Dette frykter ungdomspartiene kan ryke i forhandlingene

Hold KrF unna rusreformen! Det trygler lederne for Unge Høyre, Unge Venstre og FpU før regjeringsforhandlingene starter i dag.

Unge Høyres landsmøte.

UENIGE OM ABORT: Unge Høyre-leder Sandra Bruflot har markert seg i kampen for å beholde abortloven. Hun reagerte skarpt da Høyre-leder Erna Solberg åpnet for å forhandle om paragraf 2c i abortloven.

Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

I løpet av formiddagen vil partitoppene i Høyre, Frp, Venstre og KrF sjekke inn på Granavolden hotell i Oppland. Målet er å komme ut med en ny regjeringsplattform.

NRK har spurt ungdomspartiene hvilke saker de frykter moderpartiene taper på veien dit.

Sandra Bruflot

LEDER UNGE HØYRE: Sandra Bruflot.

Foto: Margret Helland / NRK

Unge Høyre:

  • Abortlov og rusreform

– Jeg håper abortloven ligger fast som den er. Men jeg er også bekymret for rusreformen. Så det er noen ganske store, viktige saker der som jeg er bekymra for at KrF får gjennomslag for, sier Unge Høyre-leder Sandra Bruflot.

Dagens regjering har bestemt at det skal gjennomføres en rusreform, der helsesektoren, ikke politi og domstoler som i dag, skal ha ansvaret for å følge opp folk som bruker narkotika. Det er KrF imot. Partiet er også kritisk til store deler av LAR-ordningen, der heroinavhengige får medisiner som metadon som en del av behandlingen.

– Jeg så blant annet at Olaug Bollestad i romjula var ute og sa at de ville fjerne støtten til lavterskel LAR, og det mener jeg er veldig, veldig synd. Lavterskel LAR gjør at vi unngår en del overdosedødsfall, sier Bruflot.

Bruflot har markert seg i kampen for å beholde abortloven. Hun reagerte skarpt da Høyre-leder Erna Solberg åpnet for å forhandle med KrF om paragraf 2c i abortloven.

– Betyr det at du setter din lit til Frp og Venstre?

– Personlig synes jeg det er veldig fint at de har vært tydelige på at de ikke vil forhandle på det. Så ja, det kan du kanskje si.

– Dagens abortlov er et kompromiss, mellom de som vil liberalisere og de som vil stramme inn. Den fungerer godt, tallene på aborter går ned. Det er viktig at den er som den er i dag, og det er viktig at kvinner kan føle seg trygge på at det er deres valg.

Bruflot tror klimasaken kan bli en vanskelig sak å enes om.

– Alle er enige om at det må kuttes utslipp, men vi er ikke enige om hvordan og hvem som skal betale. Jeg tror KrF vil skjerme bøndene, Frp vil skjerme bilistene, men så må alle bidra for å kutte utgiftene mer. Vi mener de som forurenser, må betale mer.

Bjørn-Kristian Svendsrud, FPU

LEDER FPU: Bjørn-Kristian Svendsrud.

Foto: FPU

FpU:

  • Fordyrende kompromisser og innvandring

Noe av det viktigste er at vi får et bærekraftig velferdssamfunn. Da må vi tørre å ta noen upopulære kutt. Det håper jeg vi får til i en flertallsregjering, sier FpU-leder Bjørn-Kristian Svendsrud

Han mener dagens velferdsstat ikke er bærekraftig i framtiden, og viser til perspektivmeldingen.

– Jeg mener vi må diskutere sykelønn, noe ungdomspartiene er enige om. Men ingen av de fire moderpartiene er for å kutte den, så det blir nok ikke gjennomslag for det. Jeg mener vi må behovsprøve flere av velferdsordningene, som for eksempel barnetrygd. Jeg håper vi tør å kutte, ikke bare øker statsbudsjettet.

Også FpU vil gjerne beholde rusreformen, i tillegg påpeker Svendsrud at Frp må prioritere en streng innvandringspolitikk i forhandlingene. Minst like streng som i dag.

– Jeg mener Siv Jensen har vært veldig tydelig der, og sagt at det er uaktuelt med en liberalisering i innvandringspolitikken og at den skal bli strengere.

Svendsrud tror også klima- og miljøspørsmål vil være en hard nøtt.

– Der har vi ulike retninger. Vi mener det å redusere klimagassutslipp må gjøres med gulrot fremfor pisk, sier Svendsrud og trekker fram lavere avgifter for miljøvennlige biler og billig kollektivtrafikk.

Sondre Hansmark, leder av Unge Venstre

LEDER UNGE VENSTRE: Sondre Hansmark.

Foto: Venstre

Unge Venstre:

  • Rusreform

– Jeg er aller mest bekymret for at KrF skal få gjennomslag for å stoppe den rusreformen som vi har påbegynt nå. Det er en sak som Venstre har kjempet for lenge, sier Unge Venstre-leder Sondre Hansmark.

Han argumenterer med at rusavhengige trenger hjelp og ikke straff.

– Jeg mener vi trenger en skikkelig rusreform som sier at hvis du blir tatt for å bruke eller besitte av narkotika, så skal du ikke få bøter, du skal ikke kastes i fengsel, du skal ikke håndteres av politiet i det hele tatt, men få hjelp av helsevesenet dersom du ønsker det. Dette har ikke vært politikk som KrF har vært med på.

Hansmark sier han stoler på at Frp og Venstre hindrer en endring i abortloven.

– Både Siv Jensen og Trine Skei Grande har vært veldig klare på at det er helt uaktuelt for oss å gå med på innstramminger i abortloven. Jeg anser ikke det som en reell trussel. Det vil være døden for denne regjeringen dersom man gjør endringer som innstrammer retten til selvbestemt abort.

– Hva legger du i det?

– Det er vanskelig å se for seg at Venstre sitter i en regjering som gjør innskrenkninger i kvinners rett til selvbestemt abort.

Leder i KrFU: Martine Tønnessen

LEDER KRFU: Martine Tønnessen.

Foto: Mathilde Pettersen

KrFU:

  • Innvandring og kvoteflyktninger

– Jeg tror innvandringsfeltet kommer til å bli noe av det mest krevende, og det er der jeg er mest redd for at KrF skal tape også, sier KrFU-leder Martine Tønnessen.

KrFU krever 5000 kvoteflyktninger. I år fikk Venstre gjennomslag for å øke til 3000, noe Frp egentlig mener er altfor høyt. Frp har sagt det er uaktuelt med liberalisering.

– Frp er vår hovedmotstander i den saken. Jeg håper vi sammen med Venstre dytter regjeringen i riktig retning, og at vi i hvert fall ikke går på ytterligere tap.

Tønnessen sier også at rusreformen er viktig for KrF, og heller derfor bensin på fryktbålet til Unge Høyre og FpU.

– At man legger dette på bordet for diskusjon, det må man forvente. Dette er en av de sakene KrF vil prate mye om, sier Tønnessen.

Høie lover nye tider for norsk ruspolitikk

Hun nevner ikke abortloven spesifikt, men trekker fram etiske spørsmål rundt bioteknologi.

– I en flertallsregjering kan KrF få gjennomslag for en del saker der vi har stortingsflertallet mot oss. For KrF vil det være viktig å sikre at man ikke innfører eggdonasjon eller enslig assistert befruktning, sier Tønnessen.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger