Dette skal du gjøre ved tunnelbrann

Når det brenner i en tunnel er det vanskelig å vite hva man skal gjøre. Med få nødutganger og store mengder røyk kan det stå på minuttene.

Tunnelbrann

Årlig oppstår det rundt 21 tunnelbranner i Norge, ifølge tall fra DSB.

Foto: Molde Brann- og redningsvesen

– Det er røykutviklingen som er problemet når det brenner i en tunnel. Det går fort, vi snakker om minutter, sier branninstruktør og fagsjef ved If Sikkerhetssenter, Terje Hageland, til NRK.

Senest onsdag formiddag kolliderte en tankvogn med 16 500 liter bensin i fjellveggen i den undersjøiske Skatestraumtunnelen i Bremanger.

Med et mindre antall rømningsveier er det krevende redningsforhold i norske tunneler.

– Først vil røyken gå rett opp i taket og starte å trekke oppover. Når den når et område hvor det er kaldere vil den falle ned og fylle hele tunnelløpet med røyk, sier Hageland.

Ventilasjonen kan sende røyken mot trafikantene

Det er ulike forhold som bestemmer hvor røyken går. I tunnelene er det som oftest montert ventilasjonssystemer. Mens røyken ventileres ut uten problemer i toløpstunneler kan ventileringen bli et problem i seg selv i ettløpstunneler.

For mens ventilasjonsretningen bestemmes etter hvilken ende brannvesenet tar seg inn i slik at de får frisk luft i ryggen, kan det bety at man sender røyken mot der de fleste trafikantene befinner seg.

Ifølge branninstruktør Hageland skal man prøve å gå imot den friske vinden. Noen ganger vil det si å gå mot røyken for å komme den andre siden av brannen.

– Det viktigste er å varsle tidlig og tenke på sin egen sikkerhet. Man må komme seg ut eller til nærmeste rømningsrom og holde seg lavt i tunnelen, sier Hageland.

Grafikk over hvordan røyk beveger seg i tunneler

RØYKUTVIKLING: Slik beveger røyken seg ved en tunnelbrann. Først vil røyken trekke oppover før den faller ned og fyller hele tunnelløpet.

Foto: GRAFIKK/Marco Vaglieri / NRK

– Avgjørende å tilkalle store styrker

Avdelingsdirektør i brann og redning ved DSB, Anne Righ Pedersen

Avdelingsdirektør i brann og redning ved DSB, Anne Righ Pedersen

Foto: DSB

Ifølge en risikorapport fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) er det større fare for brann i undersjøiske tunneler. Av 1000 tunneler i Norge er 33 undersjøiske, slik som Skatestraumstunnelen.

Etter flere branner i Gudvangatunnelen og Oslofjordtunnelen har DSB nå økt fokuset på sikkerhet i norske tunneler.

– Vi har hatt samlinger og seminarer for å skape en felles plattform for brannvesenet lokalt og veiregionene. Det er viktig at de små kommunene med mange tunneler har øvd nok på brann i tunnel, sier avdelingsdirektør i brann og redning ved DSB, Anne Righ Pedersen.

– Fra de store tunnelbrannene de siste årene har vi lært at det er avgjørende å tilkalle store styrker før vi vet om det er en stor eller en liten brann. Det kan være mange personer inne i tunnelene og det er krevende redningsforhold, sier Pedersen.

Slik sprer røyken seg i en tunnelbrann

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger