Hopp til innhold

Dette er studiene det er vanskeligst å komme inn på

I dag kom tallene fra Samordna opptaks hovedopptak. Se oversikten over hvilke studier som er vanskeligst å komme inn på.

Universitetet i Oslo skilt

Universitetet i Oslo har studiet med høyest poenggrense i landet.

Foto: Jon Olav Nesvold / NTB scanpix

Totalt 140.700 personer har søkt høyere utdanning i år, en økning på over 6000 sammenlignet med i fjor.

Det betyr at søkertallet er det høyeste noensinne.

Blant søkerne er 125.000 personer kvalifisert for minst ett studium. Rundt 100.000 søkere har fått tilbud om studieplass, men kun 57.000 av disse har fått tilbud om sitt førstevalg.

Medisin med høyest inntakskrav

Det er fortsatt profesjonsstudiet i medisin ved Universitetet i Oslo som har landets høyeste poenggrense for å komme inn på ordinær kvote.

Ordinær kvote omfatter skolepoeng, alderspoeng og tilleggspoeng. Se full forklaring på hvordan poengene regnes ut her.

Poenggrensen ved medisin på UiO er på 68.5, og holder seg dermed stabil sammenlignet med fjoråret.

Dette er studiene med høyest poenggrense ved ordinær kvote:

  1. Medisin, høst, UiO. Poenggrense 68.5
  2. Medisin, vår, UiO. Poenggrense 67.2
  3. Medisin, NTNU. Poenggrense 67
  4. Medisin, UiB. Poenggrense 66,6
  5. Medisin, UiT. Poenggrense 66,4
  6. Psykologi, høst, UiO. Poenggrense 66,2
  7. Odontologi, UiO. Poenggrense 65
  8. Psykologi, vår, UiO. 64,9
  9. Odontologi, UiB. Poenggrense 64,5
  10. Odontologi, UiT. Poenggrense 64,2

IKT øker mest

Studiet med flest førstevalgsøkere i landet er rettsvitenskap ved Universitetet i Bergen. Totalt 1771 personer hadde dette som sitt endelige førstevalg etter 1. juli.

Rett bak på lista ligger rettsvitenskap ved UiO (1758 søkere) og siviløkonomutdanningen ved NHH (1712 søkere).

Se den fulle oversikten over antall søkere per studie her.

Samtidig er det informasjonsteknologifagene som har den største økningen.

For eksempel har Informatikk: digital økonomi og ledelse (DigØk) som ble introdusert ved UiO i fjor, fått økt poenggrense til tross for at antall studieplasser er doblet i år.

– UiOs informatikkutdanninger svarer på de store behovene i arbeidslivet. Digitalisering har en sentral plass i vår utdanningssatsing, sier Bjørnerud Mo.

UiB melder om at interessen for å studere teknologi har økt. Sammenlignet med 2017 er det 12 prosent flere som i år har fått tilbud om studieplass innen IKT.

Det gjør IKT til et av utdanningsområdene som øker mest ved UiB.

– Økende digitalisering og robotisering gjør at det vil være stort behov for denne kompetansen i fremtiden, sier viserektor for utdanning ved UiB, Oddrun Samdal.

27.000 uten tilbud

Samordna opptaks tall viser at det har vært en kraftig oppgang i antall kvalifiserte søkere. Samtidig er det rundt 27.000 kvalifiserte søkere som ikke har fått tilbud om studieplass.

– Det er en effekt av at søkertallene øker, mens antall studieplasser ikke øker i samme tempo, sier avdelingsleder ved Samordna opptak, Geir Sverre Andersen.

Han presiserer at en del av disse vil få tilbud i løpet av de videre opptakene. Det vil avholdes totalt 15 nasjonale opptak frem til september, hvor mellom fem og ti tusen tilbud vil bli gitt.

Har du fortsatt ikke søkt høyere utdanning? Det er fortsatt ledige studieplasser

Lyspunkt

AKTUELT NÅ