Hopp til innhold

Dette var ikke nok til at 22. juli-kommisjonen skulle bli inhabil

Kommisjonsmedlem Einar Enger er styreleder i Felleskjøpet, som solgte kunstgjødselen som Anders Behring Breivik brukte i bomben. Det er bare én av problemstillingene kommisjonen selv peker på - men konkluderte likevel med at alle medlemmene var habile.

Einar Enger

22. juli-kommisjonen har vurdert flere problemstillinger knyttet til medlemmene, som at Einar Enger er styreleder i firmaet som solgte kunstgjødsel til Anders Behring Breivik.

Foto: Holm, Morten / SCANPIX

Et annet kommisjonsmedlem, Torgeir Hagen, er selv frimurer og sier at han «ikke kan huske» om han har møtt Behring Breivik i frimurerlosjen.

Heller ikke det var nok til at han ble erklært inhabil.

Tidligere sjef for E-tjenesten

Kommisjonen har selv gjennomført det den beskriver som en «grundig vurdering» av både uavhengigheten og habiliteten til hvert enkelt medlem av kommisjonen som regjeringen har satt ned for å granske håndteringen av terrorangrepene 22. juli.

I rapporten om kommisjonens vurdering av medlemmenes habilitet, kommer det blant annet frem at:

 • Einar Enger er styreleder i Felleskjøpet Agri, som solgte gjødsel til den siktede i forbindelse med anslagene den 22. juli. Kommisjonen peker på at kontroll av salg av gjødsel kan bli en del av dens arbeid, men at det ikke er så vesentlig at det svekker tilliten til Enger.
 • Tidligere sjef for den militære E-tjenesten, generalmajor Torgeir Hagen.

  Torgeir Hagen er frimurer, som også Anders Behring Breivik var frem til dagen etter terrorangrepene.

  Foto: NRK
  Torgeir Hagen er frimurer. Det var også Anders Behring Breivik frem til han ble ekskludert 23. juli i år, dagen etter terrorangrepene. Hagen sier at han «ikke tror han har møtt den siktede». Kommisjonen mener likevel at «eventuelle lojalitetsbånd mellom frimurere opphørte ved eksklusjonen», og at det derfor ikke svekker Hagens upartiskhet.
 • Torgeir Hagen er også generalløytnant og tidligere sjef for Forsvarets etterretningstjeneste (E-tjenesten). I kommisjonens vurdering pekes det på at «E-tjenestens hovedoppgave blant annet er å «beskytte norske interesser mot trusler fra utlandet». Kommisjonen konkluderer med at «samarbeidet mellom E-tjenesten og PST i Hagens tjenestetid har vært av så begrenset omfang» at det ikke svekker hans evne til å se kritisk og konstruktivt på PST.
 • Kommisjonsleder Alexandra Bech Gjørv var nestleder i NRKs styre frem til 12. august i år, da hun trakk seg. NRKs dekning av angrepene 22. juli og i tiden etterpå, mens Gjørv fortsatt var styrenestleder, er blant de sakene kommisjonen skal arbeide med, men fordi dette ikke har vært behandlet i NRK-styret mens Gjørv var medlem, mener kommisjonen det «ikke svekker tilliten til hennes upartiskhet som leder av kommisjonen». Det påpekes likevel at Gjørv ikke kommer til å delta i diskusjoner som spesielt handler om NRKs dekning av saken.
 • Det er flere problemstilinger knyttet til Alexandra Bech Gjørv som er vurdert. Hennes onkel er Sven Ole Fagernæs, statsminister Jens Stoltenberg fremste juridiske rådgiver. Fagernæs er regjeringsadvokat, og dermed regjeringens prosessfullmektig i alle søksmål mot staten. «Forholdet onkel-niese rammes ikke av de absolutte inhabilitetsgrunnene», mener kommisjonen.
 • Alexandra Bech Gjørv er dessuten advokat og partner i Advokatfirmaet Hjort, som har Nokia Siemens Network (NSN) som klient. NSN har levert det nye, norske nødnettet. Men fordi Gjørv ikke selv har jobbet for denne klienten, mener kommisjonen det ikke svekker hennes upartiskhet, men hun kommer ikke til å delta i «eventuelle diskusjoner som retter seg spesifikt mot kvaliteten i NSNs leveranse eller anbefalinger om nye investeringer i nødnett.»
 • Linda Motrøen Paulsen har stilt spørsmål ved sin egen habilitet fordi hun er visepresident i Norges Røde Kors. Røde Kord har spilt, og spiller fortsatt, en sentral rolle i arbeidet med å håndtere terrorsituasjonen, blant annet ved søk i Tyrifjorden, førstehjelp og håndtering av skadede etter Utøya-massakren og oppfølging av overlevende og pårørende i lokalsamfunn. Kommisjonen peker på at forholdet til Røde Kors var godt kjent for organet som utnevnte kommisjonen.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Alexandra Bech Gjørv

Alexandra Bech Gjørv leder 22. juli-kommisjonen.

Foto: NRK

Mener alle er habile

Til tross for innvendingene, frikjente 22. juli-kommisjonen seg selv og konkluderte med at alle dens medlemmer er habile.

Konklusjonen er i samsvar med en juridisk betenkning som er utarbeidet av professor i forvaltningsrett ved Universitetet i Oslo, Erik Boe.

– 22. juli-kommisjonen er helt avhengig av samfunnets tillit. Vi tar derfor kommisjonens habilitet og uavhengighet på største alvor, og har gjennomført en grundig vurdering av dette. Jeg er glad for at konklusjonen er at kommisjonen er habil, og at vi kan gå videre med å løse vår viktige oppgave, sier kommisjonens leder Alexandra Bech Gjørv.

Terrorkommisjonen er oppnevnt av regjeringen som et uavhengig organ. Det innebærer at det er kommisjonen selv som skal ta stilling til forvaltningsmessige spørsmål, som for eksempel spørsmål om egen habilitet.

LES: Her møtes terrorkommisjonen

LES: Ansetter tidligere kollega som sekretariatsleder

AKTUELT NÅ