Hopp til innhold

76.000 våpen på avveie i Norge

Nye tall fra Politiet og Forsvaret viser at det er 76.000 skytevåpen de ikke kan gjøre rede for. Nå skal de som leverer inn uregistrerte våpen til politiet innen 1. juni slippe straff.

Våpen på avveie

VIDEO: Norge flommer over av ulovlige våpen, ifølge Kripos. Nå kan du levere dem inn uten å bli straffet.

– Skal jeg hente ei hagle? Det er jo blant annet hagler det er mange av der ute, sier politioverbetjent Morten Støen, som har lagt fram et lite våpenutvalg på et trillebord i stål.

NRK har sluppet inn på beslagsrommet hos Kripos i Oslo, der beslaglagte våpen er stablet fra gulv til tak og store trekasser med våpen ligger på vent for å sendes til destruering.

Morten Støen, politioverbetjent Kripos

Politioverbetjent Morten Støen i Kripos viser fram en uregistrert hagle.

Foto: Stig Jaarvik / NRK
Norge flommer over av uregistrerte våpen

Vi er glade i jakt her til lands og det vises på våpentettheten. Kripos opplyser at det nå er registrert 1.331.568 skytevåpen i politiets sentrale våpenregister, fordelt på 486.256 eiere. Men våpenkontrollen utfordres blant annet av at ca. 70.000 våpen er registrert på avdøde personer. Det betyr at disse våpnene er utenfor politiets kontroll.

– Vi er bekymret for at det er mange ulovlige våpen ute i samfunnet som kan medføre stor risiko for ulykker hvis de ikke blir håndtert på riktig måte. Samtidig kan disse våpnene bli brukt til straffbare handlinger, sier politiinspektør Audun Kristiansen i Oslo politidistrikt til NRK.

I tillegg til de registrerte våpnene kommer flere hundre tusen lovlige uregistrerte hagler, i følge Kripos.

Beslaglagte våpen

Tusenvis av militære våpen mangler

Nye tall fra Forsvarets logistikkorganisasjon (FLO) viser at det nå er 6439 våpen registrert som tapt i Forsvarets register.

Det har tidligere vært et problem at kriminelle stjeler skytevåpen fra soldater.

– Heimevernet lagrer nå våpen sentralt og ikke hjemme hos den enkelte HV-soldat og siden 2013 er det et fåtall som er tapt ved tyveri fra private hjem, opplyser Roar Wold, informasjonsoffiser ved FLO.

Politiet bekymret for uregistrerte våpen

Politiinspektør Audun Kristiansen i Oslo politidistrikt er bekymret over at uregistrerte våpen kan bli brukt til straffbare handlinger.

Foto: Stig Jaarvik / NRK
Nytt våpenamnesti fra 1. mars

For å bedre våpenkontrollen finnes det tiltak som ikke tapper etterforskningsbudsjettene i politietaten: fra 1. mars og fram til 1. juni kan alle levere inn uregistrerte våpen til politiet uten å risikere straffeforfølgelse for brudd på våpenloven. Ni år har gått siden det forrige våpenamnestiet.

– Vi får inn mye jaktvåpen, men også pistoler, revolvere og maskingevær er eksempler på våpen folk leverer inn til oss her på Politihuset i Oslo, sier Kristiansen. Politiinspektøren påpeker at man også kan søke om å registrere våpenet på nytt eller å selge det.

Store våpenbeslag i fjor

Da politiet på Ringerike gikk til aksjon i fjor høst tok de beslag i 1000 skytevåpen, og mener de har rullet opp et våpennettverk med forgreininger til flere landsdeler.

Saken er fortsatt under etterforskning, men politiet mistenker at uregistrerte våpen har blitt solgt videre til kriminelle, blant annet militære automatvåpen.

Det har tidligere oppstått farlige situasjoner fordi folk tar med seg usikrede våpen eller udetonert sprengstoff til politiets skranker. Noen ganger har hele politistasjoner blitt evakuert og politiets bombegruppe tilkalt under de to foregående våpenamnestiene.

I Oslo i 2008 var det en privatperson som fant det for godt å egenhendig ta med seg en dunk med det svært ustabile stoffet nitroglyserin.

Politiet ønsker at folk tar kontakt hvis man er usikker og lover at de vil sende fagfolk for å håndtere våpen eller sprengstoff.

AKTUELT NÅ