Dette er lekkasjene om statsbudsjettet

Regjeringen har allerede røpet mange av satsingene de er stolte av i årets budsjettforslag. Mandag klokken 10 får vi fasiten på hvor regjeringen vil kutte og hvor det satses.

Hvem får en bit av kaka? Og hvem tar regninga? Svaret får du her.

Hvem får en bit av kaka? Og hvem tar regninga? Svaret får du her.

Statsbudsjettet får konsekvenser for din og min lommebok, for næringslivet, for kommunene, forsvaret, skoler, helsevesen, forskning, bønder, fiskere, arbeidsledige og trygdede. For nær sagt alt og alle.

Det har allerede lekket en rekke opplysninger om hva som kan forventes. Men det er de gode sakene som er lekket ut av regjeringsapparatet.

De dårlige nyhetene og hvor kuttene kommer, vet vi foreløpig lite om.

Økt satsing på kollektivtransport og bekjempelse av gjengkriminalitet i Oslo er blant det som ventes.

Hopp til områder du er interessert i: Skatter og avgifterBistandBarn, familie og eldreSamferdselHelse og omsorgForskning og utdanningIntegreringPoliti, forsvar og sikkerhetKlima og miljøKultur og idrettArbeid og velferdOlje og energi.

Budsjettkonferanse på Statsministerens kontor

LEGGER FREM FØRSTE BUDSJETT SAMMEN: For første gang siden Venstre ble med i regjering, legger finansminister Siv Jensen (FrP) mandag formiddag frem statsbudsjett. Her er Jensen sammen med kulturminister Trine Skei Grande (V) og statsminister Erna Solberg (H).

Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Les alt om statsbudsjettet her

Skatter og avgifter

Regjeringen dropper foreløpig økningen i bilavgiftene, ifølge VG. Tidligere har regjeringen varslet en ny beregning av CO₂-utslipp for biler, som kunne økt prisen på enkelte biler med flere titalls tusen kroner. Denne omleggingen skal nå tidligst skje i 2020.

Fra nyttår må arbeidsgivere foreta forskuddstrekk av skatt på tips til servitører og andre, ifølge Dagbladet. Tipsen skal innrapporteres til skattemyndighetene, og arbeidsgiver må betale arbeidsgiveravgift på tips de ansatte mottar.

Selvstendig næringsdrivende skal få bedre skattebetingelser for pensjon, ifølge Dagens Næringsliv. Forslaget vil koste 65 millioner kroner.

Formuesskatten får større bunnfradrag, men satsen blir uendret, ifølge DN. Aksjerabatten økes fra 20 til 25 prosent, en skattelette blant andre KrF har vært positive til.

Bistand

Regjeringen foreslår å bruke 37,8 milliarder kroner på bistand i 2019. Det tilsvarer en prosent av BNI (bruttonasjonalinntekt), og er en økning på 7,1 prosent fra i år.

– Da når vi målet enprosentmålet, som jo har vært viktig for sentrum i norske politikk, sa Venstre-leder Trine Skei Grande da hun røpet satsingen til NRK.

Lekkasjen ble sett på som et frieri til KrF, som i disse dager vurderer å søke regjeringssamarbeid med Ap og Sp.

Innenfor denne utvidelsen ligger det blant annet 250 millioner kroner til innsats mot marin forsøpling.

Bistand til sårbare stater skal økes med 374 millioner kroner til 706 millioner kroner, ifølge Nettavisen. Hoveddelen av dette går til Afrika og Midtøsten.

Barn, familie og eldre

Regjeringen setter av 181 millioner kroner til tiltak for å bekjempe barnefattigdom, ifølge VG. For lavinntektsfamilier settes det av 46 millioner til gratis kjernetid i barnehage for toåringer, 60 millioner skal styrke bostøtteordningen, rundt 40 millioner til områdesatsing, 20 millioner til pilotprosjekt for deltakelse i fritidsaktiviteter og fem millioner til ferietiltak i regi av Røde Kors og Den Norske Turistforening.

Regjeringen vil også bruke fire millioner til å etablere et nasjonalt eldre-, pasient- og brukerombud. Det har eldre- og folkehelseminister Åse Michaelsen (Frp) bekreftet overfor VG.

Regjeringen vil øke Forbrukertilsynets budsjett med seks millioner blant annet til tilsyn og oppfølging av merking av reklame hos bloggere og såkalte influensere, ifølge Min Mote.

Samferdsel

Regjeringen har satt av 27 milliarder kroner til ulike jernbaneprosjekter, ifølge VG. Det er 12 prosent mer enn i årets budsjett. InterCity Vestfoldbanen, planlegging av InterCity Østfoldbanen og en ny Oslo-tunnel blant prosjektene som får økt støtte.

Satsingen på kollektivtransport og gang- og sykkelveier skal økes med 45 prosent, ifølge Aftenposten. Det betyr at potten for dette vil bli på 3,7 milliarder i 2019.

Det settes også av 391 millioner kroner til bygging av Fornebubanen, ifølge avisen.

Det foreslås nær 1,1 milliarder kroner til skredsikring av riksveier, samt 800 millioner kroner til skredsikring av fylkesveiene, ifølge Trønder-Avisa.

NRK har tidligere meldt at vedlikeholdsbudsjettet for riksveier økes med 400 millioner kroner. Det meste skal brukes på tunneler.

Regjeringen setter også av 25 millioner kroner til forsterking av bruer på fylkesveiene. Formålet er å få ned transportkostnadene for tømmertransport, melder Nationen.

Helse og omsorg

Byggingen av det nye Universitetssykehuset Nord-Norge i Narvik får 118 millioner kroner og en låneramme på 1,7 milliarder kroner. Det har helseminister Bent Høie (H) sagt til NRK.

Til nye Hammerfest sykehus bevilges et lån på 1,9 milliarder kroner, melder iFinnmark.no.

Regjeringen foreslår at det skal være en kommunepsykolog i alle norske kommuner og setter av 50 millioner kroner til dette, ifølge VG.

Regjeringen setter av 48 millioner til eldrereformen, opp fra 12,5 millioner kroner i revidert nasjonalbudsjett for 2018, ifølge Fremskrittspartiet. Fire millioner kroner øremerkes til å etablere et nasjonalt eldre-, pasient- og brukerombud.

Regjeringen legger 40 millioner kroner ekstra i potten for sikre fremdriften av den nye helseanalyseplattformen, som skal gjøre helsedata lettere tilgjengelig, skriver Dagens Medisin.

Unge som har fylt 18 år, skal slippe å betale egenandel hos barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker og psykiatriske ungdomsteam, ifølge NTB. Det er ikke beregnet noen eksakt kostnad av regelendringen, som i realiteten er en tilpasning til praksisen mange steder i dag.

Flere tiltak for å styrke fastlegeordningen: 46 millioner kroner til veiledning av studenter i allmennpraksis samt betalt tid til forberedelser for fastlegene. Dessuten 15,6 millioner kroner til å prøve ut nye modeller for utdanningsstillinger i Nord-Norge for å bedre rekrutteringen, skriver Aftenposten.

Regjeringen vil utvide meldeplikten til Statens helsetilsyn til også å gjelde alvorlige hendelser hos fastlegene, legevakta og sykehjem i kommunene og setter av 23 millioner kroner for å håndtere varslene, ifølge TV 2.

1,8 millioner kroner foreslås til å lage et oppslagsverk for legemidler til barn, ifølge ANB.

Regjeringen har selv varslet at 300 millioner kroner av veksten i kommunenes frie inntekter skal øremerkes til rustiltak. 200 millioner skal brukes på en opptrappingsplan for rusfeltet og 100 millioner til bedre rehabiliteringstilbud.

Forskning og utdanning

Regjeringen vil gi 50 millioner kroner mer til de såkalte lærerspesialistene. Pengene skal gå til å ansette flere spesialister samt å øke lønnstillegget deres ytterligere, ifølge NTB.

Regjeringen foreslår å bruke 481 millioner kroner mer på tre satsingsområder innen forskning, ifølge Dagens Næringsliv. Satsingsområdene er teknologi, fornyelse og omstilling i næringslivet og kvalitet i høyere utdanning. Nasjonal arena for kvalitet i høyere utdanning styrkes med 25 millioner kroner. Studiesteder som kan vise til «fremragende kvalitet og innovativ praksis» kan søke om midlene.

Regjeringen bevilger 17 millioner mer i statsbudsjettet for 2019 sammenliknet med i år til kampen mot mobbing, ifølge NTB. Ekstramidlene skal sørge for raskere saksbehandling av mobbesaker.

Regjeringen vil bruke 7,1 millioner kroner til opprettelsen av en folkehøyskole på Svalbard, ifølge NTB.

Teknisk-industrielle forskningsstiftelser som Sintef, får 40 millioner kroner mer, ifølge Adresseavisen.

Bevilgningen til såkalte muliggjørende teknologier økes med 65 millioner kroner, melder Stavanger Aftenblad.

Regjeringen legger 40 millioner kroner ekstra i potten for sikre fremdriften av den nye helseanalyseplattformen, som skal gjøre helsedata lettere tilgjengelig, ifølge Dagens Medisin.

Integrering

Regjeringen dobler bevilgningen til såkalte kombinasjonsklasser, der innvandrerungdom kan ta både grunnopplæring og videregående skole samtidig. Det settes av 70 millioner til dette, ifølge NTB.

Regjeringen vil bruke 16 millioner på videreutdanning av lærere i voksenopplæring av innvandrere, ifølge Dagbladet.

Det foreslås ni millioner til å styrke kvaliteten og standardisere innholdet i kommunenes introduksjonsprogram, ifølge NTB.

Politi, forsvar og sikkerhet

Regjeringen setter av 535 millioner kroner ekstra til Heimevernet, Forsvaret og politiet, ifølge Aftenposten.

Det settes av ni millioner til ivaretakelse av kontorer og kaserner knyttet til flytting av Luftforsvarets skolesenter fra Kjevik til Værnes, ifølge Adresseavisen.

Regjeringen bevilger 295 millioner ekstra til Sjøforsvaret. Det betyr at totalrammen ligger på om lag 4,4 milliarder kroner i 2019, skriver Nettavisen.

Regjeringen viderefører årets ekstrabevilgning på 30 millioner for å få bukt med gjengproblemet i Oslo sør, ifølge VG. I tillegg legges det 40 millioner i en pott for gjengbekjempelse, fordelt på 16 millioner til Oslo-politiet, 8 millioner til Kripos og Økokrim og 16 millioner til konfliktrådet.

Klima og miljø

Regjeringen legger inn 400 millioner kroner ekstra til arbeidet med å rense verdenshavene for plastavfall, ifølge NTB.

Regjeringen vil bruke drøyt 1,1 milliarder kroner på fornybar energi i utviklingsland i 2019. Utviklingsminister Nikolai Astrup (H) har sagt til NRK at bevilgningen skal økes med 430 millioner kroner. Dermed innfrir regjeringen løftet om å doble denne satsingen fra fjorårets nivå.

Ifølge Dagsavisen i helgen økes regnskogsatsingen til hele 3,2 milliarder kroner. De 200 ekstra millionene i forhold til inneværende års bevilgning, skal mellom annet brukes til å bedre tilgangen til høyoppløselige satellittbilder av tropiske skoger.

Enova skal få 344 millioner kroner mer enn i år, og tiltak for villaksen får 33 millioner kroner, ifølge NTB.

Kultur og idrett

Regjeringen øker satsingen til filmformål med 50 millioner kroner, ifølge NTB. Den største økningen går til å styrke rammen for tilskuddsordningene under Filmfondet med 30,9 millioner kroner. 5,1 millioner av dette øremerkes internasjonal satsing på dataspill.

Regjeringen vil sette av 175 millioner til kunstsilo i Kristiansand.

I tillegg er det satt av 19 millioner kroner til et formidlingssenter ved ruinene av Clemenskirken i Trondheim og 2,5 millioner kroner til drift av Vikersund hoppsenter, ifølge NTB.

Arbeid og velferd

22,5 millioner kroner foreslås til å opprette 200 nye tilrettelagte arbeidsplasser for psykisk utviklingshemmede, ifølge Dagen.

Olje og energi

Regjeringen foreslår å bevilge 50 millioner til kartlegging av en stor havbunnsstruktur som går over delelinjen mot Russland, ifølge NTB.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger