Analyse

Støre-slit gir MDG makt

19 dager før valgnatten er det i ferd med å feste seg et bilde av at et svakt Ap blir avhengig av MDG for å få flertall når dagens flertall svinner.

Jonas Rasmus
Foto: Vegard Wivestad Grøtt / NTB scanpix

Hovedbildet

 • Målingen korrigerer flere av de betydelige utslagene fra forrige uke.
 • Arbeiderpartiet går mest frem, men får fortsatt en oppslutning på under 30 prosent, 29 prosent.
 • Dagens fire samarbeidspartier mister flertallet.
 • Støre trenger mest sannsynlig støtte fra MDG for å danne flertall.
 • Det er kun nedgangen/korreksjonen av Frps fremgang fra forrige uke som er statistisk gyldig.

Laster innhold, vennligst vent..

Stortingsflertall

 • H+Frp+KrF+V får 82 mandater på denne målingen, og ville mistet dagens stortingsflertall.
 • Støre vil ikke kunne danne flertall med Sp og KrF alene, heller ikke med Sp og SV alene, men trenger støtte fra MDG eller at KrF vil sitte i en regjering med SV.
 • Norstats måling for NRK forrige uke var første måling i valgkampen med fortsatt borgerlig flertall, denne tendensen er ikke bekreftet. Bildet av at Ap svekker seg og trenger MDG for å danne flertall, rimer mer med bildet av ulike gjennomsnittsberegninger.

Regjeringspartiene

 • Begge regjeringspartiene har lavere lojalitet og høyere andel velgere enn forrige uke.
 • Høyres lojalitet på 62 prosent har ikke vært lavere siden mai 2015.
 • Frp (med unormalt høyt nivå sist uke) mister over 10 prosentenheter lojale velgere, hvilket i hovedsak forklarer både oppgangen sist og dermed også nedgangen denne uken. Lojaliteten i denne målingen er knapt over snittet av hva som var vanlig årets seks første måneder, 64 prosent.
 • Høyres andel usikre velgere fra 2013, altså Høyrevelgere fra forrige stortingsvalg som ikke er sikre på hva de ville stemt nå, går frem til 18 prosent. For Frp er tallet knapt lavere med 13 prosent, men Frps usikre-andel mer enn dobles fra sist. Dette er også med på å vise korreksjonen og hva som var unormalt forrige uke.
 • Regjeringspartiene samlet avgir netto 14 500 velgere til Ap og hele 50 000 velgere til Senterpartiet.

Arbeiderpartiet

 • Ap er for andre måling på rad under 30 prosent. Begge målingene har gitt Ap en nedgang i antallet stortingsrepresentanter sammenlignet med i dag.
 • Ap har en lojalitet så vidt over 70 prosent. Flere av målingene fra ulike byrå i den innledende delen av valgkampen hadde en Ap-lojalitet under 70 prosent. Ap må fortsette å styrke lojaliteten vesentlig i ukene som kommer for å få et valgresultat nærmere 35 enn 30 prosent.
 • Ap har færre velgere på gjerdet nå enn i forrige uke. Gjerdeandelen på rett under 11 prosent er nest lavest av stortingspartiene.
 • Ap kommer fortsatt samlet sett positivt ut av velgervandringene mot Høyre, netto 22 500 velgere.
 • Ap mister fortsatt velgere samlet sett til Senterpartiet (37 400) og SV (16 400).
 • Hverken Rødt eller Senterpartiet avgir en eneste velger brutto til Ap. Ap lekker dermed netto til begge partiene.
 • På snittet av målingene i uke 33 (forrige uke) lå Ap lavere (28,7) enn på snittet av målingene i juni. Ap lå da lavere enn gjennomsnittet på tilsvarende tidspunkt i 2013 (29,1) da partiet tapte regjeringsmakten. Både i 2013, 2009 og 2005 har Ap fått et valgresultat noe over gjennomsnittet av målingene i forkant antydet.

SV

 • SV går frem for andre måned på rad. Partiet har ikke oppnådd 5,5 prosent oppslutning på Norstats målinger for NRK siden februar 2013.
 • Partiets lojalitet er så vidt under 70 prosent, det høyeste nivået siden januar i år.
 • SV har de tre siste stortingsvalgkampene gått jevnt nedover fra sommeren til valgdagen. Det var ikke tilfellet i fylkestingsvalget i 2015. Dette er nok en mer representativ parallell for SV. Da som nå, og i motsetning til de siste stortingsvalgene, er SV løsrevet fra Ap.

Venstre

 • Denne og flere andre enkeltmålinger, samt ulike snitt-beregninger, viser at borgerlig side kan miste dagens stortingsflertall selv med Venstre over sperregrensen.
 • Venstre er på 4,0 prosent og oppnår utjevningsmandat med cirka 900 stemmers margin sammenlignet med forrige uke da Venstre fikk 3,9 prosent.
 • I begge valgkampmålingene fra Norstat for NRK har Venstre hatt en gjerdeandel på over 20 prosent, blant de høyeste for stortingspartiene.
 • Selv om Venstre har fått færre usikre velgere enn i forrige uke, er det ikke en tilsvarende økning i lojaliteten. Det må bety at flere av 2013-velgerne har bestemt seg for å stemme på andre partier.
 • Likevel bidrar noe økt lojalitet og færre usikre velgere til å løfte Venstre over sperregrensen.
 • Venstre mister betydelig andel velgere, 11 000, til MDG, men henter ingen tilbake.

Miljøpartiet De Grønne

 • MDG er over sperregrensen med bedre margin enn Venstre. I begge målingene etter sommeren har MDG vært over sperregrensen. På de fleste gjennomsnitt er MDG under sperregrensen.
 • MDG henter velgere fra Venstre (11 000) og Ap (6 500).
 • MDG har en lav lojalitet og høy andel usikre velgere. MDG er et parti som trolig må belage seg på å, i likhet med Venstre, bytte ut store deler av velgermassen ved hvert valg. Det er en mer usikker situasjon enn partier med store og stabile grunnfjell.
 • Sett bort fra de to største partiene, henter MDG flest velgere fra gruppen som ikke stemte ved forrige valg. Noe av dette kan forklares med at mange første- og andregangs velgere vil stemme på partiet, men det kan også bety at mange som nå oppgir at de vil stemme MDG faktisk ikke stemmer når alt kommer til alt.

Ellers

 • Rødt henter velgere fra Ap, Venstre og MDG i større grad enn SV.
 • KrF sliter med å hente velgere fra andre partier. Lekker mye til gjerdet.
 • Senterpartiet er eneste stortingsparti med lojalitet over 80 prosent. Henter i tillegg betydelig fra regjeringspartiene og har lav, men noe økende, andel usikre 2013-velgere.

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger