Hopp til innhold

Dette kan sikre suksess for Sanners prestisje-reform

Jan Tore Sanner har fått kjeft for prosessen rundt kommunereformen. Her er tre grafer som får kommunalministeren til å glise.

Erna Solberg og Jan Tore Sanner

Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner (t.v.) ser ut til å kunne levere på kommunereformen for statsminister Erna Solberg.

Foto: Roald, Berit / NTB scanpix

Jan Tore Sanner (H) har blitt kalt Ernas superminister. Han har også ansvaret for en av tidenes mest ambisiøse kommunereformer.

Det er tegn i tiden som sier at reformen kan bli en suksess.

Det viser blant annet resultatene i NRKs ferske ordførerundersøkelse om kommunereformen.

Grafene som får frem smilet hos Sanner

359 av 428 ordførere har svart på NRKs ordførerundersøkelse om blant annet ordførernes forhold til egen kommune og sammenslåing.

Der sier 37 prosent at de ønsker at kommunen skal slå seg sammen med en annen kommune.

Laster innhold, vennligst vent..

Det betyr at blant ordførerne som har bestemt seg så er det nesten like mange som ønsker å slå seg sammen, som de som ønsker å la være.

NRK har også spurt ordførerne om de mener det bør være flere, samme antall eller færre kommuner i deres eget fylke i fremtiden.

Der er det også en nedgang fra forrige måling, men fortsatt sier flertallet at de mener det burde være færre kommuner i fylket.

Ingen ville ha flere kommuner.

På tross av at flere ordførere mener grensene til deres kommune bør være lik som i dag, sammenlignet med tilsvarende undersøkelse før valget i 2015, og at flere sier nei til tvangssammenslåing nå, mener Jan Tore Sanner at undersøkelsen viser at kommunereformen er på rett vei.

Laster innhold, vennligst vent..

– Det at så mange ordførere mener at vi bør ha færre kommuner forteller meg at de ser utfordringene kommunene står overfor og som må håndteres. Det blir flere eldre, det blir større konkurranse om kompetent arbeidskraft og man er avhengig av gode fagmiljøer. Dette viser at kommune-Norge ser at reformen er overmoden, sier Sanner.

Han er også fornøyd med at så mange ordførere mener egen kommune bør slå seg sammen med andre.

– De ser at de står sterkere sammen og at de ser at de da kan gi innbyggerne bedre tjenester der de bor i ti, tyve og tredve år. Da er det bra det vises så mye lederskap.

22,8 prosent har ikke bestemt seg. Hvordan vinner du kampen om disse?

– Det er krevende diskusjoner lokalpolitikerne står i. Jeg forstår at det er vanskelig og jeg skjønner at folk ser både pluss og minus. Det viktigste er at de setter seg ned med politikere i andre kommuner og spør hva de kan gjøre sammen som de ikke får til hver for seg, sier Sanner.

Ordførerne ga Sanner tvangs-kjeft

Prosessen har ikke gått helt på skinner. Syv av ti ordførere i undersøkelsen mener de blir utsatt for skjult eller indirekte tvang fra departementets side. Mange peker på Sanners foreslåtte nye inntektssystem som én av årsakene.

I forrige måling åpnet halvparten av norske ordførere for bruk av tvang i gitte tilfeller. Denne andelen har gått ned, men det er fortsatt 45,1 prosent av norske ordførere som åpner for bruk av tvang i gitte tilfeller i den siste ordførermålingen.

Laster innhold, vennligst vent..

– Jeg mener frivillighet er den beste linjen, men dette er i tråd med stortingsflertallet, sier Sanner.

Han berømmer norske ordførere for godt lederskap i det Sanner mener er en vanskelig prosess.

AKTUELT NÅ