Det norske kjøper Marathon Oil

Det norske oljeselskap ASA har inngått avtale om å kjøpe Marathon Oil Norge AS for 12,6 milliarder kroner.

Produksjonsskip Alvheim

Gigantskipet Alvheim produserer olje og gass på Alvheim-feltet hvor Marathon Oil er hovedeier. Alvheim ligger i den nordlige delen av Nordsjøen, nær britisk sektor. Før skipet ble satt inn i produksjonen i 2008 ble det ombygget for 12 milliarder kroner.

Foto: Marathon Oil

Produksjonsskip Alvheim

Gigantskipet Alvheim produserer olje og gass på Alvheim-feltet hvor Marathon Oil er hovedeier. Alvheim ligger i den nordlige delen av Nordsjøen, nær britisk sektor. Før skipet ble satt inn i produksjonen i 2008 ble det ombygget for 12 milliarder kroner.

Foto: Marathon Oil

– Oppkjøpet av Marathon Oil Norge er et stort skritt fremover for Det norske som selskap, sier administrerende direktør Karl Johnny Hersvik i Det norske.

Marathon i Norge passer godt med Det norske, mener han.

– Redusert risiko

– Det gjelder både når det gjelder driftskompetanse, kontantstrøm og produksjonsprofil. Oppkjøpet er viktig med tanke på å møte vårt finansieringsbehov for feltene «Ivar Aasen» og «Johan Sverdrup», samtidig som det reduserer selskapets risiko, sier Hersvik.

Etter oppkjøpet får Det norske oljeselskap mer enn 450 ansatte.

Marathon Oil Norge er i dag et datterselskap av det amerikanske Marathon Oil Corp. Hovedkontoret i Norge ligger ved Jåttåvågen i Stavanger.

Det norske oljeselskap er deleid med 49,99 prosent av Aker ASA. Administrerende direktør Øyvind Eriksen i Aker mener kjøpet er en «milepæl» for Det norske.

– Det gjør Det norske om til en stor, uavhengig europeisk olje- og gassprodusent, og det gjør selskapet i stand til å spille en enda viktigere rolle i utviklingen av den norske kontinentalsokkelen, sier han.

Spår videresalg til russere og kinesere

Senioranalytiker Audun Magnus Martinsen i konsulentselskapet Rystad Energy mener oppkjøpet av Marathon Oil vil få stor betydning.

– Oppkjøpet gjør at Det norske blir det 9. største oljeselskapet på norsk sokkel, og en betydelig aktør drevet av nordmenn. Dette vil gjøre Det norske til et fullblods oljeselskap, sier han.

– Vi venter at det også vil bli videresalg, slik at det vil komme russiske og kinesiske selskaper inn på norsk sokkel, sier Audun Magnus Martinsen.

Produksjonsskipet Alvheim

Produksjonsskipet Alvheim har vært i drift på Alvheim-feltet siden 2008l.

Foto: Marathon Oil

Driver olje/gassfeltet Alvheim

Ifølge Marathon Oils hjemmesider drev selskapet ved utgangen av 2013 olje/gassvirksomhet på ni lisenser på den norske kontinentalsokkelen. Selskapet hadde i tillegg delinteresser i seks andre lisenser i Nordsjøen som ikke er i drift.

Når Det norske kjøper Marathon, overtar selskapet Alvheim-feltet, som er Marathons største produksjonsfelt i Nordsjøen. Feltet ligger vest av Heimdal, i den nordlige delen av Nordsjøen, nær britisk sektor.

Her har Marathon en eierandel på 65 prosent. De øvrige rettighetshaverne er Conoco Philips (20 prosent) og Lundin (15 prosent).

Undersjøisk produksjon

Alvheim-feltet har vært i produksjon siden 2008. Feltet produserer olje som fraktes til land med tankskip, og naturgass som går via rørledning til Skottland. Det er ikke et tradisjonelt felt med plattformer, men er bygget ut med en rekke undervannsbrønner som driftes via et produksjonsskip, som også fungerer som et mellomlager for oljen.

Feltet produserer mer olje og gass enn planlagt, og en rekke nye brønner er planlagt boret i 2014/2015, ifølge informasjon på Oljedirektoratets faktasider.

Tidlig i 2015 skal Bøyla-funnet bygges ut. Det ligger 27 km fra Alvheim og blir knyttet til Alvheim gjennom rørledninger. Andre funn som planlegges knyttet til Alvheim er Vilje, Viper/Kobra og Volund.

Laster innhold, vennligst vent..
Laster innhold, vennligst vent..

SISTE NYTT

Siste meldinger