Hopp til innhold

Dette truer den nasjonale sikkerheten i 2013

Ekstreme islamister, høyre- og venstreekstreme, og andre lands etteretningsvirksomhet mot norske interesser er de største truslene mot Norges sikkerhet i 2013.

Se fremleggelsen av en samlet trusselvurdering for 2013 utarbeidet av PST, Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) og E-tjenesten.

SE VIDEO: Sjef PST Marie Benedicte Bjørnland presenterte PSTs åpne trusselvurdering for 2013.

Mandag la PST fram sin årlige trusselvurdering som retter fokus mot forhold som kan påvirke norsk sikkerhet og skade norske interesser i året som kommer.

Den mest alvorlige trusselen mot Norge er fortsatt ekstrem islamisme.

PST

PST-sjef Marie Benedicte Bjørnland presenterer PSTs trusselvurdering.

Foto: NRK

– Ekstrem islamisme utgjør fortsatt den mest alvorlige trusselen i Norge når det gjelder politisk motivert vold, sier PST-sjef Marie Benedicte Bjørnland under pressekonferansen.

PST frykter at flere nordmenn vil dra til konfliktområder i 2013 og knytte seg opp mot terrororganisasjoner. Særlig frykter PST hva som vil skje når de kommer tilbake til Norge.

– Terskelen for å komme med trusler og ekstreme handlinger har blitt lavere, sier Bjørnland.

PST advarer også spesielt mot:

Enkeltpersoner med ekstreme holdninger: Ifølge PST vil små grupper og enkeltpersoner som operer uavhengig av de organiserte ekstremistiske miljøene utgjøre en vesentlig del av trusselbildet i 2013. Denne typen ekstremister har ofte et fiendebilde som er sterkt preget av konspirasjonstenking. Ifølge PST inspirerer Anders Behring Breivik andre både her i Norge og i utlandet. Det er spesielt angrepet på regjeringen og regjeringskvartalet som får støtte fra noen personer.

Politisk motivert vold, høyre- og venstreekstremisme: De organiserte høyre og venstreekstreme miljøene fremstår som mindre truende mot samunnet enn de ekstreme islamistiske miljøene. Men i enkelte av miljøene finnes det imidlertid personer som kan utføre vold mot enkelte politiske motstandere eller religiøse og etniske minoriteter.

Andre land med etteretningsvirksomhet i Norge: En rekke lands etteretningstjenester er aktive i Norge. Ifølge PST pågår etteretningsvirksomheten mot Norge og norske interesser kontinuerlig, og retter seg mot et bredt spekter av mål, særlig mot sikkerhets- og beredskapsmål, samt økonomiske og politiske mål. Enkeltes lands tjenester er en trussel fordi deres hensikt er å bedra, sabotere, bestikke eller påvirke til eget lands fordel.

Spredning av masseødeleggelsesvåpen: Et høyt antall virksomheter, deriblant forsvarsindustrien og høyteknologimiljøer i Norge, har kunnskap og teknologi som kan brukes i utviklingen av masseødeleggelsesvåpen. For aktører som ønsker å utvikle masseødeleggelsesvåpen er disse virksomhetene et mål. Særlig iranske aktører forsøker å skaffe teknologien som er relevant for masseødeleggelsesvåpen. Disse aktørene er pågående og forsøker å knytte kontakter. PST sier det er indikasjoner på at de bevisst prøver å tilegne seg kompetanse som kan ha betydning for Irans atomprogram. Det er også en betydelig økning i iranske visumsøkere.

– Vi må lære oss å leve med terrortrusselen

– Terrortrusselen er her, den vil forbli her og det må vi lære oss å leve med, sier Bjørnland.

Hun advarer likevel mot unødvendig redsel.

– Det er samtidig viktig at vi ikke fortaper oss i frykten. Det norske samfunnet er i all hovedsak et trygt samfunn, sier Bjørnland.

Hun sier at PST og flere andre myndigheter gjør det de kan for å redusere terrorfaren, men at de aldri kan eliminere den.

– Vi kan gjøre to ting: vi kan redusere sårbarheten gjennom bedre og mer effektive sikringstiltak. Og vi kan redusere trusselen med å jobbe mer offensivt og vidtrekkende. Da er vi tilbake i diskusjonen om balansegang mellom mest mulig trygghet og størst mulig frihet, sa Bjørnland før hun avsluttet presentasjonen.

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger