Hopp til innhold

Dette må du vite om Frps krisemøte

Hva skjer hvis Fremskrittspartiet går ut av regjeringen?

Landsstyremøte i Frp, partileder Siv Jensen taler om valgkampen 2017.

Frp-leder Siv Jensen har kalt inn til ekstraordinært landsstyremøte onsdag ettermiddag.

Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Det har vært turbulent for Fremskrittspartiet (Frp) de siste ukene. Partiet opplever lave resultat på valgmålinger, samt interne stridigheter rundt deres regjeringsdeltakelse. Noen fylkesledere har gått så langt som å si at partiet bør gå ut av regjering om de ikke får en tydelig seier i bompengesaken.

Som følge av dette har partiledelsen invitert til ekstraordinært landsmøte onsdag ettermiddag.

Her er det du trenger å vite før møtet starter.

Hva skjer hvis Frp går ut av regjering?

– Da kan Høyre, Venstre og Kristelig Folkeparti (KrF) fortsette i en mindretallsregjering, som vil være det Venstre og KrF har ønsket seg siden 2013, sier politisk redaktør i Dagens Næringsliv, Kjetil Alstadheim.

– Men det er ingen enkel tilværelse. Da må de forhandle med Frp i Stortinget, eller opposisjonen, for å få gjennom saker, forklarer han.

Johannes Bergh, forsker i Institutt for Samfunnsforskning, tror også en mindretallsregjering med de tre partiene vil være det mest aktuelle.

– Det er tross alt borgerlig flertall på Stortinget. Det hadde vært overraskende om Frp skulle kastet en Høyre-regjering, eller stemt dem ned ved et kabinettsspørsmål eller mistillitsforslag, sier han.

Alstadheim tror ikke Frp er interessert i å være et rent støtteparti for en slik regjeringssammensetning.

– Men jeg vil tro at Frp vil være interessert i å dra politikken i sin retning. Det store spørsmålet blir statsbudsjettet, og hvordan det skal dras i land.

Kjetil B. Alstadheim

Politisk redaktør i Dagens Næringsliv, Kjetil Alstadheim.

Foto: NRK

Hva er fløyene i Frp-striden?

Det er knyttet stor spenning til hvem som eventuelt vil foreslå og støtte et forslag om å gå ut av regjering. Fylkeslagene i Innlandet og Troms og Finnmark sier de ønsker å gå ut om de ikke får gjennom en bompengeseier. Onsdag ettermiddag var sentralstyremedlem og stortingsrepresentant Christian Tybring-Gjedde ute og sa at det å sitte i opposisjon kan være bra for partiet nå.

Bergh sier at det dermed kan være en fløy av partiet som vil ofre regjeringssamarbeidet for å ivareta Frps standpunkt. Han peker også på de i partiet som støtter deltakelsen i regjering, og som er villig til å inngå kompromiss for å sitte i posisjon.

– Hvis vi ser på velgerne, så har de vært fornøyd med samarbeidet inntil nå i det siste, sier han.

Johannes Bergh

Forsker hos Institutt for Samfunnsforskning, Johannes Bergh.

Foto: TOM INGEBRIGTSEN/NRK

Hvorfor skjer dette nå?

Alstadheim sier bompenger er en større pine nå enn noen gang i løpet av de seks år partiet har vært i regjering.

– Det kommer på grunn av situasjonen som er nå før lokalvalget i høst. Anti-bompengelister ser ut til å gjøre det ganske godt i noen kommuner. Det skaper uro. Det er vanskelig for Frp å forsvare de kompromiss de har gjort. De har fått til massive investeringer i samferdsel, men en del av pakken er at bilister må betale mer enn før, sier han.

Bergh legger til at det kan være to faktorer som spiller inn:

  • Den faktiske økningen i bompenger.
  • At lokale ildsjeler har gått så langt som å starte et parti.

– Det representerer en trussel for Frp. De nye partiene stjeler av det samme velgergrunnlaget, som gir litt krisestemning i partiet.

Hvor sannsynlig er det at Frp forlater regjeringen?

Alstadheim tror likevel ikke det vil være aktuelt for flertallet i landsstyret å avslutte regjeringssamarbeidet nå. Resultatet av kommunevalget i høst kan derimot gjøre situasjonen annerledes.

– Hvis det blir smertefullt, så vil det bli en diskusjon i partiet med tanke på stortingsvalget 2021. Spørsmålet er da om det er best å gå ut og bygge seg opp utenfor regjering, sier han.

Bergh legger til at det er en fare for at Frp nå går ut, men at partiet har klart seg gjennom flere kriser i løpet av deres tid i regjering.

– Det mest trolige er at de fortsetter, sier han.

Hva vil skje?

Selv om utfallet ennå er ukjent, tror Alstadheim partiet vil gi ledelsen mer tid.

– Regjeringspartiene har satt ned en arbeidsgruppe for å forsøke å finne noe de kan bli enige om basert på Granavolden. Spørsmålet er om det er godt nok. Hvis Frp før sommeren skal stemme for tre nye veiprosjekter, som inkluderer nye bommer, vil det være tungt å forsvare for mange i partiet.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ