Hopp til innhold

Dette kan redde Sanners kommunereform

Halvparten av ordførerne åpner for bruk av tvang i kommunesammenslåinger, og mer enn seks av ti mener eget fylke har for mange kommuner.

Jan Tore sanner (H)

Kommunalminister Jan Tore Sanner (H) er godt fornøyd med ordførernes svar om å åpne for bruk av tvang i ordførerundersøkelsen til NRK.

Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Valglogo

Det kommer frem i NRKs nye ordførerundersøkelse. Der har norske ordførere blitt bedt om å svare på spørsmål om kommunereformen, blant annet om de åpner for bruk av tvang ved sammenslåing.

49 prosent av de 300 ordførerne som har svart på spørsmålet åpner for tvang. Det er mer enn andelen som sier ubetinget nei, altså 47 prosent.

56 av ordførerne som åpner for tvang er høyreordførere, mens 54 representerer Arbeiderpartiet. Resten fordeler seg på lokale lister og de andre partiene.

Samtidig sier mer enn seks av ti ordførere at det bør være færre kommuner i deres eget hjemfylke enn tilfellet er i dag, og godt over én tredel sier at deres kommune bør slå seg sammen med en annen kommune (se faktaboks om ordførerundersøkelsen).

Det får Sanner til å juble.

Gir honnør til ordførerne

– Disse tallene viser at regjeringen og stortingsflertallet er på linje med ordførerne. Utgangspunktet for reformen skal være frivillig, men Stortinget skal kunne gripe inn i spesielle tilfeller, sier kommunalminister Jan Tore Sanner til NRK.

Han er glad for at så mange kommuner svarer at det bør være færre kommuner i sitt fylke, og at så mange sier seg villig til å slå sammen sin kommune med andre.

– Disse tallene viser at regjeringen har god støtte blant lokalpolitikere og ordførere for den reformen vi gjennomfører. Lokalpolitikerne ser at det er en del utfordringer ikke går over og at kommunereform er nødvendig. Jeg opplever at ordførere land og strand rundt tar lederansvar, og det fortjener de honnør for, sier Sanner.

– Dropper problemene på kommunene

Hans Antonsen

Ordfører Hans Antonsen (V) fra Grimstad er for bruk av tvang for å slå sammen kommuner.

Foto: Svein Sundsdal / NRK

Likevel får Sanner, regjeringen og Stortinget kritikk av flere ordførere. De mener Storting og regjering har dumpet utfordringene med reformen på lokale politikere.

Ordfører Hans Antonsen (V) i Grimstad leder et kommunestyre som enstemmig har avvist sammenslåing. Likevel er han ubetinget for tvang. Han mener det handler om ansvarsfordeling.

– ­Skal vi få en nasjonal reform må Stortinget fortelle hvor lista skal ligge, hvor mange kommuner vi skal ha og hva kommunene skal drive med. Deretter skal vi klare å ha gode lokale prosesser på hvordan vi skal få det til, sier ordføreren fra Grimstad før han fortsetter:

– Men slik løpet er lagt opp nå har det ingen hensikt for Grimstad å oppgi kommunegrensene. Vi er en stor kommune, og utredninger viser at vi klarer å håndtere oppgavene vi er pålagt slik det er i dag.

Det er Sanner uenig i.

– Vi mener at vi får bedre løsninger når reformen er godt forankret og ledes av lokalpolitikerne. Men det må være et samspill mellom Storting, regjering og lokalpolitikere. Det mener jeg fungerer godt, sier Sanner.

AKTUELT NÅ