Dette døde nordmenn av i fjor

Mens færre dør av hjerteinfarkt og hjerneslag, holder dødstallene for lungekreft og kols seg stabile, viser nye tall fra Dødsårsaksregisteret.

Begravelse

Totalt 41.330 av oss døde i løpet av fjoråret. Sykdomsrelaterte dødsfall står for størstedelen av antallet.

Foto: Illustrasjonsbilde: Colorbox

Oversikten er samlet inn på oppdrag for Folkehelseinstituttet og ble offentliggjort i dag.

Ifølge tallene ble det registrert 40.000 dødsfall i Norge i løpet av 2013 hvor man kjenner dødsårsaken.

Færre dør av dårlig hjerte

Statistikken viser at det fortsatt blir færre og færre nordmenn som dør som følge av hjerte- og karsykdommer.

Mens det i 2012 ble registrert 13.000 dødsfall hvor dette var oppgitt som dødsårsak, viser tallene for 2013 en nedgang på 900 tilfeller til totalt 12.100 dødsfall.

Dødsfall og årsak

Dødsårsak

2013

2012

2011

Sykdom

37.209

38.869

38.135

Skader og forgiftninger
(voldsomme dødsfall)

2630

2425

2630

Ukjent årsak

1491

618

580

TOTALT

41.330

41.912

41.297

Ifølge Folkehelseinstituttet gjelder nedgangen både hjerteinfarkt og andre beslektede hjertesykdommer. I tillegg er det nedgang i antall hjerneslag med døden til følge.

Totalt døde 37.709 personer av sykdomsrelaterte dødsfall.

Stabile røykedødsfall

For røykerelaterte sykdommer som lungekreft og kols er det så og si ingen endring fra 2012. Statistikken viser at rundt 2000 døde av kols i 2013, og 2100 av lungekreft.

Selv om færre røyker nå enn tidligere, vil det ta tid før man ser effekten på kreft-tallene, opplyste Kreftregisteret da de la fram sin statistikk tidligere i år.

– Forklaringen er at en stor andel av den voksne, norske befolkningen har røyket mye og lenge. Derfor forskyves også forekomsten av lungekreft høyere opp i aldersgruppene i befolkningen, sier sa overlege Tom Kristian Grimsrud til NRK da Kreftregisteret la fram tallene i mai i år.

Et utvalg av sykdomsrelaterte dødsfall

Dødsårsak

2013

2012

2011

Hjerte- og karsykdommer

12.124

13.018

12.981

Svulster

10.835

11.062

11.107

Sykdommer i åndedrettsorganene

4027

4267

4029

Psykiske lidelser

2204

2257

2049

Sykdommer i nerve og sanseorganer

1731

1760

1651

Sykdommer i fordøyelsessystemet

1205

1318

1283

En stor andel av lungekreftpasientene dør i tidlig alder, og siden 50-tallet har det bare vært en beskjeden sjanse for overlevelse.

I 2012 fikk 2902 nordmenn diagnosen lungekreft, det høyeste tallet siden registreringen startet i 1952.

– Kan skyldes at folk lever sunnere

Overlege Christian Lycke Ellingsen ved Avdeling for helseregistre hos Folkehelseinstituttet sier hovedtrekkene i fjorårets statistikk er at dødstallene og årsakene holder seg stabile.

– Vi ser altså en svakt nedagående trend for hjertesykdom. Nøyaktig hva som spiller inn er vanskelig å si. Det kan være bedre behandlingsmetoder, at folk er mer i aktivitet eller at man slutter å røyke, sier Ellingsen.

Han bekrefter at tidsperspektivet for lungerelaterte sykdommer er større, fordi disse sykdommene bruker lang tid på å uvtikle seg.

– Vi har valgt å se hjerte- og kar og lungesykdommer i sammenheng, siden begge helt og til en viss grad påvirkes av røyking, sier Ellingsen.

Flere dreper

Christian Lycke Ellingsen

Overlege Christian Lycke Ellingsen ved Dødsårsaksregisteret.

Foto: Presse / FHI

For dødsfall som ikke er knyttet til sykdom har det vært en økning i antall nordmenn som dør i trafikken.

I 2012 ble innrapportert 30 drap i Norge, mens tallet i fjor steg til 53. 2013-tallene er de høyeste siden år 2000, med unntak av 2011 da 22. juli-terroren sørget for at drapstallene endte på 113 personer.

Selvmordstallene har variert mellom 550 og 600 tilfeller de siste fem årene. Tallene for 2013 viser at 556 nordmenn valgte å ta sitt eget liv.

385 av disse var menn og 179 kvinner. Kjønnsfordelingen samsvarer med det som har vært trenden de senere årene.

Kraftig økning i trafikkdødsfall

Av de 40.000 som døde i fjor døde 2000 av dem i ulykker.

Ser vi på ulykker knyttet til trafikken, var det en betydelig økning i antallet her fra 2012 til 2013.

Dødstallene gikk opp fra 187 i 2012 til 255 dødsfall i 2013. De fleste dødsfallene skjedde på sommeren og tidlig på høsten, viser statistikken.

Da trafikktallene ble klare i vinter, viste det at det er flest dødsulykker blant personer over 45 år enn tidligere. Mens 95 prosent av bilførerne bruker bilbelte, er det over 40 prosent av dem som omkommer i trafikken som ikke hadde på seg belte.

I tillegg til manglende bruk av sikkerhetsutstyr bidrar fart og rus sterkt til mange dødsulykker.

Rundt 1000 med ukjent dødsårsak

I mellom 900 og 1000 av tilfellene har man ikke fått en endelig dødsårsak, noe som er en økning fra normalen som ligger på mellom 600 og 700 tilfeller i året.

Årsaken er at registreringen er overført fra Statistisk Sentralbyrå til Folkehelseinstituttet og at purrerutinene overfor kommunene der dødsfallet skjer ikke er skikkelig innarbeidet ennå.

– I tillegg skjer halvparten av disse dødsfallene i utlandet, og da får man som regel ikke tilsendt dødsmelding, men blir kun varslet gjennom utenlandstjenesten, sier Ellingsen.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger