Dette kan dempe klimakrigen på Stortinget

Det er full klimakrig mellom Venstre og regjeringen allerede før de har startet forhandlingene om statsbudsjettet. Nå lanserer miljøorganisasjon et NHO-forslag som mulig fredsmekler.

 Finansminister Siv Jensen (Frp) Venstre leder Trine Skei Grande i vandrehallen

Finansminister Siv Jensen (Frp) og Venstre-leder Trine Skei Grande i vandrehallen.

Foto: Junge, Heiko / NTB scanpix

Nærbilde av Erna Solberg. Blå bakgrunn
Foto: Grøtt, Vegard Wivestad / NTB scanpix

Venstre er skuffet på Høyre og Frp og mener regjeringen har brutt avtalen om grønt skatteskifte som gir betydelige utslippskutt. Regjeringen sier på at de har gitt så mye de kan, og at Venstre kan glemme drømmen om flat CO2-avgift.

I klartekst betyr det at situasjonen mellom partene er fastlåst allerede før man har begynt forhandlingene om budsjettet på Stortinget.

Miljøstiftelsen Zero mener det likevel går an å finne andre løsninger enn de partene har diskutert så langt, og som gir betydelige reduksjoner i CO2-utslipp fremover.

Men de kommer ikke nødvendigvis neste år.

– For neste år er det krevende å få ned utslipp uten å gjøre noe med avgiftene på fossilt brennstoff. Så må man se på hvordan man faser inn moderne løsninger i transportsektoren raskere, sier Kåre Gunnar Fløystad, fagsjef i Zero.

Potensiale for betydelige utslippskutt

Kåre Gunnar Fløystad i miljøstiftelsen Zero

Kåre Gunnar Fløystad i miljøstiftelsen Zero.

Foto: privat / ZERO

Han peker på forslaget fra Næringslivets Hovedorganisasjon om å opprette et CO2-fond (se faktaboks)

– Tungtransporten i Norge står for mye av utslippene i transportsektoren. Her er det mulig å få til en rask nedgang i utslippene ved å bruke denne kombinasjonen av gulrot og pisk. Dette er et forslag til å gjennomføre et grønt skatteskifte, ikke bare snakke om det, sier Fløystad.

NHO har bedt Transportøkonomisk institutt (TØI) gå gjennom et slikt fond. De har beregnet at potensialet for utslippskutt er formidabelt. Og at kuttene kommer til å fortsette også lenge etter at fondet er ferdig.

På side 12 i rapporten fra TØI heter det blant annet:

(...) selv om fondet opphører i 2027, vil det likevel ha utløst en besparelse i inntil 20 år etter at det opphører (...) Akkumulert besparelse i CO2 i scenariet med full satsing på biodiesel er 13 millioner tonn i 2027 (når fondet avvikles) og 18 millioner tonn totalt.

TØI rapport 1479/2016 / Transportøkonomisk institutt
NHO-president Tore Ulstein

NHO-president Tore Ulstein.

Foto: Junge, Heiko / NTB scanpix

– Jeg tror dette kan være et godt bidrag til å redusere utslipp, noe både regjeringen og Norge trenger sårt. Vi trenger å bevege oss mot et lavutslippssamfunn. Regjeringen har vært med å sette ganske ambisiøse mål i kjølvannet av Paris-avtalen frem mot 2030, sier NHO-president Tore Ulstein til NRK.

Han peker på at man allerede har et lignende NOx-fond som har vært effektivt på sitt område.

Toskudd reporter i baksete sammen med lastebilsjåfør bak rattet som kjører og svarer på spørsmål. Ratt på lastebil. Ut av vinduet på trafikk, elbiler kjører forbi. Lastebil med vogntog kjører over kamera. Erna Solberg bak rattet i el-lastebil. El-lastebil hos ASKO. Int med Kristin Skogen Lund, NHO. Lastebiler i rundkjøring. Animasjon av Nikola One, ny el-lastebil som Tine har kjøpt.

VIDEO: CO2-fond skal gi grønnere lastebiler

– Klimaavgifter til miljø, ikke til å saldere budsjett

Regjeringen er positive til tiltaket.

På side 81 i Nasjonalbudsjettet 2017 står det blant annet:

Regjeringen vil være positive til å vurdere et eventuelt konkret forslag fra næringslivet om et privat CO2-fond etter modell av NOX-fondet for økninger i drivstoffavgifter. Økonomiske og administrative konsekvenser av en slik fondsløsning må eventuelt utredes nærmere, herunder om det er praktisk mulig å gi refusjon for transportører som ikke er avgiftspliktige.

Nasjonalbudsjettet 2017 / Regjeringen.no

Finansdepartementet understreker imidlertid at etablering av slike fond tar tid, og at man må finne pengene et sted.

I en e-post sier statssekretær Jørgen Næsje blant annet:

Provenyvirkningen av å øke veibruksavgiftene på autodiesel og bensin med hhv. 35 og 15 øre per liter er i 2017 anslått til 1 180 mill. kroner påløpt og 1 080 mill. kroner bokført. Dersom Stortinget skulle vedta å bevilge et slikt beløp til et privat fond, skapes det et tilsvarende inndekningsbehov på statsbudsjettet. For en gitt budsjettbalanse må dette dekkes inn gjennom økte skatter- og avgifter eller reduserte utgifter.

Jørgen Næsje / statssekretær i finansdepartementet

– Vi er nødt til å redusere utslippene med mer enn halvparten i årene fremover fra transportsektoren, og dette kan være et virkemiddel som gjør at dette kan gå fortere enn man ellers kan klare. Her er staten nødt til å gi fra seg avgiften. Den må bli brukt på miljøtiltak istedenfor å saldere budsjettet, sier Fløystad.

SISTE NYTT

Siste meldinger