Dette er anklagepunktene mot Gelius

Politiet har klaget på Einar Gelius, og han fulgte ikke de pårørendes ønske om at han ikke skulle kommentere begravelsen til kronprinsesse Mette-Marits far. Her er Kirkens anklagepunkter mot Gelius.

Brev til Gelius

Biskopen konkluderer med at Gelius' evne og/eller vilje til å opptre i samsvar med de krav som stilles til en prest i Den norske kirke, er «betydelig svekket og brutt ned».

Foto: Faksimile

I et brev datert 4. november i år, som NRK har fått tilgang til, begrunner biskopen hvilke forhold det er som gjør at han vurderte å fremme sak for Bispedømmerådet om avskjed.

I brevet fra Den norske kirke slås det fast at Einar Gelius flere ganger har opptrådt «i strid med de ordninger som er fastsatt for utøvelsen av prestetjenesten i Den norske kirke» og opptrådt på en måte som er «uverdig og/eller bryter med den aktelse og tillit som er nødvendig for en prest i Den norske kirke».

Les brevene her Brev til Gelius fra biskopen

(PDF-dokument)

Ba politiet vente til fotballkampen var over

Ole Christian Kvarme og Einar Gelius

Her er Einar Gelius på fotballkamp mellom Vålerenga og Bodø/Glimt sammen med biskop Ole Christian Kvarme.

Foto: Larsen, Håkon Mosvold / SCANPIX

I brevet kommer det frem at Kirken har mottatt en klage på Gelius fra politiet.

4. juli 2005 hadde Gelius beredskapsvakt, men prioriterte en fotballkamp, ifølge brevet. Da politiet ringte ham på grunn av «et dødsfall med spesielle omstendigheter», ba Gelius dem i stedet ringe den lokale presten, til tross for at det var Gelius som hadde beredskapsvakt.

Da politiet ikke fikk tak i den lokale presten og derfor ringte Gelius igjen, var han fortsatt på fotballkamp og ga beskjed om at han måtte ringe politiet tilbake om 45 minutter.

Politiets klage gjorde at biskopen tok Gelius ut av beredskapssystemet i Oslo.

Da kronprinsesse Mette-Marits far Sven O. Høiby ble bisatt 26. mars 2007, var Einar Gelius i begravelsen. De pårørende hadde i forkant sagt at de ikke ønsket at noen skulle kommentere begravelsen offentlig.

«Du uttalte deg likevel til flere medier rett etter bisettelsen,» skriver biskopen og påpeker at dette bidro til en ytterligere belastning for de pårørende.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Einar Gelius

Einar Gelius vakte sterke reaksjoner da han ga ut boken «Sex i Bibelen».

Foto: Roald, Berit / SCANPIX

Sex-bok og vielse i telefonkiosk

I en reklame før et byderby mellom Vålerenga og Lyn i fjor, «begravet» Vålerenga-tilhenger erkerivalen Lyn. Lyn-direktør Erik Langerud syntes innslaget var «usmakelig», og biskop Ole Christian Kvarme beklaget.

– Det er beklagelig at en prest bruker en begravelsessetting på en slik måte, sa Kvarme.

I tillegg trekker Kirken frem disse hendelsene:

  • Utgivelsen av boken «Sex i Bibelen». Som forfatter står sogneprest Einar Gelius. Biskopen reagerer på hvordan boken fremstiller Bibelens syn på seksualitet og samlivsform, men også at det inneholder fremstillinger fra Gelius' personlige liv som «ikke er i samsvar med den livsførsel en må forvente av en prest i Den norske kirke». Kirken reagerer dessuten på at Gelius ikke varslet om boken på forhånd, og at biskopen først ble gjort kjent med den da media tok kontakt.
  • Inngåelse av flere pars ekteskap sommeren 2006. Gelius gjennomførte «kirkelige handlinger» og fullførte vielsene på henholdsvis en restaurant, på Sjømannsskolen i Arendal og på en virksomhet som heter Englagård. Kirkelige handlinger skal skje i kirkerommet eller på et sted biskopen har godkjent.
  • Et par ble i september 2003 viet i en telefonkiosk. Før dette hadde Gelius gjennomført det samme på Bislett stadion.
  • Gelius fikk korreks for form og innhold i Arne Næss' begravelse i januar i fjor. Begravelsen i Ris kirke var fri for salmer og kirkelig liturgi.

Einar Gelius

I brevet fra Kirken får Einar Gelius kritikk blant annet for å ha arrangert en vielse i en telefonkiosk.

Foto: Holm, Morten / SCANPIX

«Betydelig svekket»

Biskopen skriver til Gelius at han «ikke har vilje og/eller evne til å innrette seg etter de ordninger som er vedtatt for utførelse av prestetjeneste i Den norske kirke.» I brevet peker det også på at Gelius flere ganger har fått kritikk for sin opptreden i media.

Biskopen konkluderer med at forholdene gjør at Gelius' evne og/eller vilje til å opptre i samsvar med de krav som stilles til en prest i Den norske kirke, er «betydelig svekket og brutt ned».

Biskopen foreslår avskjedigelse

I et brev av 16. november i år, får Einar Gelius varsel om avskjedssak.

«Biskopen har konkludert med at han vil fremme sak for bispedømmerådet med innstilling om at rådet treffer vedtak om å avskjedige deg fra stillingen som sokneprest i Vålerengen sokn i Domprostiet (...)», står det der.

Einar Gelius har i dag ikke villet kommentere saken.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger