Dette krever opposisjonen svar på

Opposisjonen mener 22. juli avdekket skremmende mangler ved terrorberedskapen i Norge. De krever klare svar på hva regjeringa gjør for å sikre landet i framtida.

flagg ved utøya

Terroraksjonene mot Oslo og Utøya har etterlatt dype sår i den norske folkesjela, sier Erna Solberg. I dag redegjør regjeringa for hvordan terrorberedskapen skal forbedres.

Foto: Roald, Berit / Scanpix

Om kort tid entrer justisminister Knut Storberget og forsvarsminister Grete Faremo Stortingets talerstol for å gi regjeringas redegjørelse av terrorangrepene 22. juli.

– Det viktigste for oss er å høre hvilke konklusjoner regjeringa har trukket, og hva som gjøres for å styrke beredskapen, sier Høyre-leder Erna Solberg til NRK.no.

Du kan følge høringa direkte på NRK.no fra klokka 10

– Maktet ikke forsvare eget folk

Hun og resten av opposisjonspolitikerne på Stortinget møter dagens høring med mange ubesvarte spørsmål.

Etter at det første sjokket la seg etter at Norge ble rammet av terror 22. juli, har kritikken rundt terrorberedskapen i Oslo og på Utøya gradvis vokst i styrke.

Ifølge Venstre-leder Trine Skei Grande var beredskapen så mangelfull og responstiden så lang at staten ikke maktet å beskytte sitt eget folk.

– Det som nå har kommet fram rundt den manglende evnen til å forsvare oss gir meg følelsen av 9. april, sier hun til NRK.no.

Krever svar for å sikre bedre beredskap

En uavhengig, regjeringsoppnevnt kommisjon skal komme med sin rapport neste sommer, men Stortinget har gjort det klart at de ikke akter å sitte stille med hendene i fanget.

Storberget og Faremo møter derfor de folkevalgte i dag for å gi sin versjon av hvordan politiet og Forsvaret håndterte terroraksjonene på, samt hva som gjøres for å styrke beredskapen.

NRK.no har samlet noen av spørsmålene opposisjonen ønsker at statsrådene svarer på:

Fremskrittspartiet:

Per Sandberg

Per Sandberg, Frp.

Foto: Åserud, Lise / NTB SCANPIX

Dagens redegjørelse er starten på en viktig prosess der Stortinget får gransket beredskapen før og etter 22. juli (Frp).

Per Sandberg

Høyre:

Erna Solberg

Erna Solberg, Høyre.

Foto: CF-Wesenberg
  • Hvilke hull har regjeringa avdekket i terrorberedskapen og hva gjøres for å tette dem?
  • Hva tenker regjeringa om PSTs evner til å ha oversikt over framtidige terrortrusler, og er det behov for endring i mandater?
  • Hvordan kan samarbeidsforholdene mellom politiet og Forsvaret forbedres?
  • Hvorfor var det ingen «back-up» på plass når politihelikoptret var satt på bakken i ferien?
  • Hva gjøres for å sikre at pårørende får den informasjonen og oppfølgingen de trenger?

Hvor dype arr dette såret gir avhenger av hvordan vi behandler ting ettertid.

Erna Solberg (H).

KrF:

Stortingsrepresentant Hans Olav Syversen ( Krf)

Hans Olav Syversen, KrF.

Foto: Falch, Knut / SCANPIX
  • Hvordan skal regjeringa sikre at alle underliggende etater gir 22. julikommisjonen full tilgang til den informasjonen de søker?
  • Har regjeringa avdekket svikt i terrorberedskapen?
  • Hva gjøres for å rette opp i problemene?
  • Hva er regjeringas vurdering av samarbeidet mellom politiet og Forsvaret?
  • På hvilke måter skal regjeringa leve opp til prinsippet om «mer åpenhet»?

Vi er ikke på statsrådjakt og ønsker ikke å henge ut privatpersoner. Vårt mål er å avdekke systemsvikt.

Hans Olav Syversen (KrF)

Venstre:

Trine Skei Grande

Trine Skei Grande, Venstre.

Foto: Christian Kråkenes / NRK

– Det er ikke noe galt med mentaliteten eller hjelpeviljen til det norske folk (...) Men systemene de skulle bidra i fungerte ikke.

Trine Skei Grande (V)

Det er ennå ikke bestemt hvilken komité på Stortinget som skal behandle saken. Valget står etter det NRK erfarer mellom en utvidet justiskomité eller kontroll og konstitusjonskomiteen.

Både Venstre og Frp ønsker at kontroll og konstitusjonskomiteen skal behandle alle spørsmål knyttet til 22. juli – mens Høyre og KrF ennå ikke har tatt endelig stilling til saken.

Ifølge NRKs politiske kommentator Magnus Takvam kommer valg av komité til å signalisere hvordan Stortinget tolker sin rolle.


Dersom spørsmål rundt terrorangrepene havner i justis, tyder det på at Stortinget ønsker å fokusere på å sikre beredskapen i framtida, mens en behandling i kontrollkomiteen trolig vil føre til en mer granskende tilnærming til det som faktisk skjedde 22. juli.

SISTE NYTT

Siste meldinger