Dette betyr Northug-dommen i praksis

Til tross for sju måneders fengselsstraff, kan Petter Northug være ute av fengsel etter 70 dager. Og selv om han i dommen mistet førerkortet på livstid, er ikke det nødvendigvis livet ut.

Pressekonferanse med Petter Northug 21. august.

INNRØMMET: Petter Northug under pressekonferansen han holdt i august, da han sa han hadde et rusproblem.

Foto: Terje Pedersen / NTB

Petter Northug ble mandag ettermiddag dømt til sju måneders ubetinget fengsel. Han godtok dommen, selv om forsvareren ba om en straff under seks måneder.

Påtalemyndigheten kommer ikke til å anke dommen mot Petter Northug, opplyser politiet til NRK.

Dette betyr dommen i praksis:

Fotlenke?

Mye kan tyde på at Northug vil starte soningen i mars, hvis han må vente like lenge som det som er normalt.

Forsvarer Halvard Helle blir intervjuet av journalister under tilståelsessaken mot Petter Northug i Oslo tingrett mandag.

FORSVARER: Halvard Helle etter at dommen mot Petter Northug falt i Oslo tingrett mandag.

Foto: Ole Berg-rusten / NTB

– Vi regner soningskø fra Kriminalomsorgen får dommen, og det skjer ganske raskt. Den normale ventetiden er mellom to og tre måneder, enkelte må vente noe lenger, sier Jan-Erik Sandlie, assisterende direktør i Kriminalomsorgsdirektoratet.

Dømte kan også søke om utsettelse av soningen. Skal en tolke forsvareren til Northug, kan det virke som at 34-åringen er ute etter å få straffen unnagjort.

– Jeg tror at Petter Northug først og fremst er ute etter å sone straffen han har fått nå, sier forsvarer Halvard Helle,

Northugs dom på 50 dager i 2014, ble sonet med fotlenke.

Assisterende direktør i Kriminalomsorgsdirektoratet, Jan-Erik Sandlie,

DIREKTØR: Assisterende direktør i Kriminalomsorgsdirektoratet, Jan-Erik Sandlie,

Foto: Ali Iqbal Tahir / NRK

– Hvis du har en dom på under seks måneder, kan du søke om å få hele dommen med fotlenke. Hvis du har mer enn seks måneder, kan du søke når du har gjennomført en tredjedel av straffen, men det må altså ikke være mer enn seks måneder igjen, sier Jan-Erik Sandlie, assisterende direktør i Kriminalomsorgsdirektoratet.

Fri mann til sommeren?

Får Northug sone med fotlenke etter å ha gjennomført en tredel av soningen, kan det skje etter omtrent 70 dager.

I øyeblikket er det om lag 350 personer som soner dommer med fotlenke i Norge. Av dem er det 73 som gjennomfører deler av dommen med fotlenke.

Hvordan skjer dette?

– Du søker og så blir det foretatt en vurdering om vilkårene er til stede. Om du har arbeid, skole, og om boligen er egnet. Og så ser man på typen lovbrudd. Det er særlig volds- og seksuallovbrudd som er unntatt fra å søke.

Må dømte sone hele straffen?

– Hvis du har en dom på over 74 dager, kan du søke om prøveløslatelse etter to tredelers tid, sier Sandlie

Dette betyr at Petter Northug kan søke om prøveløslatelse før det har gått fem måneder. Starter han soningen i mars, kan han dermed være en fri mann til sommeren.

Førerkortet

I dommen står det at Northug fradømmes «retten til å føre førerkortpliktig motorvogn for alltid».

Jens Christian Riege

ADVOKAT: NAF-advokat Jens Christian Riege

Foto: NAF

– Det som er utgangspunkt og praksis er at man har mulighet til å søke om å få det tilbake om fem år. Da må man i så fall opp til full ny førerprøve. Den muligheten vil også være til stede nå, sier NAF-advokat Jens Christian Riege til NRK.

Northug ble i oktober 2014 idømt fengsel i 50 dager for flere brudd på vegtrafikkloven. Samtidig ble han fradømt førerkortet for alltid, men fikk dette tilbake i mai 2019.

«Kun ett år etterpå begikk han nye grove overtredelser av vegtrafikklovgivningen. Dette vitner om at han ikke tok lærdom av straffereaksjonene», skriver tingrettsdommer Ole Kristen Øverberg.

– Det er relativt rutinemessig å kunne få førerkortet tilbake etter fem år til tross for tap av førerkort på livstid. Men det kan nok tenkes at erfaringen man har gjort seg nå fører til en strengere vurdering, sier Riege.

Når femårsperioden nærmer seg, kan Northug søke politiet om å få ta ny førerprøve.

Politiet må da begrunne det om de ikke sier ja, forklarer Riege.

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger