Hopp til innhold

Spesialenheten til NRK: – Dette er bevisene mot Eirik Jensen

SMS-kontakt med narkosiktede Gjermund Cappelen, beslag av kontanter, overlevering av penger og byggingen av et baderom er Spesialenhetens hovedbevis mot polititoppen Eirik Jensen. Jensen står fast på at han ikke har gjort noe straffbart.

Eirik Jensen

Eirik Jensen ble pågrepet 24. februar, mistenkt for grov korrupsjon. Fredag forrige uke ble han løslatt fra varetekt, men Spesialenheten sier mistanken mot Jensen ikke er svekket.

Foto: Åserud, Lise / NTB scanpix

Tre og en halv måned etter pågripelsen av Eirik Jensen (56) velger Spesialenheten for første gang å fortelle om bevisene de har mot den korrupsjonssiktede politimannen. Dette er funn som er gjort etter at Gjermund Cappelen forklarte seg om sitt forhold til Jensen i flere detaljerte avhør.

Utover Cappelens forklaring mener Spesialenheten nå at de kan bevise et ulovlig samarbeid mellom polititoppen og den selverklærte narkobaronen. Et samarbeid som skal ha vart over flere år, og som skal ha blitt dokumentert av en rekke tekstmeldinger de to imellom.

– Vi mener SMS-utvekslingene vi sitter på underbygger mistanken om et straffbart samarbeid mellom siktede og bærumsmannen, bekrefter etterforskningsleder Liv Øyen i Spesialenheten overfor NRK.

Overlevering av kontanter

Liv Øyen

Liv Øyen, etterforskningsleder i Spesialenheten, forteller om en rekke momenter som danner grunnlaget for mistanken mot Jensen.

Foto: Peter von Tangen-Jordan / NRK

Cappelen har i avhør hevdet at Eirik Jensen har hjulpet ham med å smugle store hasjpartier til Norge gjennom flere år. Jensen, som hele tiden har avvist anklagene, ble løslatt fra varetekt forrige uke.

I forbindelse med løslatelsen meldte Spesialenheten at grunnlaget for siktelsen ikke var endret, og at det fortsatt gjenstår måneder med etterforskning.

I tillegg til SMS-korrespondansen, mener etterforskerne at de kan bevise minst én konkret overlevering av kontanter fra Gjermund Cappelen til Eirik Jensen. Overleveringen skjedde mens Cappelen var under spaning i narkotikasaken, bare kort tid før han ble pågrepet.

– Vi mener å kunne legge til grunn at siktede mottok penger fra bærumsmannen i desember i fjor. Vi vet ikke om det er de pengene som er funnet, men det er gjort beslag av penger hjemme hos Jensen omtrent tilsvarende det beløpet som han mottok, sier Øyen.

Eirik Jensen skal selv, via sin forsvarer, ha fortalt etterforskerne om et beløp på 30.000 kroner som han oppbevarte hjemme hos seg selv. Politimannen sier pengene var tilbakebetaling av et lån til Cappelen. Dette tror ikke Spesialenheten på.

– Spesialenheten fester ikke lit til siktedes forklaring når det gjelder disse pengene. Vi finner det lite troverdig opp mot saken for øvrig, og mener det er mistanke om at det er utbytte av straffbare handlinger, sier etterforskningslederen til NRK.

Artikkelen fortsetter under videoen.

Spesialenheten for politisaker mener den kan bevise straffbart samarbeid gjennom en årrekke mellom den korrupsjonssiktede Eirik Jensen og narkotikasiktede Gjermund Cappelen.
Spesialenheten mener at tekstmeldinger mellom de to og beslag av kontanter hjemme hos Jensen styrker mistanken. Jensen selv nekter fortsatt straffskyld.

VIDEO: Spesialenhetens Liv Øyen forteller om bevisene mot korrupsjonssiktede Eirik Jensen.

– Pusset opp Jensens bad

I tillegg til SMS-utvekslingen og overleveringen av kontanter, har Gjermund Cappelen også hevdet at han organiserte og betalte for byggingen av et nytt bad hjemme hos Eirik Jensen. NRK omtalte baderomsbyggingen i mars.

Denne oppussingen er også en del av grunnlaget for mistanken mot Jensen, bekrefter Øyen.

– I tillegg til pengeoverleveringen mener vi også det er skjellig grunn til mistanke om grov korrupsjon i forbindelse med oppussingen av et bad hjemme hos siktede, fortsetter hun.

Byggingen skal ha skjedd i huset Eirik Jensen bodde i sammen med sin tidligere samboer.

– Mistanken om denne konkrete hendelsen bygger både på vitneforklaringer og annet etterforskningsmateriale, men jeg kan ikke gå inn på detaljene så tidlig i etterforskningen, sier Øyen.

Artikkelen fortsetter under bildet.

Eirik Jensens tidligere hus

PUSSET OPP: Den narkotikasiktede investoren Gjermund Cappelen skal i avhør ha forklart at han hjalp den korrupsjonssiktede polititoppen Eirik Jensen med oppussingen av dette huset i Akershus. Jensen solgte huset i 2010.

Foto: Farid Ighoubah / NRK

– Mistanken ikke svekket

Overfor NRK bekrefter etterforskningslederen at Spesialenheten mener samarbeidet mellom Jensen og Cappelen skal ha pågått over lang tid.

– Per nå mener vi at det har pågått i en årrekke, uten at vi kan være mer konkrete på det nå. Vi har så langt prioritert de nyeste anklagene, opp mot faren for bevisforspillelse, og det faktum at siktede har sittet i varetekt en lengre periode.

Polititoppen Eirik Jensen har til nå blitt avhørt sju ganger av Spesialenheten. Jensen har hele veien holdt fast på at hans kontakt med Cappelen kun er basert på jobben hans som politimann, og at det ikke har vært noe unaturlig i kommunikasjonen dem imellom.

– Spesialenheten vurderer per nå at denne kontakten ikke kan forklares med siktedes naturlige arbeidsoppgaver i politiet, sier Øyen.

– Er mistanken nå styrket?

– Spesialenheten anser at mistanken ikke er svekket i den perioden vi har etterforsket saken, svarer Øyen.

«En helt ordinær SMS-utveksling»

Jens-Ove Hagen

Eirik Jensens forsvarer, Jens-Ove Hagen, mener det materialet som foreligger i saken ikke holder til å ta ut tiltale mot hans klient.

Foto: Peter von Tangen-Jordan / NRK

Eirik Jensen forsvarer, Jens-Ove Hagen, avviser kategorisk alle beskyldninger på vegne av sin klient. Hagen sier til NRK at Jensen forklarer SMS-kontakten med Cappelen som «en helt ordinær SMS-utveksling».

– At Spesialenheten mener det er noe mistenkelig knyttet til det, det forstår ikke min klient. Det er en måte han er vant til å kommunisere med ham på, sier Hagen.

– Er dette kommunikasjon basert på hans jobb som politimann?

– Som politimann, og som god bekjent av ham, sier Hagen, som ikke ønsker å gå inn på innholdet i SMS-ene, og sier de noe grad er preget av forkortelser og «kodesnakk». Hagen ønsker heller ikke kommentere om «kodesnakket» dreier seg om jobb eller private forhold.

Har samlet kvitteringer

Hagen sier videre at Eirik Jensen avviser at det ligger noe problematisk knyttet til politimannens oppussing av bad.

– Han har formidlet kontakt til polititjenestemannen, for en håndverker eller to, som var med på å pusse opp dette badet. Eirik Jensen betalte selv for oppussingen, sier Hagen.

Forsvareren sier at Jensen og hans tidligere samboer har samlet alle bilag knyttet til oppussingen i en perm, som nå er i Spesialenhetens besittelse. Når det gjelder pengeoverleveringen, sier Hagen at dette dreier seg om et lån Jensen tidligere har gitt Cappelen.

– Det lånet er tilbakebetalt i form av et beløp på cirka 30.000 kroner, sier Hagen, som ikke kan bekrefte at dette er de samme pengene som ble funnet hjemme hos Jensen.

– Det ble funnet penger hos Jensen etter hans egen anvisning, dette var cirka 34.000 kroner. Jeg kan verken bekrefte eller avkrefte at dette er de samme pengene, for det vet jeg faktisk ikke.

– Ryddig og enkel økonomi

Hagen sier til NRK at han ikke kan se at det skulle være noe problem for hans klient å tilbakevise påstandene fra Spesialenheten, og at det materialet som foreligger ikke tilsier at det skal tas ut tiltale.

– Ut ifra det han selv forklarer har han overhodet ikke gjort noe straffbart. Han gjentar og gjentar at han ikke har mottatt en krone fra Cappelen for kriminelle tjenester, for å si det sånn.

Hagen viser blant annet til kvitteringene for oppussingen, og viser til Jensens generelle forbruk, som Hagen mener ikke tyder korrupsjon.

– Han har hatt en ryddig enkel, økonomi som harmonerer med størrelsen på lønnen hans. Det er ikke avdekket noen spesiell atferd fra hans side, som skulle tilsi at han har levd på noen stor fot, og har hatt et forbruk som er over det vanlige for en lønnsmottaker for den lønnen han har.

Spesialenheten for politisaker mener den kan bevise straffbart samarbeid gjennom en årrekke mellom den korrupsjonssiktede Eirik Jensen og narkotikasiktede Gjermund Cappelen.
Spesialenheten mener at tekstmeldinger mellom de to og beslag av kontanter hjemme hos Jensen styrker mistanken. Jensen selv nekter fortsatt straffskyld.

Leder for NRKs krimredaksjon, Olav Rønnberg, mener påstandene fra Spesialenheten, dersom de stemmer, tyder på at Spesialenheten har noe mer enn bare forklaringen til Gjermund Cappelen.


AKTUELT NÅ