Dette ble SAS og flygerne enige om

Bedre betalt og litt mindre belastning for flygerne i de tøffeste turnusene, var noe av det SAS og flygerne kunne enes om i avtalen – men fortsatt gjenstår viktige, uløste problemer.

SAS

AVTALE, MEN IKKE I MÅL: Flygerforeningene er skuffet over at de ikke fikk innfridd sine krav om mer helgefri og mer forutsigbarhet. SAS mener de konkurrerer i det tøft marked, og derfor ikke kan komme alle flygernes krav i møte.

Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

– Først og fremst er vi glade for at vi ble enige. Vi jobbet veldig hardt for å unngå konflikt, sier Jan Levi Skogvang, som forhandlet på vegne av SAS-pilotene i Parat.

I Gryotta torsdag ble SAS og flygerforeningene omsider enige om en avtale for de neste tre åra,

Hovedtrekkene i avtalen er:

  • Den totale arbeidsbelastninga for flygere med variabelt skiftsystem er redusert per måned
  • Bedre skiftplaner med større forutsigbarhet for større grupper
  • En lønnsøkning på seks prosent over tre år
  • Diettøkning på ti prosent, og dobbel diettsats på helligdager (diettsatsen lå tidligere under statens satser i Norge. Helligdagssatsen tilsvarer nå det SAS-pilotene i Sverige og Danmark har)
  • Bedre ordninger ved eventuelt tap av flysertifikat

I tillegg ble partene enige om:

  • Videreføring av prinsippet at flygerne i hovedsak skal kunne avvikle ferien innenfor skoleferien, men at de kan ta ut ferie på andre tidspunkter om det er frivillig. SAS ønsket heller et fast system der færre skulle ta ut sommerferie i skoleferieperioden. Den underskrevne avtalen fastslår at ordningen fortsatt skal være frivillig.
  • I avtalen videreføres også prinsippet om at hele og faste stillinger skal være hovedregelen, og at nyansatte ikke skal ansettes på deltid.
  • SAS og fagforeningene skal jobbe videre i en felles arbeidsgruppe som skal forsøke å finne bedre løsninger for begge parter når det gjelder arbeidsbelastningen på flygerne, og selskapets behov for fleksibilitet.

– Kommer fremdelels til å ha et problem

Jan Levi Skogvang

Jan Levi Skogvang fra Parat, som forhandlet på vegne av SAS-pilotene, er ærlig på at avtalen ikke er noe stort løft for flygerne.

Foto: Torstein Bøe / NTB scanpix

Skogvang er ærlig på at avtalen ikke er noe stort løft for flygerne:

– Kravene vi hadde om mer helgefri fikk vi ikke innfridd, heller ikke så mye på forutsigbarhet, men vi har fått redusert arbeidsmengden noe, og vi håper at det skal slå positivt ut i de hardeste periodene.

Ifølge Parat har den største frustrasjonen vært knyttet til en gruppe av flygerne som har veldig liten forutsigbarhet i arbeidshverdagen.

Flygerne har kun tre dager i måneden (deriblant en helg) som de vet at de får fri. Resten av arbeidsdagene kan SAS bestemme.

Eivind Bjurstrøm

Eivind Bjurstrøm, som forhandlet på vegne av SAS sier de er fornøyde med at oppgjøret ble moderat, og på linje med pilotavtalene i Sverige og Danmark.

Foto: Rune A. Hansen / NRK

– Det er veldig vanskelig å nå fram på dette området, og finne gode løsninger. Der kommer vi fremdeles til å ha et problem, sier Skogvang.

Eivind Bjurstrøm, som forhandlet på vegne av SAS sier de er fornøyde med at oppgjøret ble moderat, og på linje med pilotavtalene i Sverige og Danmark.

– Vi må klare å bemanne produksjonen vår effektivt for å kunne konkurrere i et tøft marked. Vi kan ikke komme alle krava i møte, men prøve å finne andre løsninger som gir effektiv produksjon og en akseptabel hverdag for flygerne, sier Bjurstrøm.

Han sier SAS ser fram mot å få arbeidsro.

Forsker: – Hele stillinger viktig prinsippseier

– SAS har vært gjennom mange år med kutt i lønn, pensjon og diettpenger, sier forsker Anders Underthun ved Arbeidsforskningsinstituttet ved Hioa.

Anders Underthun

– SAS har vært gjennom mange år med kutt i lønn, pensjon og diettpenger, sier forsker Anders Underthun ved Arbeidsforskningsinstituttet ved Hioa.

Foto: HIOA

Han mener hele stillinger som hovedregel er en viktig prinsippseier for flygerne.

– SAS er i konkurranse med andre flyselskaper som ikke har det som hovedregel. Også SAS har etter hvert opprettet underselskaper som gjør at man også innad i SAS utfordrer dette. Nettopp derfor har akkurat dette punktet vært en viktig kamp for pilotene.

Ifølge Underthun kan temaene i forhandlingene gjenoppstå i kommende oppgjør, spesielt spørsmålet om hele, faste stillinger.

– Flere selskaper løser større grad av sesongarbeid med at de leier inn flere piloter i den perioden det er økt behov. De som leies inn, har oftest et mer usikkert arbeidsforhold. Det er et prinsipp som pilotforeningene er veldig opptatte av å bekjempe, mens SAS da svarer med å kreve mer fleksibilitet fra de faste pilotene, sier forskeren.

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger