Dette er partiene enig om

Regjeringspartiene Høyre og Frp har inngått en samarbeidsavtale med Venstre og KrF. Fedrekvoten kuttes fra 14 til 10 uker, det skal satses på kollektivtransport og sexkjøpeloven evalueres. Her kan du lese alt om hva de er blitt enige om.

Trine Skei Grande, Knut Arild Hareide, Erna Solberg og Siv Jensen

ENIGHET: Trine Skei Grande (V), Knut Arild Hareide (KrF), Erna Solberg (H) og Siv Jensen (Frp) er blitt enige om en rekke punkter som de skal samarbeide om. Det blir Høyre og Frp som går i regjering, mens Venstre og KrF blir samarbeidspartnere på Stortinget.

Foto: Åserud, Lise / NTB scanpix

Etter 12 dager med sonderingsmøter ble det i kveld klart at det blir Høyre og Frp som danner regjering. Dermed brast drømmen om en firepartiregjering for Høyre-leder Erna Solbergs – foreløpig.

Sentrumspartiene KrF og Venstre blir støttepartier på Stortinget, men har likevel forpliktet seg til å samarbeide med regjeringen.

Her kan du lese avtalen i sin helhet.

Forpliktende avtale

– Dette er en avtale som forplikter og som vi er fornøyd med, sier KrF-leder Knut Arild Hareide i kveld.

Norges neste statsminister Erna Solberg (H) skjulte skuffelsen over ikke å ha fått gjennomslag for en firepartiregjering.

I NRKs Nyhetssenter får du fortløpende nyhetsoppdatering.

– Dette er en historisk og forpliktende avtale. Dersom noen av sentrumspartiene har politiske prosjekter som koster penger er avtalen at vi (regjeringspartiene, journ.anm.) blir spurt først. Nå er Venstre og KrF halvveis med og det må de få noe igjen for, sier hun.

På en pressekonferanse signerte de et dokument på syv sider. Her er en rekke punkter de fire partiene har bestemt seg for å samarbeide om.

Satser på politi og kollektivtransport

* Behandlingstilbudet for rusavhengige styrkes., blant annet ved å kjøpe flere behandlingsplasser og etablere et mer sammenhengende behandlingsløp.

* Grunnbemanningen i politiet økes.

* Satsingen på kollektivtransport i storbyene forsterkes.

* Samarbeidspartiene bygger sin politikk på målet om en mest mulig effektiv bruk av fellesskapets ressurser.

* Samfunnet må bli mindre byråkratisk.

* Samarbeidspartiene vil bidra til en enklere hverdag for folk flest.

Sexkjøpsloven evalueres

De fire partiene er også enige om at handlingsregelen ligger fast, men Frp-leder Siv Jensen hevder hun likevel ikke er skuffet.

– Vi har hele tiden sagt at vi vil føre en ansvarlig økonomisk politikk. Vi vil at mest mulig penger skal gå til den norsk befolkningen, sier hun like etter pressekonferansen på Stortinget i kveld.

Hun er også mer enn klar for å gå inn i reelle regjeringsforhandlinger.

– Det blir krevende og tøffe runder nå når vi går inn i reelle regjeringsforhandlinger. Akkurat nå er jeg glad, men sliten, og jeg regner med at jeg blir mer sliten i dagene fremover, sier Jensen og ler.

* Handlingsregelen ligger fast. Pengebruken innenfor handlingsregelen tilpasses situasjonen i økonomien.

* Økt bruk av oljepengene brukes i større grad til investeringer i kunnskap, infrastruktur og vekstfremmende skattelettelser.

Fedrekvoten settes til 10 uker. Det åpnes for en tillitsbasert unntaksordning etter
objektive kriterier.

* Lovfestet rett til heldøgns pleie og omsorg utredes med sikte på innføring i perioden.

* RlE-faget endrer navn til KRLE (Kristendom, religion, livssyn og etikk), og kravet om at faget, i tråd med kompetansemålene, skal inneholde minst 55 prosent kristendom.

* Bioteknologiloven evalueres. Det innføres ikke et offentlig tilbud om tidlig ultralyd eller et tilbud om NIPD-blodprøve til alle gravide.

* Hovedlinjene i norsk alkoholpolitikk ligger fast.

* Sexkjøpsloven evalueres, og det legges frem en stortingsmelding på bakgrunn av evalueringen. De sosialpolitiske virkemidlene overfor prostituerte forsterkes.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger