Dette er instruksen politiet ikke fulgte

De første politimennene som kom til Utøya på landsiden valgte å vente, til tross for at politiets «skyting pågår»-instruks sier at politiet skal gjøre alt som er mulig for at uskyldige ikke skal bli rammet, så raskt som mulig.

Video 8c5f5a0a-f1e1-4085-8b7a-aa44f16694b6.jpg

Politidirektør Øystein Mæland mener politiets «sktying pågår»-instruks ikke gjaldt på Utøya 22. juli. Se reportasje fra Dagsrevyen.

NRK har fått tilgang til de faktiske linjene med tekst som det strides om skulle vært fulgt av de første politifolkene som kom til Utøya ved landsiden.

Det er et utdrag fra en den graderte delen av en større håndbok i politiet kalt Politiets beredskapssystem, og går under betegnelsen «skyting pågår».

Første punkt i retningslinjene slår klart fast hva politiet skal gøre dersom det skytes i et «tett beferdet område».

«Ved melding om at skyting pågår i tett beferdet område (innendørs eller utendørs) skal politiet gjøre alt for å stoppe gjerningspersonen(-e) så raskt som mulig, slik at uskyldig tredjepart blir minst mulig skadelidende».

Tidligere har det kommet frem at den første politipatruljen fra Nordre Buskerud ankom fergeleiet ved Utøya 17.52. 33 minutter senere kom politiet ut til Utøya.

Minst 20 mennesker skal ha blitt drept i løpet av det siste kvarteret av massakren.

Alvorlig og kompleks

«Skyting pågår» ble innført etter skolemassakrene i Finland, Tyskland og USA.

Aftenposten skriver i dag at politidirektør Øystein Mæland i et brev til de pårørende har forklart hvorfor han mener skyteinstruksen ikke var dekkende for situasjonen på Utøya 22. juli.

Brevet er ment som et svar på et brev de pårørende skrev til Mæland i august.

I dette brevet spør de pårørende blant annet om det er «i samsvar med retningslinjene for slike operasjoner at politiet skal unngå risiko, selv om det fører til at liv går tapt?»

I svarbrevet skriver Mæland blant annet at «hendelser av den alvorlighet og kompleksitet som det politiet sto overfor 22.7.2011, krever en annen tilnærming enn det som er beskrevet i instruksen «skyting pågår».

Øystein Mæland

Politidirektør Øystein Mæland sier i et brev til de pårørende at «skyting pågår» ikke var dekkende for situasjonen på Utøya 22. juli.

Foto: Martin H.W. Zondag

Les hele svarbrevet fra politidirektør Øystein Mæland her.

– Vil forstå hva som foregår

Mælands tilsvar vekker sterke reaksjoner hos både pårørende og poltikere på Stortinget.

Bistandsadvokat Mette Yvonne Larsen mener de pårørende ikke har fått noen god forklaring på hvorfor «skyting pågår» ikke ble fulgt 22. juli.

– På vegne av de klientene som har løftet fram dette, så reagerer vi med undring. Vi trodde dette var en etablert for nettopp en massakre. Den kom jo etter Finland-skytingen, og da har vi trodd at det var instruksen som skulle følges i en slik farlig situasjon, sier Larsen til NRK.

Mette Yvonne Larsen

Bistandsadvokat Mette Yvonne Larsen mener de pårørende ikke har fått en god forklaring på hvorfor «skyting pågår» ikke gjaldt 22. juli.

Hun mener man snarest må få opplyst hvilke instrukser politiet følger situasjoner som 22. juli, dersom det ikke er «skyting pågår».

– For at mine klienter skal kunne forstå hva som foregår, sier Larsen.

Vil ha forklaring av Storberget

Opposisjonen på Stortinget ber justisminister Knut Storberget (Ap) redegjøre om politiets hemmelige skyteinstruks etter politidirektør Øystein Mælands uttalelser om at instruksen ikke kunne brukes på Utøya 22. juli.

Justispolitisk talsmann i Frp, Hans Frode Asmyhr, sier han reagerer sterkt på politidirektørens uttalelser.

– Jeg er veldig overrasket over det svaret som politidirektøren i dag har gitt, og jeg forventer at det nå kommer en klarhet i hva «skyting pågår» egentlig innebærer, sier Asmyhr.

Hans Frode Asmyhr

Justispolitisk talsmann for FrP, Hans Frode Asmyhr, ber justisminister Knut Storberget forklare når «skyting pågår» egentlig gjelder.

Foto: Sørbø, Krister / SCANPIX

Asmyhr sier han nå vil at justisminister Knut Storberget (AP) skal forklare i hvilke situasjoner «skyting pågår» kan brukes.

– Hvis «skyting pågår»-instruksen ikke gjelder på Utøya 22. juli, lurer jeg på når den egentlig gjelder.

Asmyhr sier at man «kan lure på hva poenget er med en slik instruks, hvis man ikke skulle kunne gå inn i et slikt tilfelle som Utøya».

– Politiet er trent i våpenbruk. De ville kunne ha avledet oppmerksomheten, sikret områder og forsøkt å uskadeliggjøre denne personen. sier Asmyhr.

Forstår de pårørende

Assisterende politidirektør, Vidar Refvik, sier han har forståelse for at de pårørende har behov for å vite hvorfor politiet ikke var raskere på Utøya.

Refvik forklarer hva som menes med at «hendelser av den alvorlighet og kompleksitet som det politiet sto overfor 22.7.2011, krever en annen tilnærming enn det som er beskrevet i instruksen «skyting pågår».

– Situasjonen var veldig uoversiktlig og kompleks for de kom til stedet, og det var nødvendig å se om man kunne finne mer informasjon om hva som foregikk.

– Er det i tråd med «skyting pågår»-instruksen?

Assisterende politidirektør Vidar Refvik

Assisterende politidirektør Vidar Refvik sier han forståelse for at de pårørende lurer på hvorfor politiet ikke var tidligere på Utøya.

– Ja, det er viktig at man har kunnskap før man går inn i en slik situasjon. Et annet viktig element var at man ikke hadde noen båt som kunne frakte politiet over til Utøya, slik at man ikke kunne følge de anbefalningene som ligger i retningslinjene, sier Refvik.

Han mener den komplekse situasjonen på Utøya 22. juli krevde en annen tilnærming enn det som er beskrevet i «skyting pågår»-instruksen.

– «Skyting pågår» ble innført for å hindre massakre. Hva var det med situasjonen på Utøya som ikke passet?

– Instruksen passer, men uansett må man tilpasse den taktiske løsningen av et oppdrag til de forholdene som er den konkrete situasjonen, sier Refvik.

– «Skyting pågår» gjaldt på Utøya

Aftenposten.no melder fredag kveld at politiet likevel mener «skyting pågår»-instruksen gjaldt på Utøya 22. juli.

Assitsterende politidirektør Vidar Refvik sier Mæland ikke har endret synspunkt, men at svaret fra Mæland til de pårørende kan virke uklart.

– «Skyting pågår»-retningslinjene gjaldt på Utøya. Når man kommer i en slik situasjon, skal man raskest mulig inn. Hovedutfordringen for oss var at det var vanskelig å skaffe båttransport over til øya. Situasjonen var uoversiktlig, sier Refvik til Aftenposten.no.

22. juli-kommisjonen på Utøya

69 mennesker ble drept på Utøya 22. juli. Politidirektør Øystein Mæland, mener «skyting pågår»-instruksen, som ble innført etter skolemassakrene i Finland, ikke gjaldt 22. juli.

Foto: Ingunn Andersen / NRK

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger