Hopp til innhold

Dette er skrekkbakterien

Innholdet som skulle vises her støttes dessverre ikke lenger.

NRK har fått tilgang til viktig faktainformasjon om E.coli-bakterien O157 som har smittet minst to barn i Norge de siste dagene. Rapporten fra Mattilsynet viser at bakterien aldri er funnet i matvarer.

Informasjonen i rapporten er resultatet av Mattilsynets gransking og nøye gjennomgang av letingen etter smittekilden i 2009.

Les rapporten: Dette er E.coli-bakterien

Tre barn fra henholdsvis Oslo, Akershus og Østfold er nå innlagt på sykehus med alvorlig nyresykdom. Folkehelseinstituttet har påvist E.coli O157 i prøvene fra to av de tre HUS-tilfellene som ble offentliggjort i går.

Den påviste E.coli-bakterien har altså samme DNA-profil og egenskaper som bakterien som forårsaket et større nasjonalt utbrudd i 2009. Smittekilden ble aldri identifisert.

Aldri påvist i matvarer

Mattilsynet presenterer i sin rapport den viktigste kunnskapen om såkalte sorbitolfermenterende E. coli O157:H-, som er årsaken til HUS-utbruddet i Norge 2009:

  • Bakterien ble første gang påvist i et mindre utbrudd hos mennesker i Tyskland i 1988, og har i ettertid forårsaket sporadiske tilfeller og bare noen få utbrudd.
  • Infeksjoner med bakterien er hovedsaklig sett i Europa (mest beskrevet fra Tyskland, Østerrike, Tsjekkia, Finland, Storbritannia) og kun ett tilfelle er påvist utenfor Europa (Australia).
  • Reservoaret for bakterien er ukjent; den påvises sjelden hos dyr, og det er diskutert om mennesker kan være reservoar.
  • Bakterien er aldri påvist i matvarer; verken i forbindelse med utbruddsutredninger eller smittesporing rundt enkelttilfeller, men som for de klassiske E. coli O157-infeksjonene er mat en aktuell smittekilde.
  • Det er kun beskrevet to større utbrudd, begge fra Tyskland, som har hatt en mer omfattende geografisk spredning. I det ene utbruddet ble smittekilden ikke identifisert og i det andre var det mistanke til en spesiell type rå pølse.
  • Flere mindre lokale utbrudd er beskrevet der kontaktsmitte fra mennesker eller dyr har vært den sannsynlige årsaken.

Tony Karlsen i Mattilsynet

Tony Karlsen i Mattilsynet distriktskontor for Vesterålen går gjennom avfall under E.coli-etterforskningen i 2009.

Foto: Mattilsynet

Sikker på at mat ikke er kilden

Tidligere i dag gikk professor Per Einar Granum ved Norges veterinærhøgskole ut og sa at han er sikker på at mat ikke er kilden til E.coli-smitten som har rammet tre barn.

– Varianten av denne colien, som har vært i mange andre land uten at noen har klart å finne smittekilden, tyder på at det ikke er mat. I mat finner vi smittekilden hvis den er der, sier Granum til NRK.no.

Per Einar Granum jobbet selv med utbruddet av E.coli-bakterien i 2006. Da ble 17 smittet og en person døde. Smittekilden den gang var sauekjøtt.

Til svært god hjelp

Regiondirektør Karina Kaupang, Mattilsynet

Regiondirektør Karina Kaupang i Mattilsynet.

Foto: Mattsilsynet

Regiondirektør i Mattilsynet for Oslo, Østfold og Akershus sier at de nå jobber intenst for å finne kilden til E.coli-smitten som er påvist. Rapporten fra 2009 er til svært god hjelp, forteller hun.

– Det er helt klart viktig bakgrunnsmateriale for oss. Det er resultatet av mange intervjuer, undersøkelser av matvarer og sammenstilling av alle disse resultatene, sier Karina Kaupang.

Som regionkontor bidrar nå Kaupang og hennes kollegaer med intervjuer av pårørende og kartlegging av blant annet matvarer som er spist.

– Vi kan faktisk ikke utelukke at smitten kommer fra mat. Vi jobber ut ifra flere teorier.

– Andre barnehagebarn ikke smittet

Smittevernoverlege i Bærum kommune sier til Budstikka.no at ingen av de andre barna ved Nadderudskogen barnehage har blitt smittet av E.coli.

Et av barna som er smittet, og som er alvorlig syk, gikk i denne barnehagen.

– De andre barna som viste tegn på omgangssyke og diaré i Nadderudskogen barnehage, er blitt mye bedre. Det tyder på at det ikke er relatert til den aktuelle E.Coli-smitten, sier Bjørg Dysthe.

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger