Det blir ingen lærerstreik

Det er enighet i meklingen i kommunal sektor. Det betyr at det ikke blir noen lærerstreik. I staten er det fortsatt fare for streik.

Her kommer partene ut og kommenterer hva de er blitt enige om.

Her kommer partene ut og kommenterer hva de er blitt enige om.

Mekler Torkjel Nesheim sa til NRK ved 21.30-tiden at det kun gjenstod formaliteter før partene i kommuneoppgjøret var enige om en avtale. Kort tid senere kom partene ut og sa at avtalen var i havn.

Tor Arne Gangsø

Tor Arne Gangsø forhandlet for KS.

Foto: Berit Roald / NTB scanpix

– Jeg er glad vi klarte å unngå en streik, og har fått på plass samme avtale for alle grupper, sier arbeidslivsdirektør i KS, Tor Arne Gangsø, i en pressemelding.

Til NRK sier Gangsø at partene har lagt et godt grunnlag for forhandlingene i 2020.

– Vi har satt i gang prosesser, og vi skal få et godt samarbeid, sier Gangsø før han fortsetter:

– Det er fantastisk at vi nå har fått en tariffavtale og en pensjonsløsning for alle kommunalt ansatte.

Her kommer partene ut og kommenterer hva de er blitt enige om.

Her kommer partene ut og kommenterer hva de er blitt enige om.

Fikk ikke ekstra lønn i forhandlingene

Både Unio og Akademikerne forhandlet med kommunenes organisasjon KS. Partene har sittet i mekling etter at det ble brudd i forhandlingene da fristen gikk ut 30. april. Meklingsfristen var satt til midnatt 23. mai.

Hovedkonflikten i årets oppgjør knyttet seg til størrelsen på oppgjøret og lønnsutviklingen til lærere med lang utdanning.

Unio mente kommunenes organisasjon KS ville gi lærerne 3,03 prosent i lønnsøkning mens andre lønnstakere i kommunen har fått en lønnsvekst på 3,25 prosent.

Steffen Handal, leiar i Utdanningsforbundet.

Steffen Handal har forhandlet på vegne av Unio.

Foto: Stig Weston / Utdanningsforbundet

– Det har vært krevende forhandlinger. Vi har ikke fått mer penger, men avtalen peker frem mot 2020-oppgjøret, sier forhandlingsleder Steffen Handal i Unio kommune.

Handal sier de har fått avtale om utvalgsarbeid og at han forventer at resultatene fra utvalgenes arbeid vil være viktige inn mot hovedoppgjøret i 2020.

– Det gjorde at vi kunne akseptere, sier Handal til Unios hjemmesider.

Ifølge samme hjemmesider er resultatet for langtidsutdannede lærere uendret. Unio er imidlertid fornøyd med et lønnsløft for stillinger med tre- og fireårig høgskoleutdanning.

Også Akademikernes forhandler, Jan Olav Birkenhagen, sier han vil anbefale avtalen for sine medlemmer.

– Vi har skapt et mulighetsrom som ivaretar de langtidsutdannede frem mot 2020, sier Birkenhagen til NRK.

Dersom partene ikke hadde kommet til enighet, ville Unio tatt ut 7 000 lærere i streik fra fredag morgen. Det ville rammet skoler i 21 kommuner og fått konsekvenser for flere tusen elever som risikerte å miste eksamen.

Fortsatt forhandlinger i statsoppgjøret

Statsoppgjøret, som har foregått parallelt med kommuneoppgjøret, er ikke ferdig forhandlet. Også her er fristen ved midnatt 23. mai.

Ifølge NTB var partene langt fra en løsning i 21-tiden.

– Jeg ser ikke for meg at vi skal bli ferdig før midnatt, men det kan hende, sa mekler Mats Wilhelm Ruland til NTB.

Det betyr at rundt 2 000 statsansatte fortsatt ikke vet om de skal på jobb eller stå streikevakt fra fredag morgen.

– Det er to hovedtemaer partene har brakt til mekling – økonomi og et pensjonsspørsmål. Vi er ikke i mål på noen av spørsmålene, men det har vært bevegelse fra begge sider på begge områder. Dette er begge krevende spørsmål med stor betydning for partene, sier Ruland til NTB.

Alle de fire hovedorganisasjonene i statlig sektor, LO, YS, Unio og Akademikerne, er med i forhandlingene. De forhandler med Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger