Hopp til innhold

Dette betyr statsbudsjettet for deg

Boliglånet blir litt dyrere, strøm-avgiften litt billigere – og du kommer kanskje til å skatte litt mindre. Her er de viktigste punktene for husholdningene i regjeringens forslag til statsbudsjett.

Penger, sedler, mynter.

DETTE BETYR STATSBUDSJETTET: Slik vil statsbudsjettet påvirke din lommebok.

Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Klokka 10 la regjeringen frem sitt forslag til statsbudsjett for 2019, og finansminister Siv Jensen gikk noen minutter senere på Stortingets talerstol for å fortelle de folkevalgte om de viktigste prioriteringene.

Hvorvidt det blir et budsjett som ligner på dette eller ei som endelig blir vedtatt, er det i praksis partiet KrF som avgjør.

Her er de viktigste endringene som får betydning for husholdningenes lommebøker:

Flypassasjeravgiften legges om: Dagens sats for flypassasjeravgiften er 83 kroner pr reise uanhengig av reiselengde. Nå skal den legges om på en måte som gjør at staten får inn de samme kronene som før, fra 1. april neste år:

  • Ny sats: 75 kr for flygninger under 2500 km, gjelder blant annet Norge, Europa, kanariøyene, Madeira og Azorene.
  • 200 kr for flygninger over 2500 km

Litt billigere strøm: Regjeringen legger opp til å redusere elavgiften i statsbudsjettet for 2019 med ett øre pr kilowattime. Avgiften er kraftig økt de siste årene. Formålet er ifølge regjeringen å dempe den økte strømregningen som kommer til vinteren på grunn av høyere strømpriser.

Strøm

Elavgiften har vært en melkeku for regjeringen de siste årene. Nå foreslås det å redusere avgiften for første gang på svært mange år.

Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Lavere skatt på alminnelig lønnsinntekt: Satsen på alminnelig inntekt for personer reduseres fra 23 prosent til 22 prosent i 2019. Samtidig justeres alle innslagspunktene i trinnskatten opp med 3,3 prosent.

Samlet sett blir skatten for lønnsinntekt redusert for de aller fleste ifølge regjeringen.

Høyeste skatt på siste tjente krone (marginalskatt) reduseres med 0,2 prosentpoeng til 46,4 prosent.

Tallet fremkommer slik: Skatt på alminnelig inntekt + trinnskatt + trygdeavgift

22 % + 16,2 % + 8,2 % = 46,4 %.

Lavere fradrag for renter på boliglånet: Dersom forslaget til kutt i alminnelig inntekt går gjennom, innebærer også det at alle inntektsfradrag i selvangivelsen blir mindre verdt.

Har du eksempelvis renteutgifter på boliglånet tilsvarende 50.000 kroner i året, blir skatten kuttet med 11.000 kroner på grunn av rentefradraget neste år i stedet for 11.500 kroner som for inntektsåret 2018.

Med renteutgifter på 100.000 kroner blir skattefradraget 1.000 kroner mindre verdt i året. I realiteten betyr det at boliglånet blir litt dyrere.

Lavere eiendomsskatt for noen hus og hytter: Regjeringen foreslår å redusere maksimal eiendomsskattesats for bolig- og fritidseiendom fra 7 til 5 promille med virkning fra og med 2020.

Om lag hver sjette kommune har en eiendomsskatt over fem promille. Regjeringen foreslår samtidig at eiendomsskattegrunnlaget ikke skal kunne overstige 70 prosent av markedsverdien.

Hytte

VIL SENKE EIENDOMSSKATT: Regjeringen foreslår å senke eiendomsskatten på hus og hytter.

Foto: Berit Keilen / NTB scanpix

Lavere selskapsskatt: Selskapsskatten senkes med ett prosentpoeng til 22 prosent.

Selskapsskatten er den skatten som aksjeselskaper betaler for sitt skattepliktige overskudd og senkes for å bedre konkurranseevnen til norske bedrifter.

I finansnæringen er det en særskilt finansskatt på overskudd som videreføres på 25 prosent.

Lavere formuesskatt for å eie bedrifter: Verdsettelsesrabatten for aksjer øker fra 20 til 25 prosent.

Dermed senkes skatten på arbeidende kapital. Formue er ikke bare penger, men for eksempel maskiner, lastebiler, driftsmidler og andre eiendeler i bedriftene. Den økte rabatten gjør det litt billigere å eie aksjeselskaper for bedriftseiere i formuesposisjon. Satsen holdes uendret på 0,85 prosent.

Statsbudsjettet 2019

LANG DAG FOR JENSEN: I dag tidlig møtte en hemmelighetsfull finansminister Siv Jensen (Frp) et samlet pressekorps som ventet spente på statsbudsjettet.

Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix

Økt bunnfradrag i formuesskatten: Bunnfradraget i formuesskatten økes med 20.000 kroner per person, til 1.500.000 kroner. Det innebærer at et ektepar betaler 0,85 prosent av nettoformuen over tre millioner kroner i formuesskatt til stat og kommune. Satsen holdes uendret.

Billigere med miljøvennlig motorsykkel: Engangsavgiftene for motorsykler legges om slik at store utslipp av CO₂ straffes hardere, mens slagvolum straffes mindre hardt enn i dag. Det gir avgiftsmessige insentiver til å kjøpe motorsykler med relativt lavere utslipp.

Ingen endringer i bilavgiftene: Alle komponentene i engangsavgiften prisjusteres med 1,5 prosent, som er lik ventet prisvekst.

Uendret barnetrygd: Barnetrygden videreføres på dagens nivå på 970 kroner i måneden. Den justeres ikke opp med forventet prisvekst.

Barnetrygd

UENDRET BARNETRYGD: Barnetrygden justeres ikke opp med forventet prisvekst.

Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Foreslår skatt på tips: Mange i hotell og restaurantnæringen mottar tips fra gjestene uten at det beskattes. Nå foreslår regjeringen at arbeidsgiverne skal samle inn tipsen, og at det skal skattes som lønn og betales arbeidsgiveravgift av beløpet. Det vil innebære at verdien av tipsen som de ansatte mottar blir langt mindre verdt.

Kan netthandle fra utlandet som i dag: Regjeringen går ikke inn for å fjerne toll- og avgiftsfri import av varer for under 350 kroner i statsbudsjettet. Dermed kan man fortsatt kjøpe varer momsfritt fra utlandet, som inkludert frakt ikke overstiger denne grensen. Netthandelgrensa er omstridt fordi den favoriserer utenlandske bedrifter på bekostning av norske.

Sjokolade

BLIR BILLIGERE: Regjeringen foreslår å reversere økningen i sukkeravgift på sukkervarer og sjokolade.

Foto: Mariam Butt / NTB scanpix

Billigere sjokolade, men ikke brus: Regjeringen foreslår å reversere økningen i sukkeravgift for sjokolade og sukkervarer som ble innført i år. Endringen omfatter ikke drikkevarer som brus og saft.

Dyrere NRK-lisens: NRK-lisensen øker med 61 kroner i forslaget til statsbudsjett til 2 713 kroner eksklusiv merverdiavgift.

Dette er pengene NRK mottar.

Kringkastingsavgiften som alle med TV betaler øker med 2,3 prosent til 3038,56 kroner.

AKTUELT NÅ