Dette er Orderud-sporene privatetterforsker Sandberg sår tvil om

Tore Sandberg la i dag fram deler av det han mener taler for gjenopptagelse av Orderud-saken.

Per og Veronica Orderud mener er nye beviser i Orderud-saken og begjærer av den grunn gjenopptakelse

NYTT SØKELYS PÅ SAKEN: Per og Veronica Orderud mener er nye beviser i Orderud-saken og begjærer av den grunn gjenopptakelse

Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix

Natt til 22. mai 1999 ble Anne Orderud Paust (47) og hennes foreldre Kristian (80) og Marie Orderud (84) drept med flere skudd i kårboligen på Orderud gård i Sørum.

Nesten 20 år etter drapet, og tre år etter at Per og Veronica Orderud slapp ut av fengsel, vil privatetterforsker Tore Sandberg ha saken gjenåpnet. På en pressekonferanse på låvebrua på Orderud gård la han mandag fram det han mener bør føre til dette.

Drapsmysteriet forklart på ett minutt.

DETTE ER SAKEN: Drapsmysteriet på Orderud gård på ett minutt.

Sandberg er mest kjent for å ha avslørt justismord i sakene mot Per Liland og Fritz Moen.

I 2006 engasjerte Per og Veronica Orderud privatdetektiven til å gå gjennom etterforskningsmaterialet i saken. Fredag leverte de begjæring om å få saken gjenopptatt.

Her er de viktigste bevisene Tore Sandberg la fram i dag:

Våpen-sporet

Sandberg mener våpenbeviset er det mest sentrale, og på dette punktet er aktor fra rettssaken, statsadvokat Olav Helge Thue, helt enig.

Dette sier Tore Sandberg:

Sandberg påpeker at det må være feil av domstolene å legge til grunn at Kristin Kirkemo hadde med seg to pistoler av samme type fra Molde; to Ruger-pistoler, kaliber 22. Verken Kristin Kirkemo eller Lars Grønnerød har forklart dette. Både Kristin Kirkemo og Lars Grønnerød forklarte seg om en Ruger og en Luger.

Slik resonnerer Sandberg:

Siden en Ruger-pistol ble funnet hos Grønnerød, måtte da Orderud-paret ha sittet igjen med en Luger. Det er utelukket at det kan ha vært drapsvåpenet.

– Kripos' leder av den tekniske etterforskningen knytter Per og Veronica til drapene med en pistol som ikke kan være drapsvåpen. Dette skulle han ha sagt i retten, han sa det ikke. Han sa det motsatte. Etter min oppfatning må det rammes av straffeprosessloven 391 nummer 1 om å ha avgitt uriktig forklaring for retten, sier Sandberg.

KRITISK TIL VÅPENBEVIS: Privatetterforsker Tore Sandberg la fram det han beskriver som nye bevis i Orderud-saken.

Dette sier aktor, statsadvokat Olav Helge Thue:

– Det vi vet er at drapsvåpenet er stjålet fra våpenklubb i Molde. Der var det hylser som passer med hylsene på åstedet. Vi vet også at de våpnene som ble transportert ned til Oslo eller til Orderud gård, var fra de tyveriene. Og det var bare Ruger-pistoler som ble stjålet i Molde. Om det er en miks, om de ikke kjente forskjellen på Ruger eller Luger, om det er en hukommelsessvikt, eller hva forklaringene deres (Lars Grønnerød og Kristin Kirkemo) skyldes, vet jeg ikke. Vi vet at disse ble fraktet etter at de ble stjålet i Molde, og det ble bare stjålet Rugere.

Kommunikasjonsrådgiver Axel Due i Kripos svarer slik på påstandene og materialet Sandberg la fram:

– Vi viser til at det var en omfattende bevisføring og bevisvurdering gjennom to rettsrunder i denne saken. Vi ser at det nå leveres inn en begjæring om gjenopptagelse og må avvente det som måtte komme som spørsmål eller vurderinger hos gjenopptakelseskommisjonen.

DNA i blodspor

Dette sier Tore Sandberg:

– I et blodspor med Marie Orderuds blod, fant Rettsmedisinsk institutt (RMI) også DNA fra en annen person. Dette var svært interessant. Hadde det vært DNA fra Per, Veronica, Kristin eller Lars, hadde man virkelig hatt et stjernebevis. Men det tilhørte ingen av de siktede, sier Sandberg.

– I en rapport fra RMI skrev de at de analyserte en annen sak på samme tid. Den DNA-profilen som de fant i Marie Orderuds blod, var identisk med DNA-profilen fra den andre saken som de analyserte på samme tid. Skal vi tro rapporten, må instituttet altså selv ha forurenset Marie Orderuds blod ved å ta med seg DNA fra den andre saken og blande inn i blodet til Marie Orderud. Det er i så fall en skandale.

Dette har Rettsmedisinsk institutt sagt:

Et biologisk spor med DNA ble funnet på en glassbit fra verandadøren, like ved den drepte Marie Orderud. Glasskåret lå omkranset av Marie Orderuds blod – hun ble funnet skutt og drept rett innenfor verandadøren.

Politiet bekreftet at dette DNA-sporet ikke stammet fra verken Marie Orderud eller noen av de andre drepte.

Både Per og Veronica Orderud, Kristin Kirkemo og Lars Grønnerød, som på det tidspunktet var siktet i trippeldrapssaken, avleverte blodprøver til DNA-testing.

I juli 1999 var DNA-prøvene klare etter omfattende arbeid hos Rettsmedisinsk institutt: DNA-profilen tilhørte ingen av de fire.

RMI svarer til NRK i dag at blandingen i blodsporet ikke er noe nytt.

«Vi (tidl. Rettsmedisinsk institutt, nå OUS) har aldri lagt skjul på den kontamineringen. Kontaminering kan forekomme, både på et åsted og i all videre håndtering av prøver, inkludert håndtering i våre laboratorier. Det er påregnelig risiko for kontaminering og det er derfor noe vi er meget bevisste på. Vi har etablerte prosedyrer for å overvåke og avdekke eventuell kontaminering,» skriver avdelingsleder ved avdeling for rettsmedisin, Truls Simensen, til NRK.

Spor etter damestøvlett

Dette sier Tore Sandberg:

Ifølge Sandberg har en glasskyndig konkludert med at glasset i verandadøren i kårboligens andre etasje, ble knust fra innsiden, ikke fra utsiden. Han sier videre:

– Inne i kårboligen er det funnet fragmenter av fottøyavtrykk av en bestemt damestøvlett. Hvorfor i all verdens rike er det ingen fottøyspor på verandaen, ved verandadøra, hvor det var knust glass? Kvelden før drapene skjedde, var det lett duskregn. Hele verandaen er omkranset av skogbunn og mose. Det skulle være lett å fange opp damestøvletten på verandaen hvis knusingen var skjedd utenfra, slik politiet har lagt til grunn. Hvorfor er det ikke funnet slike spor der?

Sandberg mener også at politiet ikke undersøkte trappen godt nok.

– Politiets påstand om at folier er lagt ned hele trappen, er også rett og slett uriktig. Etter at vi fikk fremprovosert og fikk ut 2270 stillbilder fra politiet, ser vi der at det ikke er lagt fottøyfolier i hele trappen.

Dette har politiet sagt:

Da Tore Sandberg første gang lanserte teorien om at gjerningspersonen eller –personene kan ha tatt seg inn hovedinngangen i underetasjen i kårboligen, og ikke ved å knuse verandadøren i husets andre etasje, avviste politiet det.

Politiets teori har vært at gjerningspersonen(e) knuste verandadøren i andre etasje utenfra, og tok seg inn i huset på den måten.

Tidligere kriminaltekniker Tore Per Bakken, som ledet den tekniske etterforskningen for Kripos etter Orderud-drapene, har sagt at politiet hadde lagt folie i hele trappen opp til andre etasje i kårboligen.

– Man har funnet et bestemt fotavtrykk overalt der det er avfyrt skudd i den øvre etasjen, mens det ikke er funnet antydning til avtrykk i trappen, sa Bakken i 2009 og utelukket dermed at gjerningspersonen(e) kan ha tatt seg inn gjennom hovedinngangen.

«Orderud-sokken»

En strikket ullsokk ble funnet i skogholtet utenfor kårboligen, langs det politiet anså som den mest sannsynlige fluktruten, samme dag som drapene ble oppdaget.

Sandberg mener at et bilde av det som kunne være parsokken, ikke ble undersøkt godt nok.

Dette sier Tore Sandberg:

– Frank Gander, daværende VG-journalist, nå sjef i NRK, sendte et bilde til politiet av en sokk på en bardisk. Politiet konkluderte med at dette kan være sokken som ble funnet bak kårboligen. Hvorfor etterforsket ikke politiet hvor bildet er tatt? Det burde være meget enkelt. Det er en teddybjørn som sitter ved siden av et øltappetårn fra Hansa bryggeri. Med politiets ressurser skulle det være enkelt å finne ut hvor den bardisken er hen.

Dette har politiet sagt:

Politiet har ikke klart å fastslå med sikkerhet om sokken som ble funnet i skogholtet hadde med drapssaken å gjøre.

– Det er funnet fiber på åstedet som kan komme fra samme type sokk. Men selv om det er tilfelle kan det være at de fibrene ble avsatt før drapet skjedde. Bevisverdien er dermed meget begrenset, sa politioverbetjent Geir Hansen i Kripos til VG for få år siden.

Politiet har også fått kritikk for behandlingen av sokken. Den ble først liggende i lomma til en politibetjent. Deretter havnet den på Sørum lensmannskontor og så sendt til Rettsmedisinsk institutt, før Kripos fikk i oppdrag å lete etter spor på den.

Ukjent brev kobler drapene til mafia

Et hittil ukjent anonymt brev fra Sverige kobler trippeldrapet til mafia fra tidligere Jugoslavia, mener privatetterforskeren.

Dette sier Tore Sandberg:

– Det er et brev som oppgir navn og adresse på personer som kan stå bak Orderud-drapene, sa Sandberg.

Brevet skal ha blitt skrevet i Sverige den 28. mai 1999 og sendt til politiet i Lillestrøm.

I brevet påstås det at jugoslavisk mafia har drapstruet NATO-personell og den norske forsvarsministeren. Avsenderen av brevet mente denne mafiaen nesten helt sikkert sto bak trippeldrapet i Sørumsand.

Tore Sandberg sier selv at han ikke anser dette som noe avgjørende bevis, men legger til at han ikke kan forstå hvorfor det ikke ble fulgt opp.

Dette sier aktor, statsadvokat Olav Helge Thue:

– Jeg fikk brevet tilsendt 11. juni, tror jeg det var. Tore Sandberg og jeg hadde en lang telefonsamtale den dagen, og som jeg sa til ham, så kan jeg ikke huske å ha sett det brevet. Men det er 17 år siden jeg kom inn i denne saken. Så om jeg har sett det, så kan jeg i hvert fall ikke huske det i dag, sier Thue.

Dette sier Kristin Kirkemos advokat, Tor Kjærvik:

– Mafiasporet har vært etterforsket av politiet, og er ikke nytt i det hele tatt, sier Kjærvik.

Tidligere leder av voldsavsnittet ved Oslo politikammer, Finn Abrahamsen, fulgte med på pressekonferansen. Han sier mafia-koblingen har blitt antydet tidligere, og avfeier det anonyme svenske brevet som bevis.

SISTE NYTT

Siste meldinger