Hopp til innhold

Dette er årets kaldeste dag

For første gang har meteorologene regnet ut hvilken som er den kjøligste dagen i Norge. Det er en dato du kanskje ikke behøver å huske, for noe gjør at den endrer seg.

Skiløpere i solnedgang

DEN KALDESTE DAGEN: Det norske kvinnelaget under en konkurranse i Tromsø i 2016. Datoen for rennet falt på den dagen som historisk, og i gjennomsnitt, er den kjøligste i Norge.

Foto: Rune Stoltz Bertinussen /

CO₂ i atmosfæren
419,7 ppm
1,5-gradersmålet
+1,08 °C
Les mer  om klima

Å fastsette hvilken dag som er den kaldeste i Norge er ikke enkelt. Du må se på store mengder data fra mange år og fra mange steder. Kaldeste dagen i gjennomsnitt i år, er ikke nødvendigvis den samme som i fjor. Så det er viktig å se det over lang tid.

– Det er noe du må spørre Klima om, svarer statsmeteorolog John Smits når han får spørsmålet.

– For Østlandet er det i månedsskiftet januar-februar, men akkurat dagen er jeg usikker på. Den datoen vil også neppe gjelde hele landet. Det er forskjeller, legger han til.

Svaner i sjøen ved operahuset i Oslo

IKKE ALLTID: Den kaldeste dagen nærmet seg i Oslo da dette bildet ble tatt 23. januar, men det betydde ikke at det måtte være kaldt.

Foto: Cornelius Poppe

Klima

Ved Meteorologisk institutt kaller de Avdeling for klimatjenester bare «Klima».

– Vi roter gjennom store mengder data for å se mønstre og trender. Det vil jeg si er kjernen i vår aktivitet, forklarer avdelingsleder Hans Olav Kvaal Hygen.

At spørsmålet havner i hans avdeling, ser han som helt naturlig. Nøyaktige temperaturmålinger gjennomføres ved omtrent tusen værstasjoner og dataene strekker seg mange tiår tilbake i tid. Så det er mye å gå gjennom.

Banevokter og meteorolog Olav Rundtom sjekker værstasjon i 1959

MED I TALLENE: Fra Finse 29. august 1959. Banevokter og meteorolog Olav Rundtom sjekker værstasjonen. Data hentet inn av denne stasjonen denne dagen er med beregningene.

Foto: Sverre A. Børretzen / NTB scanpix

Døgnmiddeltemperaturene

– Jeg har snakket litt med kollegaer om hva som var beste måte å gjøre dette på. Vi fant ut at det var enklest å bruke de normale døgnmiddeltemperaturene, forteller forsker ved avdelingen, Jostein Mamen.

Døgnmiddeltemperaturen er gjennomsnittet av alle målingene gjort gjennom et døgn. Så det er ikke den laveste temperaturen i løpet av en dag, men et tall som representerer «hvor kaldt det er om dagen».

– For mange stasjoner vil det være flere dager på rad som har samme døgnmiddelnormal. Blindern har for eksempel -4,6 grader for alle dagene mellom 26. januar og 8. februar, forteller Mamen.

Vinter og sol på Avalbard

VILLE HA ØDELAGT: Solen har kommet tilbake til Svalbard på dette bildet. Det gjør den først 16. februar. Det betyr at den kaldeste dagen faller nærmere månedsskiftet februar-mars. Svalbard er ikke med i beregningene. De gjelder bare Fastlands-Norge.

Foto: GWLADYS FOUCHE

Gjennomsnittet

Mamen synes det er naturlig å erklære den midterste i slike serier av datoer med statistisk sett samme temperatur for den kaldeste dagen. Ved å bruke de 943 værstasjonene på fastlandet som det er beregnet normaler for, kommer han fram til den kaldeste dagen for hver stasjon.

– Til slutt kan vi ta gjennomsnittet av alle de 943 dagnummer-tallene, og ende opp med det vi kan kalle Norges kaldeste dag, opplyser forskeren.

Jostein Mamen forsker ved Avdeling for klimatjenester, Meteorologisk institutt

FØRSTE SOM REGNER DET UT: Jobben med å gå gjennom de enorme mengdene med tall for å finne den kaldeste dagen ble gitt til forsker Jostein Mamen.

Foto: Meteorologisk institutt

Svaret

Dagen Avdeling for klimatjenester mener de kan gå god for, er 29. januar.

Det betyr at veldig mange steder i landet vil oppleve årets kaldeste dag på den datoen. De regionale forskjellene er store. Størst er det for Finnmarksvidda, der den kaldeste dagen kommer i midten av januar. I Bergen kommer dagen litt ut i februar.

Hvorfor?

Vintersolverv, altså dagen der solen er på det laveste, er et par dager før julaften. Først fem uker senere kommer den kaldeste dagen.

– Naturen bruker tid på å kjøle seg ned, forklarer statsmeteorolog Smits.

Det er altså mye restvarme igjen som skal forsvinne.

– Motoren er havet. Det er mye energi lagret der, legger avdelingsleder Hygen til.

At det tar tid å tappe varmelagrene, er kanskje også en forklaring på noe annet klimaspesialistene ser i den store mengden tall: Datoen for den kaldeste dagen har endret seg over tid.

Kommer senere nå

– Tendensen har vært at tidspunktet på året med kaldest temperatur har blitt forsinket, opplyser seniorforsker Rasmus Benestad ved Meteorologisk institutt.

Denne tendensen ser han etter et betydelig analysearbeid. Han har tatt for seg periodene 1961 til 1990 og 1991 til 2019. Han har brukt to forskjellige metoder. Den ene gir en forsinkelse på to til tre dager, den andre gir en forsinkelse på åtte dager.

Det vil si at den kaldeste dagen kommer kanskje så mye som åtte dager senere nå, enn den gjorde for femti år siden.

Rasmus Benestad

MÅ VITE MER: Seniorforsker Rasmus Benestad er ikke sikker på om klimaendringene også er ansvarlige for at datoen for den kaldeste dagen flytter på seg.

Foto: met.no

Vet ikke hvorfor

– Vi må forske mer for å bli klokere slik at vi kan svare på det, svarer Benestad på spørsmålet om den globale oppvarmingen fører til denne tendensen.

– Det er et spørsmål som vi ikke har sett på før, legger han til.

Tanken er at når planeten varmes opp, så tar det lengre tid å fjerne varmen om vinteren. Dette er høyst usikkert.

– En spekulasjon er at det har noe med høytrykk og lavtrykk å gjøre, om hvor de legger seg, sier Benestad

AKTUELT NÅ