NRK Meny
Normal

- Du har fortsatt mye å hente, Jens

– Det er mye bra, men mange av punktene i Aps eldreplan burde aldri være nødvendig å nevne i det hele tatt, de burde ha vært en selvfølge, sier eldreforsker.

Gro Harlem Brundtland og Jens Stoltenberg
Foto: Solum, Stian Lysberg / SCANPIX

Ap-leder og statsminister Jens Stoltenberg og helseminister Bjarne Håkon Hanssen hadde fått med seg Gro Harlem Brundtland på laget da de skulle presentere sin eldrepolitikk i dag.

Men det var ikke mye nytt som ble presentert da Arbeiderpartiets Eldreplan 2015, som består av ti tiltak, fem for en verdig eldreomsorg og fem for en god og aktiv alderdom, ble lagt frem.

Tiltak for en verdig eldreomsorg:

 • Jens Stoltenberg på Lørenskog sykehjem

  Jens Stoltenberg lanserte Aps eldreplan på Lørenskog sykehjem.

  Foto: Ragnhild Eikenes / NRK
  Styrke kvaliteten gjennom en verdighetsgaranti: Bl.a. et variert kosthold og tilpasset hjelp ved måltider, et mest mulig normalt liv med normal døgnrytme og adgang til å komme ut, samt nødvendig hjelp til personlig hygiene, tilby samtaler om eksistensielle spørsmål og tilby eldre som bor på helseinstitusjon, enerom.
 • Øke utbyggingen av sykehjemsplasser og omsorgsboliger innen 2015: Alle nye sykehjemsplasser og heldøgns omsorgsboliger som bygges, skal være tilpasset mennesker med demens.
 • 12 000 flere årsverk i pleie og omsorgstjenesten innen 2015
 • Bedre legetjeneste og styrket kompetanse: Vil øke antall leger i kommunene, utdanne flere geriatere og ufaglærte i pleie- og omsorgssektoren skal få tilbud om fagopplæring.
 • Firedoblet innsats til forskning på pleie og omsorg: Tilsvarer en styrking fra 20 til 80 millioner kroner.

Tiltak for en god og aktiv alderdom:

 • Sikre møteplasser og kunnskap: Vil etablere tilskuddsordninger for eldresentra, besøkstjenester og andre former for møteplasser.
 • Gratis årlig tannhelsekontroll for alle over 75 år
 • Styrke oppfølgingen av eldre pasienter: Vil styrke kommunehelsetjenestene ved at det blir flere fastleger.
 • Mer innflytelse: Vil beholde og rekruttere eldre til politiske verv og gjøre mer aktiv bruk av eldrerådene i kommunene.
 • Tredoble bevilgningene til den kulturelle spaserstokken: Vil øke bevilgningene fra 20 til 60 millioner kroner.

– Sier ikke noe om forebygging og rekruttering

– Arbeiderpartiet vil gi alle som trenger det, sykehjemsplass og ha en eldreomsorg som sikrer de eldre et verdig liv, valgmuligheter, respekt og privatliv, sier Ap-leder Jens Stoltenberg.

Eldreplanen inneholder ikke mye nytt i forhold til hva som står i partiprogrammet, og tiltakene får ikke bare tomlene opp av eldreforsker ved Høgskolen i Lillehammer, Øyvind Nøhr.

Øyvind Nøhr

Eldreforsker Øyvind Nøhr.

Foto: Høgskolen i Lillehammer

– De aller fleste eldre er jo friske, to tredeler klarer seg selv. Planen sier lite om forebyggende tiltak. Det er for mye fokus på de syke gamle, og det er med på å sykeliggjøre det å bli gammel, sier han til nrk.no.

– I dag svikter det totalt på kompetansen hos mange av dem som jobber i sykehjem. Det er veldig viktig å øke kompetansen, men planen sier ikke noe om hvordan de skal rekruttere folk inn i eldreomsorgen.

– Opplagte tiltak

Siden 1990, da et Dagsrevy-innslag med professor Per Hovda utløste eldredebatten, har Arbeiderpartiet selv sittet med helseministeren i 12 av de 19 årene.

Se innslaget om Per Hovda og eldreopprøret her

Da imponerer det ikke Nøhr at de i sin eldreplan frem mot 2015 blant annet trekker frem at eldre skal få et variert og tilstrekkelig kosthold og en riktig og forsvarlig boform.

– Det er opplagte ting som det ikke burde være nødvendig å nevne i det hele tatt, sier Nøhr.

Jens Stoltenberg avviser at enkelte av punktene i Eldreplanen er en fallitterklæring til egen helsepolitikk de senere årene.

– Vi har holdt våre løfter fra 2005, men det har kommet nye utfordringer som vi vil møte med disse tiltakene, sier han.

– Gros erfaring er viktig

I årets valgkamp har han styrket laget med tidligere Ap-leder og statsminister Gro Harlem Brundtland.

– Det er viktig fordi hun har mye erfaring, både som lege og som tidligere statsminister, sier Jens Stoltenberg.

Men noen egen eldreminister, slik Frp lanserte i går, i en Ap-regjering blir det ikke.

– Nei, vi har en eldreminister i helseminister Bjarne Håkon Hanssen.

Laster innhold, vennligst vent..
Laster innhold, vennligst vent..

SISTE NYTT

Siste meldinger