis i kø for å få tatt en test.

Dette kan bli en stor utfordring slik ambassaden vurderer det.

«Hvorvidt dette lykkes avhenger fullstendig av at testkapasiteten er til stede og at de som testes ikke må vente for lenge på hverken test eller svar, ei heller dra for langt for å la seg teste. Uten denne enorme testkapasiteten ville koronapasset kun vært gyldig for dem som er vaksinert eller har gått gjennom smitte – en grunnleggende forskjellsbehandling som neppe ville blitt akseptert av en dansk befolkning eller politikere som bruker å reagere når ens friheter blir unødvendig innskrenket», skriver den norske ambassaden i sin vurdering.

Are Stuvitz Berg sier danskene er langt framme når det gjelder testing, sammenlignet med Norge.

– Slik det er per nå har vi ikke tilsvarende testkapasitet i det offentliges regi som Danmark har, sier Berg.

Danske medier har også rapportert at den første, enkle løsningen som ble rullet ut i Danmark, ikke var helt sikker.

Personer klarte blant annet å lage koronasertifikater med manipulerte datoer for testresultater.

Dermed var det mulig å skaffe seg et falskt sertifikat som så gyldig ut, har blant annet Danmarks Radio meldt.

Danmark har i første omgang lansert en enkel løsning, men skal som Norge lansere en mer avansert løsning som skal følge en felles EU-standard i løpet av våren.

Viktig med vanntett dokumentasjon

At den felles europeiske løsningen for koronasertifikat skal være vanntett, er et viktig poeng for norske helsemyndigheter.

For erfaringen viser at forfalskede koronadokumenter utgjør en risiko. Det er flere eksempler på at folk har forfalsket negative covid-19-tester før de krysset landegrenser.

– Det er veldig viktig at vi kan se at dokumentasjonen på at du er fullvaksinert er korrekt. Problemet i dag er at det ikke er en felles standard for om du er vaksinert eller ikke, sa statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet Saliba Korkunc til NRK i går.

– Vi jobber nå tett sammen med EU for å lage et koronasertifikat som kommer i slutten av juni, som nettopp skal verifisere at du er fullvaksinert eller vaksinert.

Folkehelseinstituttet opplyser på sin oversiktsside om arbeidet med sertifikatet at første versjon som kan sammenkobles med EUs systemer er planlagt klart til «slutten av juni».

Oppdatert 5. mai 2021 kl. 05.57: Byttet bildet som viser det danske koronasertifikatet.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger