Hopp til innhold

Dette er Hadia Tajiks boligtrøbbel

Dette er saken som har skapt trøbbel for Arbeiderpartiets nestleder Hadia Tajik. Nå har hun selv bedt om å gå av som statsråd, etter det NRK erfarer.

Arbeids- og inkluderingsminister, og nestleder i Arbeiderpartiet, Hadia Tajik
Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

Forholdene som nå flombelyses i mediene, skriver seg tilbake til slutten av 2006. Da ble 23 år gamle Hadia Tajik ansatt som politisk rådgiver i Arbeids- og inkluderingsdepartementet i Jens Stoltenbergs regjering,

En rekke forhold er nå klarlagt, fremfor alt av mediene, men også av Tajik selv.

I 2006 var Tajik folkeregistrert hos foreldrene i Rogaland. Dette ga i utgangspunktet rett på pendlerbolig i Oslo. Men for at denne skal være skattefri, kreves det at man har reelle boutgifter et annet sted.

I sin første søknad til Statsministerens kontor, oppga Tajik at hun ikke hadde andre boligutgifter.

Hun ble så gjort oppmerksom på at pendlerboligen i så fall var skattepliktig. Da sendte Tajik inn en ny søknad. I den la hun ved en leiekontrakt på en kjellerleilighet i Rogaland, har VG avslørt.

Men Tajik bodde aldri i denne leiligheten. Hun bodde i stedet hjemme hos foreldrene og sier hun hadde utgifter der.

Et sentralt spørsmål er derfor hvorvidt disse utgiftene utgjør «boligutgifter på hjemstedet» slik reglene krever.

«Tusenlapper»

Daværende politisk rådgiver Hadia Tajik (Ap) sammen med daværende statsminister Jens Stoltenberg (Ap).

GOD STEMNING: Daværende politisk rådgiver Hadia Tajik i samtale med sin øverste sjef, daværende statsminister Jens Stolteberg, på en pressekonferanse i 2009.

Foto: Jon-Michael Josefsen / NTB

Hvor mye Tajik betalte, eller hvilke utgifter hun dekket, er ikke helt klart.

– Jeg har bidratt med det som i snitt utgjør noen tusenlapper i måneden. Noen måneder var det mer, andre mindre, sa Tajik til NRK tirsdag.

Ap-nestlederen fastholder samtidig at hun hadde rett til pendlerbolig – fordi hun hadde utgifter hjemme hos foreldrene.

Ordningen regjeringsmedlemmer har med pendlerboliger gjennom Statsministerens kontor (SMK) er slik innrettet at man bare søker én gang, slik altså Tajik gjorde i 2006. Deretter fyller man årlig ut et skjema for å bekrefte om man fortsatt oppfyller vilkårene.

Det gjorde Tajik både i 2008 og 2009 har SMK bekreftet overfor NRK.

SMK etterspurte ikke ytterligere dokumentasjon fra Tajik. Og hun bidro heller ikke selv med ytterligere opplysninger om sin boligsituasjon etter at pendlerbolig var innvilget i 2006.

– Noe av det jeg burde gjort, er å på et tidligere tidspunkt informere arbeidsgiveren min om at jeg ikke brukte en leiekontrakt som jeg leverte inn, men endte opp med å bo hos foreldrene mine og ha boutgifter der, sa Tajik til NRK tirsdag.

– Det burde jeg gjort med en gang. Det ville vært det riktige å gjøre og spart meg for mange spørsmål i etterkant, sier hun.

Datoer til besvær

Et forhold som har fått mye oppmerksomhet er kontrakten Tajik skrev under om å leie en kjellerleilighet i Rogaland, en bolig hun altså aldri benyttet.

Ifølge datoen på kontrakten ble den undertegnet dagen før Tajik 1. desember 2006 opplyste til SMK at hun ikke hadde boligutgifter på hjemstedet.

Hvis hun leide en bolig, hvorfor skulle hun da oppgi til SMK at hun ikke hadde boligutgifter på hjemstedet?

Noen dager senere, 5. desember, ble Tajik gjort oppmerksom på at hun ville måtte skatte av pendlerboligen, ettersom hun ikke hadde boligutgifter på hjemstedet.

Men 11. desember 2006 fikk SMK en ny søknad fra Tajik om pendlerbolig. Nå opplyser hun om at hun likevel har boligutgifter på hjemstedet.

Flere har derfor stilt spørsmål om hvorvidt Tajik faktisk undertegnet kontrakten 30. november, eller om den ble undertegnet på et senere tidspunkt.

Overfor VG har Tajik svart følgende:

– Jeg er ikke sikker på når den signaturen ble skrevet under, men jeg kan jo ikke ha signert på den dagen, selv om det står 30. november på kontrakten. For da ville jeg ikke oppgitt en annen adresse 1. desember.

Hun legger til:

– Men noen ganger det jo ikke uvanlig å få en kontrakt med en dato på, som du ikke nødvendigvis går inn og retter. Det kan kanskje være at jeg og utleier ikke har signert samme dag. Jeg har ikke en bedre forklaring, selv om jeg gjerne skulle ønske det.

Tirsdag kunne dessuten Dagbladet fortelle at Tajik samtidig som hun fikk gratis pendlerbolig og bodde hjemme hos foreldrene, leide ut to leiligheter som hun kjøpte i samme periode.

– I perioden 2007 til 2010 eide jeg, helt eller delvis, to andre leiligheter i Stavanger-området, sier hun til avisen.

LO-topper krevde svar

Etter VGs avsløringer gikk LO-leder Peggy Hessen-Følsvik, Fellesforbundets leder Jørn Eggum og Fagforbundets leder Mette Nord før Ap sentralstyremøte sist mandag ut med et felles krav om at Tajik måtte svare bedre for seg.

Det oppsiktsvekkende var at LO-toppene, som alle sitter i sentralstyret, valgte å gå ut offentlig, fremfor å ta diskusjonen internt, noe Aps byrådsleder Raymond Johansen reagerte på.

Tajik sa til NRK etter møtet at det var nyttig å orientere sentralstyret.

– Jeg skjønner godt at det blir stilt spørsmål rundt saken, og det er også årsaken til at jeg ønsker å spille med åpne kort og belyse den så godt det lar seg gjøre, sa hun til NRK tirsdag.

Men de tre LO-toppene har forholdt seg nokså taust etter kravet om mer informasjon.

– Vi ønsker ikke å kommentere på hva som har blitt diskutert i sentralstyret, men er glad for at Hadia Tajik ser alvoret i saken, sa LO-leder Hessen Følsvik til NRK tirsdag.

Hun sier LO har fått mange tilbakemeldinger fra medlemmer og tillitsvalgte om saken.

– I denne type saker er det viktig å ha full åpenhet rundt hva som har skjedd. Den videre håndteringen hører når hjemme hos Arbeiderpartiets ledelse, sier LO-lederen.

Statsminister Støre unngikk pressen da han forlot sentralstyremøtet og har foreløpig ikke kommentert situasjonen rundt Tajik.

Stortinget inn i saken

Fremskrittspartiet, Venstre og Rødt har alle krevd at Tajik må svare bedre for seg i saken. De tre partiene har nå sendt skriftlige spørsmål både til Tajik og statsminister Jonas Gahr Støre fra Stortinget – Venstre og Rødt på tirsdag, Frp i dag.

Frp-leder Sylvi Listhaug ber blant annet Støre avklare om han mener Tajik er skikket som statsråd med ansvar for Nav.

I tillegg har Frp utarbeidet et notat med 20 spørsmål som ble delt ut til medlemmene av Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité på et møte tirsdag.

Komiteen skal se på spørsmålene fra Frp på sitt møte kommende tirsdag.

Tajik selv mener hun nå har oppklart saken så godt det lar seg gjøre.

– Nå har jeg gjort alt jeg kan for å frembringe informasjon i denne saken. Det har jeg vært opptatt av å gjøre, sa hun til NRK tirsdag.

AKTUELT NÅ