Hopp til innhold

Dette møtte Mattilsynet under inspeksjon

Til tross for hard kritikk mot pelsdyrnæringen, viser tall fra Mattilsynet at de finner regelbrudd i nær halvparten av tilsynssakene. Hos en pelsdyrbonde i Rogaland hadde flere dyr så store sår at de måtte avlives.

Bilder tatt under tilsyn i Rogaland

Under et tilsyn hos en minkdyroppdretter i Rogaland fant Mattilsynet flere minkdyr med så store sårskader at de måtte avlives. Oppdretteren fikk en bot på 30.000 kroner.

Foto: Mattilsynet

Pelsdyrnæringen går en skjebnehøst i møte. I høst kommer stortingsmeldingen fra Landbruksdepartementet som avgjør om det er kroken på døra for pelsdyrbøndene, eller om departementet går inn for en bærekraftig utvikling.

Mattilsynet ga nylig en oppdretter i Rogaland en bot på 30.000 kroner, fordi flere minkdyr hadde så store sårskader, at de ble avlivet på stedet. Det viser tilsynsrapportene NRK har fått tilgang til.

Mattilsynet mener det er vanskelig å sikre god dyrevelferd hos oppdretterne.

Seksjonssjef for dyrevelferd i mattilsynet, Torunn Knævelsrud

Seksjonssjef for dyrevelferd i mattilsynet, Torunn Knævelsrud mener det er trist med nye, stygge bilder fra pelsdyrnæringen.

Foto: Mattilsynet / FLICKR

– Minkburene er for små for å gi dyrene et interessant miljø og utvikle naturlig adferd, sier seksjonsleder for dyrevelferd i Mattilsynet, Torunn Knævelsrud til NRK.

Regelbrudd i nær halvparten av tilsynssakene

Til tross for at det for to år siden ble rettet hard kritikk mot pelsdyrnæringen, viser tall fra Mattilsynet at de finner regelbrudd i nær halvparten av tilsynssakene de oppretter.

Odd Ivar Berget

avdelingssjef for Mattilsynet region Sør Vest, Odd Ivar Berget, forteller at en mink hadde sittet fast i et rør i flere dager.

Foto: Anders Fehn / NRK

I fem saker var det snakk om alvorlig vanskjøtsel.

Knævelsrud reagerer på at de fortsatt finner gårder med alvorlig skadde dyr:

– Når det har vært mye oppmerksomhet rundt sårskader hos minkdyr, så er det trist at man fortsatt finner såpass alvorlige saker, sier Knævelsrud.

Under inspeksjonen i Rogaland oppdaget Mattilsynet blant annet en mink som satt fast i et rør, forteller avdelingssjef for Mattilsynet region Sør Vest, Odd Ivar Berget:

– Sårene til minken tyder på at den hadde sittet fast i flere dager. Det burde ha vært oppdaget med en gang, sier han.

I rapporten henvender Mattilsynet seg direkte til oppdretteren og skriver blant annet:

Du har hatt manglende tilsyn med dyra dine.
Du hadde ikke sett at denne minken satt fast i et rør før Mattilsynets kom på inspeksjon, selv om
omfanget av skadene viser at den har sittet fast i dette røret i mange dager... Store åpne sår og markerte, tykke og mørke sårkanter i tillegg til misfarget og blodig
pels, medførte at skadene var så godt synlig at de nærmest «lyste mot oss».
Det var med andre ord ikke mulig å overse dyret... Vi vil også påpeke at vi fant flere dyr hos deg, enn det som beskrives her, med store skader av eldre dato som ikke var funnet og ivaretatt... Du har ikke fulgt opp syke og skadde dyr på en god måte. Du avlivet ikke minken for å hindre videre lidelse, men satt den i et sykebur. Du burde ha skjønt at skaden krevde at dyret ble avlivet omgående. Da minken ble fanget inn og isolert i et sykebur ble den utsatt for enda mer unødig lidelse. Vi vurderer derfor at du viste manglende empati med dette dyret under inspeksjonen.

Utdrag fra rapporten til Mattilsynet

Tar avstand fra dyremishandling

Nå har oppdretteren utbedret påleggene fra Mattilsynet, og saken er avsluttet hos dem. Men han må fortsatt betale boten på over 30.000 kroner, for brudd på dyrevelferdsloven.

Oppdretteren opplyser gjennom sin advokat Christian Flemmen Johansen, at han ikke kjenner seg igjen i rapporten, og at han tar avstand fra dyremishandling. Johansen går nå igjennom saksdokumentene og varsler at hans klient trolig vil klage på boten.

– Mye er tekniske mangler

Guri Wormdahl i Norges Pelsdyralslag

Guri Wormdahl i Norges Pelsdyralslag peker på at pelsdyrnæring ikke har flere regelbrudd enn andre næringer med husdyrhold.

Foto: Vilde Helljesen / NRK

Kommunikasjonssjef i Pelsdyralslaget Guri Wormdahl sier det ikke er flere regelbrudd i pelsdyrnæringen enn i andre dyrehold:

– Mattilsynet har ved flere anledninger i år understreket at deres inntrykk er godt, og at det står bra til med pelsdyrnæringen. De fleste av påtalene til Mattilsynet handler om tekniske mangler. Det går ikke på ting som bryter med den standarden norske pelsdyrbønder skal ha for å sikre god dyrevelferd.

– Det er viktig å merke seg at det ikke er dårligere dyrevelferd i pelsdyrnæringen enn i annet husdyrhold. Vi er også det husdyrholdet som oftest blir kontrollert av Mattilsynet. Vi er glade for den jobben Mattilsynet gjør, sier Wormdahl.

AKTUELT NÅ